Free Online Korean Bible Study


Psalms 149

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

149:1 할 렐 루 야 ! 새 노 래 로 여 호 와 께 노 래 하 며 성 도 의 회 중 에 서 찬 양 할 지 어 다 !

149:2 이 스 라 엘 은 자 기 를 지 으 신 자 로 인 하 여 즐 거 워 하 며 시 온 의 자 민 저 희 의 왕 으 로 인 하 여 즐 거 워 할 지 어 다

149:3 춤 추 며 그 의 이 름 을 찬 양 하 며 소 고 와 수 금 으 로 그 를 찬 양 할 지 어 다 !

149:4 여 호 와 께 서 는 자 기 백 성 을 기 뻐 하 시 며 겸 손 한 자 를 구 원 으 로 아 름 답 게 하 심 이 로 다

149:5 성 도 들 은 영 광 중 에 즐 거 워 하 며 저 희 침 상 에 서 기 쁨 으 로 노 래 할 지 어 다

149:6 그 입 에 는 하 나 님 의 존 영 이 요 그 수 중 에 는 두 날 가 진 칼 이 로 다

149:7 이 것 으 로 열 방 에 보 수 하 며 민 족 들 을 벌 하 며

149:8 저 희 왕 들 은 사 슬 로, 저 희 귀 인 은 철 고 랑 으 로 결 박 하 고

149:9 기 록 한 판 단 대 로 저 희 에 게 시 행 할 지 로 다 이 런 영 광 은 그 모 든 성 도 에 게 있 도 다 할 렐 루 야 !

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase