Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 13

Genesis

Return to Index

Chapter 14

1

Pe vremea lui Amrafel, kmpqratul Winearului, lui Arioc, kmpqratul Elasarului, lui Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, wi lui Tideal, kmpqratul Goiimului,

2

s`a kntkmplat cq ei au fqcut rqzboi cu Bera, kmpqratul Sodomei, cu Birwa, kmpqratul Gomorei, cu Wineab, kmpqratul Admei, cu Wemeeber, kmpqratul Yeboimului wi cu kmpqratul Belei sau Yoarului.

3

Acewtia din urmq s`au adunat cu toyii kn valea Sidim, adicq Marea Sqratq.

4

Timp de doisprezece ani fuseserq supuwi lui Chedorlaomer; wi kn anul al treisprezecelea s`au rqsculat.

5

Dar, kn anul al patrusprezecelea Chedorlaomer wi kmpqrayii cari erau cu el au pornit, wi au bqtut pe Refaimi la Awterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la Wave-Chiriataim,

6

wi pe Horiyi kn muntele lor Seir, pknq la stejarul Paran, care este lkngq pustie.

7

Apoi s`au kntors, au venit la En-Miwpat, sau Cades, wi au bqtut pe Amaleciyi pe tot yinutul lor, ca wi pe Amoriyi, cari locuiau la Hayayon-Tamar.

8

Atunci au iewit kmpqratul Sodomei, kmpqratul Gomorei, kmpqratul Admei, kmpqratul Yeboimului wi kmpqratul Belei sau Yoarului, wi s`au awezat kn linie de bqtae kmpotriva lor, kn valea Sidim,

9

wi anume: kmpotriva lui Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, kmpotriva lui Tideal, kmpqratul Goiimului, kmpotriva lui Amrafel, kmpqratul Winearului wi kmpotriva lui Arioc, kmpqratul Elasarului: patru kmpqrayi kmpotriva a cinci.

10

Valea Sidim era acoperitq cu fkntkni de smoalq. Kmpqratul Sodomei wi kmpqratul Gomorei au luat -o la fugq, wi au cqzut kn ele; ceilalyi au fugit spre munte.

11

Biruitorii au luat toate bogqyiile Sodomei wi Gomorei, wi toate merindele lor, wi au plecat.

12

Au luat wi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia kn Sodoma; au luat wi averile lui, wi au plecat.

13

A venit unul, care scqpase, wi a dat de wtire lui Avram, Evreul; acesta locuia lkngq wtejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Ewcol, wi fratele lui Aner, cari fqcuserq legqturq de pace cu Avram.

14

Cum a auzit Avram cq fratele squ fusese luat prins de rqzboi, a knarmat treisute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, nqscuyi kn casa lui, wi a urmqrit pe kmpqrayii aceia pknq la Dan.

15

Wi -a kmpqryit oamenii kn mai multe cete, s`a aruncat asupra lor noaptea, i -a bqtut, wi i -a urmqrit pknq la Hoba, care este la stknga Damascului.

16

A adus knapoi toate bogqyiile; a luat knapoi wi pe fratele squ Lot, cu averile lui, precum wi pe femei, wi norodul.

17

Dupqce s`a kntors Avram dela knfrkngerea lui Chedorlaomer wi a kmpqrayilor cari erau kmpreunq cu el, kmpqratul Sodomei i -a iewit kn kntkmpinare kn valea Wave, sau Valea Kmpqratului.

18

Melhisedec, kmpqratul Salemului, a adus pkne wi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Knalt.

19

Melhisedec a binecuvkntat pe Avram, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului.

20

Binecuvkntat sq fie Dumnezeul Cel Prea Knalt, care a dat pe vrqjmawii tqi kn mknile tale!`` Wi Avram i -a dat zeciuialq din toate.

21

Kmpqratul Sodomei a zis lui Avram: ,,Dq-mi oamenii, wi yine bogqyiile pentru tine.``

22

Avram a rqspuns kmpqratului Sodomei: ,,Ridic mkna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului,

23

wi jur cq nu voi lua nimic din tot ce este al tqu, nici mqcar un fir de ayq, nici mqcar o curea de kncqlyqminte, ca sq un zici: ,Am kmbogqyit pe Avram.` Nimic pentru mine!

24

afarq de ce au mkncat flqcqii, wi partea oamenilor cari au mers cu mine, Aner, Ewcol wi Mamre: ei pot sq-wi ia partea lor!``

Genesis 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com