Main Index: Hungarian Bible

1 Janos 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

5:1 Mindaz, a ki hiszi, hogy Jezus a Krisztus, Istentől született; es mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attol született.

5:2 Abbol ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, es az ő parancsolatait megtartjuk.

5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

5:4 Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a vilagot; es az a győzedelem, a mely legyőzte a vilagot, a mi hitünk.

5:5 Ki az, a ki legyőzi a vilagot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jezus az Isten Fia?!

5:6 Ez az, a ki viz es ver altal jő vala, Jezus a Krisztus; nemcsak a vizzel, hanem a vizzel es a verrel. És a Lelek az, a mely bizonysagot tesz, mert a Lelek az igazsag.

5:7 Mert harman vannak, a kik bizonysagot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge es a Szent Lelek: es ez a harom egy.

5:8 És harman vannak, a kik bizonysagot tesznek a földön, a Lelek, a viz es a ver; es ez a harom [is] egy.

5:9 Ha elfogadjuk az emberek bizonysagtetelet, az Isten bizonysagtetele nagyobb: mert az Isten bizonysagtetele az, a melylyel bizonysagot tett az ő Fiarol.

5:10 A ki hisz az Isten Fiaban, bizonysagtetele van önmagaban. A ki nem hisz az Istennek, hazugga tette őt; mert nem hitt abban a bizonysagtetelben, a melylyel bizonysagot tett Isten az ő Fiarol.

5:11 És ez az a bizonysagtetel, hogy örök eletet adott nekünk az Isten es ez az elet az ő Fiaban van.

5:12 A kie a Fiu, aze az elet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az elet sincs meg abban.

5:13 Ezeket irtam nektek, a kik hisztek az Isten Fianak neveben, hogy tudjatok meg, hogy örök eletetek van, es hogy higyjetek az Isten Fianak neveben.

5:14 És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozza vagyunk, hogy ha kerünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

5:15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akarmit kerünk, tudjuk, hogy megvannak a kereseink, a melyeket kertünk ő tőle.

5:16 Ha valaki latja, hogy az ő atyjafia vetkezik, [de] nem halalos bűnt, könyörögjön, es [az] [Isten] eletet ad annak, a ki nem halalos bűnnel vetkezik. Van halalos bűn; nem az ilyenert mondom, hogy könyörögjön.

5:17 Minden igazsagtalansag bűn; de van nem halalos bűn [is].

5:18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vetkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magat, es a gonosz nem illeti őt.

5:19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, es az egesz vilag a gonoszsagban vesztegel.

5:20 De tudjuk [azt is,] hogy az Isten Fia eljött, es ertelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, es [hogy] mi az igazban, az ő Fiaban, a Jezus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten es az örök elet.

5:21 Fiacskaim, oltalmazzatok meg magatokat a balvanyoktol. Ámen!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase