Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

12:1 Annakokaert mi is, kiket a bizonysagoknak ily nagy fellege vesz körül, felreteve minden akadalyt es a megkörnyekező bűnt, kitartassal fussuk meg az előttünk levő küzdő tert.

12:2 Nezven a hitnek fejedelmere es bevegezőjere Jezusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalazatot, keresztet szenvedett, s az Isten kiralyi szekenek jobbjara ült.

12:3 Gondoljatok meg azert, hogy ő ily ellene valo tamadast szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalelvan.

12:4 Mert meg vegig nem allottatok ellent, tusakodvan a bűn ellen.

12:5 És elfeledkeztetek-e az intesről, a mely nektek mint fiaknak szol: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyiteset, se meg ne lankadj, ha ő dorgal teged;

12:6 Mert a kit szeret az Úr, megdorgalja, megostoroz pedig mindent, a kit fiava fogad.

12:7 Ha a fenyitest elszenveditek, akkor veletek ugy banik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiu az, a kit meg nem fenyit az apa?

12:8 Ha pedig fenyites nelkül valok vagytok, melyben mindenek reszesültek, korcsok vagytok es nem fiak.

12:9 Aztan, a mi testi apaink fenyitettek minket es becsültük őket; avagy nem sokkal inkabb engedelmeskedünk-e a lelkek Atyjanak, es elünk!

12:10 Mert am azok keves ideig, tetszesök szerint fenyitettek; ő pedig javunkra, hogy szentsegeben reszesüljünk.

12:11 Barmely fenyites ugyan jelenleg nem latszik örvendetesnek, hanem keservesnek, amde utobb az igazsagnak bekesseges gyümölcsevel fizet azoknak, a kik altala gyakoroltatnak.

12:12 Annakokaert a lecsüggesztett kezeket es az ellankadt terdeket egyenesitsetek föl,

12:13 És labaitokkal egyenesen jarjatok, hogy a santa el ne hajoljon, sőt inkabb meggyogyuljon.

12:14 Kövessetek mindenki iranyaban a bekesseget es a szentseget, a mely nelkül senki sem latja meg az Urat:

12:15 Vigyazvan arra, hogy az Isten kegyelmetől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűsegnek barmely gyökere, fölnevekedven, megzavarjon, es ez altal sokan megfertőztettessenek.

12:16 Ne legyen senki parazna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy etelert eladta első szülöttsegi jogat.

12:17 Mert tudjatok, hogy azutan is, mikor akarta örökölni az aldast, megvettetett; mert nem talalta meg a megbanas helyet, noha könyhullatassal kereste azt [az aldast].

12:18 Mert nem jarultatok megtapinthato hegyhez, es langolo tűzhöz, es sűrű homalyhoz, es sötetseghez, es szelveszhez,

12:19 És trombita harsogasahoz, es a mondasoknak szavahoz, melyet a kik hallottak, kertek, hogy ne inteztessek hozzajok szo;

12:20 Mert nem birtak ki, a mi parancsolva volt: Meg ha oktalan allat er is a hegyhez, megköveztessek, vagy nyillal lövettessek le;

12:21 És oly rettenetes volt a latomany, hogy Mozes is monda: Megijedtem es remegek:

12:22 Hanem jarultatok Sion hegyehez, es az elő Istennek varosahoz, a mennyei Jeruzsalemhez, es az angyalok ezreihez,

12:23 Az elsőszülöttek seregehez es egyhazahoz, a kik be vannak irva a mennyekben, es mindenek birajahoz Istenhez, es a tökeletes igazak lelkeihez,

12:24 És az ujszövetseg közbenjarojahoz Jezushoz, es a meghintesnek verehez, mely jobbat beszel, mint az Ábel vere.

12:25 Vigyazzatok, meg ne vessetek azt, a ki szol; mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szolot megvetettek, sokkal kevesbbe mi, ha elfordulunk attol, a ki a mennyekből vagyon,

12:26 Kinek szava akkor megrenditette a földet, most pedig igeretet tesz, mondvan: Meg egyszer megrazom nemcsak a földet, hanem az eget is.

12:27 Az a "meg egyszer" pedig jelenti az allhatatlan dolgoknak mint teremtmenyeknek megvaltozasat, hogy a rendithetetlen dolgok maradjanak meg.

12:28 Annakokaert mozdithatatlan orszagot nyerven, legyünk haladatosak, melynel fogva szolgaljunk az Istennek tetsző modon kegyesseggel es felelemmel.

12:29 Mert a mi Istenünk megemesztő tűz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase