Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1

Iatq cartea neamurilor lui Adam. Kn ziua cknd a fqcut Dumnezeu pe om, l -a fqcut dupq asemqnarea lui Dumnezeu.

2

I -a fqcut parte bqrbqteascq wi parte femeiascq, i -a binecuvkntat, wi le -a dat numele de ,,om``, kn ziua cknd au fost fqcuyi.

3

La vkrsta de o sutq treizeci de ani, Adam a nqscut un fiu dupq chipul wi asemqnarea lui, wi i -a pus numele Set.

4

Dupq nawterea lui Set, Adam a trqit opt sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

5

Toate zilele pe cari le -a trqit Adam, au fost de nouq sute trei zeci de ani; apoi a murit.

6

La vkrsta de o sutq cinci ani, Set a nqscut pe Enos.

7

Dupq nawterea lui Enos, Set a mai trqit opt sute wapte ani, wi a nqscut fii wi fiice.

8

Toate zilele lui Set au fost de nouq sute doisprezece ani; apoi a murit.

9

La vrksta de nouqzeci de ani, Enos a nqscut pe Cainan.

10

Dupq nawterea lui Cainan, Enos a mai trqit opt sute cincisprezece ani, wi a nqscut fii wi fiice.

11

Toate zilele lui Enos au fost de nouq sute cinci ani; apoi a murit.

12

La vrksta de wapte zeci de ani, Cainan a nqscut pe Mahalaleel.

13

Dupq nawterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trqit opt sute patruzeci de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

14

Toate zilele lui Cainan au fost de nouq sute zece ani; apoi a murit.

15

La vrksta de wase zeci wi cinci de ani, Mahalaleel a nqscut pe Iared.

16

Dupq nawterea lui Iared, Mahalaleel a mai trqit opt sute treizeci de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

17

Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouqzeci wi cinci de ani; apoi a murit.

18

La vrksta de o sutq wasezeci wi doi de ani, Iared a nqscut pe Enoh.

19

Dupq nawterea lui Enoh, Iared a mai trqit opt sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

20

Toate zilele lui Iared au fost de nouq sute wase zeci wi doi de ani; apoi a murit.

21

La vrksta de wase zeci wi cinci de ani, Enoh a nqscut pe Metusala.

22

Dupq nawterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

23

Toate zilele lui Enoh au fost trei sute wase zeci wi cinci de ani.

24

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s`a mai vqzut, pentru cq l -a luat Dumnezeu.

25

La vrksta de o sutq opt zeci wi wapte de ani, Metusala a nqscut pe Lameh.

26

Dupq nawterea lui Lameh, Metusala a mai trqit wapte sute opt zeci wi doi de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

27

Toate zilele lui Metusala au fost de nouq sute wase zeci wi nouq de ani; apoi a murit.

28

La vkrsta de o sutq optzeci wi doi de ani, Lameh a nqscut un fiu.

29

El i -a pus numele Noe, zicknd: ,,Acesta ne va mkngkia pentru osteneala wi truda mknilor noastre, cari vin din acest pqmknt, pe care l -a blestemat Domnul.``

30

Dupq nawterea lui Noe, Lameh a mai trqit cinci sute nouq zeci wi cinci de ani; wi a nqscut fii wi fiice.

31

Toate zilele lui Lameh au fost de wapte sute waptezeci wi wapte de ani; apoi a murit.

32

Noe, la vrksta de cinci sute de ani, a nqscut pe Sem, Ham wi Iafet.

Genesis 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com