Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

11:1 És adanak nekem vesszőhöz hasonlo nadszalat, es angyal all vala mellem es monda: Kelj fel, es merd meg az Isten templomat es az oltart, es azokat, a kik abban imadkoznak.

11:2 De a tornaczot, a mely a templomon kivül van, kihagyd, es azt meg ne merd; mert a poganyoknak adatott, es a szent varost tapodjak negyvenket honapig.

11:3 És adom az en ket tanubizonysagomnak, hogy profetaljanak, gyaszruhakba öltözve, ezer ketszaz hatvan napig.

11:4 Ezek az a ket olajfa, es a ket gyertyatarto, a melyek a földnek Istene előtt allanak.

11:5 És ha valaki akar nekik artani, tűz szarmazik az ő szajokbol, a mely megöli az ő ellensegeiket; es ha valaki akar nekik artani, ugy kell annak megöletni.

11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezarjak az eget, hogy az ő profetalasuknak idejeben eső ne legyen; es hatalmuk van a vizeken, hogy azokat verre valtoztassak, es megverjek a földet akarmi csapassal, valamennyiszer akarjak.

11:7 És mikor elvegezik az ő bizonysagtetelöket, a melysegből feljövő fenevad hadakozik ellenök, es legyőzi őket, es megöli őket.

11:8 És az ő holttesteik [feküsznek] ama nagy varosnak utczain, a mely lelek szerint Sodomanak es Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszittetett.

11:9 És a nepek es agazatok, es nyelvek es nemzetek közül valok latjak azoknak holttestet harom es fel nap, es azoknak holttestet nem engedik sirba tenni.

11:10 És a földnek lakosai örülnek es örvendeznek rajtok, es ajandekokat küldenek egymasnak; mivelhogy e ket profeta gyötörte a földnek lakosait.

11:11 De harom es fel nap mulva eletnek lelke adatek Istentől ő belejök, es labaikra allanak; es nagy felelem esek azokra, a kik őket nezik vala.

11:12 És hallanak nagy szozatot az egből, a mely ezt mondja vala nekik: Jőjjetek fel ide. És felmenenek az egbe felhőben; es latak őket az ő ellensegeik.

11:13 És lőn abban az oraban nagy földindulas, es a varosnak tizedresze elesek; es megöletek a földindulasban hetezer ember neve; es a többiek megremülenek, es a menny Istenenek adanak dicsőseget.

11:14 A masodik jaj elmult; ime a harmadik jaj hamar eljő.

11:15 A hetedik angyal is trombitala, es nagy szozatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondjak vala: E vilagnak orszagai a mi Urunkei es az ő Krisztusaei lettek, a ki örökkön örökke uralkodik.

11:16 És a huszonnegy Ven, a ki az Isten előtt ül az ő kiralyiszekeiben, esek az ő orczajara es imada az Istent,

11:17 Ezt mondvan: Halat adunk neked Uram, mindenhato Isten, a ki vagy es a ki valal es a ki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, es a te orszaglasodat elkezdetted.

11:18 És megharagudtak a poganyok, es eljött a te haragod, es a halottak ideje, hogy megiteltessenek, es jutalmat adj a te szolgaidnak, a profetaknak es a szenteknek, es a kik a te nevedet felik, kicsinyeknek es nagyoknak; es elpusztitsd azokat, a kik a földet pusztitjak.

11:19 És megnyilatkozek az Isten temploma a mennyben, es meglattatek az ő szövetsegenek ladaja az ő templomaban; es lőnek villamlasok es szozatok es mennydörgesek, es földindulas es nagy jegeső.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase