Main Index: Hungarian Bible

1 Janos 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

4:1 Szeretteim, ne higyjetek minden leleknek, hanem probaljatok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis profeta jött ki a vilagba.

4:2 Erről ismerjetek meg az Isten Lelket: valamely lelek Jezust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;

4:3 És valamely lelek nem vallja Jezust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: es az az antikrisztus [lelke,] a melyről hallottatok, hogy eljő; es most e vilagban van mar.

4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskaim, es legyőztetek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e vilagban van.

4:5 Azok a vilagbol valok; azert a vilag szerint beszelnek, es a vilag hallgat rajok.

4:6 Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reank, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reank. Erről ismerjük meg az igazsagnak lelket es a tevelygesnek lelket.

4:7 Szeretteim, szeressük egymast: mert a szeretet az Istentől van; es mindaz, a ki szeret, az Istentől született, es ismeri az Istent.

4:8 A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

4:9 Az altal lett nyilvanvalova az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiat elküldte az Isten e vilagra, hogy eljünk altala.

4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, es elküldte az ő Fiat engesztelő aldozatul a mi bűneinkert.

4:11 Szeretteim, ha igy szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymast.

4:12 Az Istent soha senki nem latta: Ha szeretjük egymast, az Isten bennünk marad, es az ő szeretete teljesse lett bennünk:

4:13 Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk es ő mibennünk; mert a maga Lelkeből adott minekünk.

4:14 És mi lattuk es bizonysagot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiut a vilag üdvözitőjeül.

4:15 A ki vallja, hogy Jezus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, es ő [is] az Istenben.

4:16 És mi megismertük es elhittük az Istennek irantunk valo szeretetet. Az Isten szeretet; es a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, es az Isten [is] ő benne.

4:17 Azzal lesz teljesse a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az itelet napjahoz, mert a mint ő van, ugy vagyunk mi is e vilagban.

4:18 A szeretetben nincsen felelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a felelmet, mert a felelem gyötrelemmel jar: a ki pedig fel, nem lett teljesse a szeretetben.

4:19 Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

4:20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, es gyűlöli a maga atyjafiat, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiat, a kit lat, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lat?

4:21 Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiat is.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase