Main Index: Hungarian Bible

1 Peter 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

3:1 Hasonlokepen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő ferjöknek, hogy ha nemelyek nem engedelmeskednenek is az igenek, felesegük magaviselete altal ige nelkül is megnyeressenek;

3:2 Szemlelven a ti felelemben valo feddhetetlen eleteteket.

3:3 A kiknek ekessege ne legyen külső, hajuknak fonogatasabol es aranynak felrakasabol vagy öltözekek felveveseből valo;

3:4 Hanem a szivnek elrejtett embere, a szelid es csendes lelek romolhatatlansagaval, a mi igen becses az Isten előtt.

3:5 Mert igy ekesitettek magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben remenykedtek, engedelmeskedven az ő ferjöknek.

3:6 Mikent Sara engedelmeskedett Ábrahamnak, uranak nevezven őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jot cselekesztek, es semmi felelemtől nem rettegtek.

3:7 A ferfiak hasonlokepen, együtt lakjanak ertelmes modon [felesegükkel,]az asszonyi nemnek, mint gyöngebb edenynek, tisztesseget teven, mint a kik örökös tarsaik az elet kegyelmeben; hogy a ti imadsagaitok meg ne hiusuljanak.

3:8 Vegezetre mindnyajan [legyetek] egyertelműek, rokonerzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:

3:9 Nem fizetven gonoszszal a gonoszert, avagy szidalommal a szidalomert; sőt ellenkezőleg aldast mondvan, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy aldast örököljetek,

3:10 Mert a ki akarja az eletet szeretni, jo napokat latni, tiltsa meg nyelvet a gonosztol, es ajkait, hogy ne szoljanak alnoksagot:

3:11 Forduljon el a gonosztol, es cselekedjek jot; keresse a bekesseget, es kövesse azt.

3:12 Mert az Úr szemei az igazakon [vannak], es az ő fülei azoknak könyörgesein; az Úr orczaja pedig a gonoszt cselekvőkön.

3:13 És kicsoda az, a ki bantalmaz titeket, ha a jonak követői lesztek?

3:14 De ha szenvedtek is az igazsagert, boldogok [vagytok, ]azoktol valo felelemből pedig ne feljetek, se zavarba ne essetek;

3:15 Az Úr Istent pedig szenteljetek meg a ti szivetekben. Mindig keszek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki szamot ker tőletek a bennetek levő remenysegről, szelidseggel es felelemmel:

3:16 Jo lelkiismeretetek leven; hogy a miben ragalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszegyenüljenek a kik gyalazzak a ti Krisztusban valo jo elteteket.

3:17 Mert jobb ha jot cselekedve szenvedtek, ha igy akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.

3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökert, mint igaz a nem igazakert, hogy minket Istenhez vezereljen; megölettetven ugyan test szerint, de megelevenittetven lelek szerint;

3:19 A melyben elmenven, a tömlöczben levő lelkeknek is predikalt,

3:20 A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer vart az Isten beketűrese a Noe napjaiban, a barka keszitesekor, a melyben keves, azaz nyolcz lelek tartatott meg viz altal;

3:21 A mi minket is megtart most kepmas gyanant, mint keresztseg, a mi nem a test szenyjenek lemosasa, hanem jo lelkiismeret keresese Isten irant, a Jezus Krisztus feltamadasa altal;

3:22 A ki Istennek jobbjan van, felmenven a mennybe; a kinek alavettettek az angyalok, hatalmassagok es erők.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase