Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

2:1 Az Efezusbeli gyülekezet angyalanak ird meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezeben tartja a het csillagot, a ki jar a het arany gyertyatarto között:

2:2 Tudom a te dolgaidat, es a te faradsagodat es tűresedet, es hogy a gonoszokat nem szenvedheted, es megkisertetted azokat, a kik apostoloknak mondjak magokat, holott nem azok, es hazugoknak talaltad őket;

2:3 És [terhet] viseltel, es beketűrő vagy, es az en nevemert faradoztal es nem faradtal el.

2:4 De az a [mondas]om ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

2:5 Emlekezzel meg azert honnet estel ki, es terj meg, es az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, es a te gyertyatartodat kimozditom helyeből, ha meg nem tersz.

2:6 De az megvan benned, hogy a Nikolaitak cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket en is gyűlölök.

2:7 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lelek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elet fajarol, a mely az Isten paradicsomanak közepette van.

2:8 A Smirnabeli gyülekezet angyalanak pedig ird meg: Ezt mondja az Első es Utolso, a ki halott vala es el:

2:9 Tudom a te dolgaidat es nyomorusagodat es szegenysegedet (de gazdag vagy), es azoknak karomkodasat, a kik azt mondjak, hogy ők zsidok, es nem azok, hanem a Satan zsinagogaja.

2:10 Semmit ne felj azoktol, a miket szenvedned kell: Íme a Satan egynehanyat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megprobaltassatok; es lesz tiz napig valo nyomorusagtok. Legy hiv mind halalig, es neked adom az eletnek koronajat.

2:11 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lelek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem art a masodik halal.

2:12 A Pergamumbeli gyülekezet angyalanak ird meg: Ezt mondja az, a kinel a ketelű eles kard van:

2:13 Tudom a te dolgaidat, es hogy hol lakol, a hol a Satan kiralyiszeke van; es az en nevemet megtartod, es az en hitemet nem tagadtad meg Antipasnak, az en hű bizonysagomnak napjaiban sem, a ki megöletek nalatok, a hol a Satan lakik.

2:14 De van valami keves [panasz]om ellened, mert vannak ott nalad, a kik a Balam tanitasat tartjak, a ki Balakot tanitotta, hogy vessen botranykövet az Izrael fiai ele, hogy egyenek a balvanyaldozatokbol, es paraznalkodjanak.

2:15 Így vannak nalad is, a kik a Nikolaitak tanitasat tartjak, a mit gyűlölök.

2:16 Terj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, es vivok azok ellen szamnak kardjaval.

2:17 A kinek van füle hallja, mit mond a Lelek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannabol, es adok annak feher kövecsket, es a kövecsken uj irott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja.

2:18 A Thiatirabeli gyülekezet angyalanak pedig ird meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzlang, es a kinek labai hasonlok az izzo fenyű erczhez:

2:19 Tudom a te dolgaidat, es szeretetedet, szolgalatodat, es hitedet es tűresedet, es hogy a te utolso cselekedeteid többek az elsőknel.

2:20 De van valami keves [panasz]om ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jezabelnek, a ki magat profetanak mondja, hogy tanitson es elhitesse az en szolgaimat, hogy paraznalkodjanak es a balvanyaldozatokbol egyenek.

2:21 Adtam neki időt is, hogy megterjen az ő paraznalkodasabol; es nem tert meg.

2:22 Íme en agyba vetem őt, es azokat, a kik vele paraznalkodnak, nagy nyomorusagba, ha meg nem ternek az ő cselekedeteikből.

2:23 És az ő fiait megölöm halallal; es megtudjak a gyülekezetek mind, hogy en vagyok a vesek es szivek vizsgaloja; es mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.

2:24 Nektek pedig azt mondom es mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknel nincsen e tudomany, es a kik nem ismerik a Satan melysegeit, a mint ők nevezik: nem vetek reatok mas terhet,

2:25 Hanem a mi nalatok van, azt tartsatok meg addig, mig eljövök.

2:26 És a ki győz, es a ki mindvegig megőrzi az en cselekedeteimet, annak hatalmat adok a poganyokon;

2:27 És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edenyei szettöretnek; a mikepen en is vettem az en Atyamtol:

2:28 És adom annak a hajnalcsillagot.

2:29 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lelek a gyülekezeteknek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase