Free Online Korean Bible Study


Psalms 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

23:1 ( 다 윗 의 시 ) 여 호 와 는 나 의 목 자 시 니 내 가 부 족 함 이 없 으 리 로 다

23:2 그 가 나 를 푸 른 초 장 에 누 이 시 며 쉴 만 한 물 가 으 로 인 도 하 시 는 도 다

23:3 내 영 혼 을 소 생 시 키 시 고 자 기 이 름 을 위 하 여 의 의 길 로 인 도 하 시 는 도 다

23:4 내 가 사 망 의 음 침 한 골 짜 기 로 다 닐 지 라 도 해 를 두 려 워 하 지 않 을 것 은 주 께 서 나 와 함 께 하 심 이 라 주 의 지 팡 이 와 막 대 기 가 나 를 안 위 하 시 나 이 다

23:5 주 께 서 내 원 수 의 목 전 에 서 내 게 상 을 베 푸 시 고 기 름 으 로 내 머 리 에 바 르 셨 으 니 내 잔 이 넘 치 나 이 다

23:6 나 의 평 생 에 선 하 심 과 인 자 하 심 이 정 녕 나 를 따 르 리 니 내 가 여 호 와 의 집 에 영 원 히 거 하 리 로 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase