Main Index: Hungarian Bible

2 Peter 2

[1]    [2]    [3]   

2:1 Valanak pedig hamis profetak is a nep között, a mikepen ti köztetek is lesznek hamis tanitok, a kik veszedelmes eretneksegeket fognak becsempeszni, es az Urat, a ki megvaltotta őket, megtagadvan, önmagokra hirtelen valo veszedelmet hoznak.

2:2 És sokan fogjak követni azoknak romlottsagat; a kik miatt az igazsag utja karomoltatni fog.

2:3 És a telhetetlenseg miatt költött beszedekkel vasart űznek belőletek; kiknek karhoztatasuk regtől fogva nem szünetel, es romlasuk nem szunnyad.

2:4 Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem melysegbe taszitvan, a sötetseg lanczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az iteletre;

2:5 És [ha] a regi vilagnak sem kedvezett, de Noet az igazsag hirdetőjet, nyolczad magaval megőrizte, özönvizzel boritvan el az istentelenek vilagat;

2:6 És [ha] Sodoma es Gomora varosait elhamvasztotta, vegromlasra karhoztatta, peldaul teven azokra nezve, a kik istentelenkedni fognak;

2:7 És [ha] megszabaditotta az igaz Lotot, a ki az istenteleneknek fajtalansagban valo forgolodasa miatt elfaradt;

2:8 (Mert amaz igaz, azok között lakvan, a gonosz cselekedeteket latva es hallva, naprol-napra gyötri vala az ő igaz lelket):

2:9 Meg tudja szabaditani az Úr a kegyeseket a kisertesekből, a gonoszokat pedig az itelet napjara büntetesre fenntartani.

2:10 Főkepen pedig azokat, a kik a testet követven, tisztatalan kivansagban jarnak, es a hatalmassagot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a meltosagokat karomolni nem rettegnek:

2:11 Holott az angyalok, a kik erőre es hatalomra nezve nagyobbak, nem szolnak azok ellen az Úr előtt karomlo iteletet.

2:12 De ezek, mint oktalan termeszeti allatok, a melyek megfogatasra es elpusztitasra valok, azokat, a miket nem ismernek, karomolvan, azoknak pusztulasaval fognak el is pusztulni,

2:13 Megkapvan gonoszsaguk dijat, mint a kik gyönyörűsegnek tartjak a naponkenti dobzodast; undoksagok es fertelmek, a kik kejelegnek az ő csalardsagukban, mikor együtt lakmaroznak veletek;

2:14 A kiknek szemei paraznasaggal telvek, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az allhatatlan lelkeket, szivök gyakorlott a telhetetlensegben, atok gyermekei;

2:15 A kik elhagyvan az egyenes utat, eltevelyedtek, követven Balamnak, Bosor fianak utjat, a ki a gonoszsag dijat kedvelte.

2:16 De megfeddetett az ő törvenytelensegeert: egy igavono nema allat emberi szoval szolvan, megakadalyozta a profeta esztelenseget.

2:17 Ezek viztelen kutfők, szeltől hanyatott fellegek, a kiknek a sötetseg homalya van fenntartva örökre.

2:18 Mert hiabavalosag kevely [szavait] szolvan, testi kivansaggal, bujalkodassal elhitetik azokat, a kik valoban elszakadtak a tevelygesben előktől,

2:19 Szabadsagot igerven azoknak, holott ők magok a romlottsag szolgai; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgajava lett.

2:20 Mert ha az Úrnak, a megtarto Jezus Krisztusnak megismerese altal a vilag fertelmeit elkerültek, de ezekbe ismet belekeveredve legyőzetnek, az ő utolso allapotjuk gonoszabba lett az elsőnel.

2:21 Mert jobb volna rajok nezve, ha meg sem ismertek volna az igazsag utjat, mint hogy megismerven, elpartoljanak a nekik adott szent parancsolattol.

2:22 De betelt rajtok az igaz peldabeszed [szava:] Az eb visszatert a sajat okadasara, es a megmosodott diszno a sarnak fertőjebe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase