Main Index: Hungarian Bible

Judas 1

[1]   

1:1 Judas, Jezus Krisztusnak szolgaja, Jakabnak pedig atyafia, az elhivottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek es Jezus Krisztustol megtartattak:

1:2 Irgalmassag, bekesseg es szeretet adassek nektek bősegesen.

1:3 Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy irjak nektek a közös üdvösseg felől, kenytelen voltam, hogy intőleg irjak nektek, hogy tusakodjatok a hitert, a mely egyszer a szenteknek adatott.

1:4 Mert belopozkodtak valami emberek, a kik regen előre beirattak ezen iteletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmet bujalkodasra forditjak, es az egyedüli Urat, az Istent, es a mi Urunkat, a Jezus Krisztust megtagadjak.

1:5 Emlekeztetni akarlak tovabba titeket, mint a kik egyszer [mar] tudjatok, hogy az Úr, a mikor a nepet Égyiptom földeből kiszabaditotta, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.

1:6 És az angyalokat is, a kik nem tartottak meg fejedelemsegöket, hanem elhagytak az ő lakohelyöket, a nagy nap iteletere örök bilincseken, sötetsegben tartotta.

1:7 Mikepen Sodoma es Gomora es a körültök levő varosok [is], a melyek azokhoz hasonloan paraznalkodtak, es mas test utan jartak, peldaul vannak [előttünk,] örök tűznek bünteteset szenvedven.

1:8 Hasonlokepen megis ezek is alomba merülven, a testet megfertőztetik, a hatalmassagot megvetik, es a meltosagokat karomoljak.

1:9 Pedig Mihaly arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozvan Mozes teste felett vetelkedett, nem mert arra karomlo iteletet mondani, hanem azt monda: Dorgaljon meg teged az Úr!

1:10 Ezek pedig azokat karomoljak, a miket nem tudnak; a miket pedig termeszet szerint tudnak, mint az oktalan allatok, azok altal megromolnak.

1:11 Jaj nekik! mert a Kain utjan indultak el, es a Balam tevelygeseivel berert szakadtak ki, es a Kore ellenkezesevel vesztek el.

1:12 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendegsegeiteken, tartozkodas nelkül veletek lakmaroznak, magokat hizlaljak; viztelen, szelektől hanyt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, ketszer meghalt es tőből kiszaggatott fak;

1:13 Tengernek megvadult habjai, a magok rutsagat tajtekozok; tevelygő csillagok, a kiknek a sötetseg homalya van fenntartva örökre.

1:14 Ezekről is profetalt pedig Énok, a ki Ádamtol fogva a hetedik volt, mondvan: Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjevel,

1:15 Hogy iteletet tartson mindenek felett, es feddőzzek mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelensegöknek minden cselekedeteert, a melyekkel istentelenkedtek, es minden kemeny beszedert, a melyet az istentelen bűnösök szoltak ő ellene.

1:16 Ezek zugolodok, panaszolkodok, a magok kivansagai szerint jarok; szajok kevelyseget szol, haszonlesesből szemelyimadok.

1:17 Ti azonban, szeretteim, emlekezzetek meg azokrol a beszedekről, a melyeket a mi Urunk Jezus Krisztus apostolai mondottak.

1:18 Mert azt mondtak nektek, hogy az utolso időben lesznek csufolodok, a kik az ő istentelen kivansagai szerint jarnak.

1:19 Ezek azok, a kik különszakadnak, erzekiek, kikben nincsen [Szent ]Lelek.

1:20 Ti pedig szeretteim, epülven a ti szentseges hitetekben, imadkozvan Szent Lelek altal,

1:21 Tartsatok meg magatokat Istennek szereteteben, varvan a mi Urunk Jezus Krisztusnak irgalmassagat az örök eletre.

1:22 És könyörüljetek nemelyeken, megkülönböztetven őket.

1:23 Masokat pedig rettentessel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, es utalva meg a ruhat is, a melyet a test beszennyezett.

1:24 Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrizhet, es az ő dicsősege ele allithat feddhetetlensegben nagy örömmel,

1:25 Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartonknak, dicsőseg, nagysag, erő es hatalom most es mind örökke. Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase