Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

11:1 A hit pedig a remenylett dolgoknak valosaga, es a nem latott dolgokrol valo meggyőződes.

11:2 Mert ezzel szereztek [jo] bizonysagot a regebbiek.

11:3 Hit altal ertjük meg, hogy a vilag Isten beszede altal teremtetett, hogy a mi lathato, a lathatatlanbol allott elő.

11:4 Hit altal vitt Ábel becsesebb aldozatot Istennek, mint Kain, a mi altal bizonysagot nyert a felől, hogy igaz, bizonysagot teven az ő ajandekairol Isten, es az altal meg holta utan is beszel.

11:5 Hit altal vitetett fel Énokh, hogy ne lasson halalt, es nem talaltak meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetese előtt bizonysagot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.

11:6 Hit nelkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten ele jarul, hinnie kell, hogy ő letezik es megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

11:7 Hit altal tisztelte Istent Noe, mikor megintetven a meg nem latott dolgok felől, hazanepe megtartasara barkat keszitett, a mely altal karhoztata e vilagot es a hitből valo igazsagnak örököseve lett.

11:8 Hit altal engedelmeskedett Ábraham, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, es kimene, nem tudvan, hova megy.

11:9 Hit altal lakott az igeret földen, mint idegenben, satorokban lakvan Izsakkal es Jakobbal, ugyanazon igeretnek örökös tarsaival.

11:10 Mert varja vala az alapokkal biro varost, melynek epitője es alkotoja az Isten.

11:11 Hit altal nyert erőt Sara is az ő meheben valo foganasra, es eletkora ellenere szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az igeretet tette.

11:12 Azert is egytől, meg pedig mintegy kihalttol annyian szarmaztak, mint az egnek csillagai sokasagra nezve, es mint a tenger partja mellett a föveny, mely megszamlalhatatlan.

11:13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az igereteket, hanem [csak] tavolrol latva es üdvözölve azokat, es vallast teven arrol, hogy idegenek es vandorok a földön.

11:14 Mert a kik igy szolnak, nyilvan jelentik, hogy hazat keresnek.

11:15 És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszateresre.

11:16 Így azonban jobb utan vagyodnak, tudniillik mennyei utan; azert nem szegyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessek, mert keszitett nekik varost.

11:17 Hit altal aldozta meg Ábraham Izsakot, probara tetetven, es az egyszülöttet vitte aldozatul, ő, ki az igereteket nyerte,

11:18 A kinek meg volt mondva: Izsakban neveztetik neked mag;

11:19 Úgy gondolkozvan, hogy az Isten a halalbol is kepes feltamasztani, miert is őt peldakepen visszanyerte.

11:20 Hit altal alda meg a jövendőkre nezve Izsak Jakobot es Ézsaut.

11:21 Hit altal alda meg a haldoklo Jakob a Jozsef fiainak mindeniket, es botja vegere hajolva imadkozott.

11:22 Hit altal emlekezett meg elete vegen Jozsef az Izrael fiainak kimeneteleről, es az ő tetemeiről rendelkezett.

11:23 Hit altal rejtegettek Mozest az ő szülei születese utan harom honapig, mivel lattak, hogy kellemes a gyermek, es nem feltek a kiraly parancsatol.

11:24 Hit altal tiltakozott Mozes, midőn felnövekedett, hogy a Farao leanya fianak mondjak,

11:25 Inkabb valasztvan az Isten nepevel valo együttnyomorgast, mint a bűnnek ideig-oraig valo gyönyörűseget;

11:26 Égyiptom kincseinel nagyobb gazdagsagnak tartvan Krisztus gyalazatat, mert a megjutalmazasra tekintett.

11:27 Hit altal hagyta oda Égyiptomot, nem felven a kiraly haragjatol; mert erős szivű volt, mintha latta volna a lathatatlant.

11:28 Hit altal rendelte a paskat es a vernek kiontasat, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.

11:29 Hit altal keltek at a veres tengeren, mint valami szarazföldön, a mit megprobalvan az egyiptomiak, elnyelettek.

11:30 Hit altal omlottak le Jerikonak kőfalai, midőn het napig köröskörül jartak.

11:31 Hit altal nem veszett el Rahab, a parazna nő az engedetlenekkel együtt, befogadvan a kemeket bekesseggel.

11:32 És mit mondjak meg? Hiszen kifogynek az időből, ha szolnek Gedeonrol, Barakrol, Samsonrol, Jefteről, Davidrol, Samuelről es a profetakrol;

11:33 A kik hit altal orszagokat győztek le, igazsagot cselekedtek, az igereteket elnyertek, az oroszlanok szajat betömtek.

11:34 Megoltottak a tűznek erejet, megmenekedtek a kard elitől, felerősödtek a betegsegből, erősek lettek a haboruban, megszalasztottak az idegenek taborait.

11:35 Asszonyok feltamadas utjan visszanyertek halottjaikat; masok kinpadra vonattak, visszautasitvan a szabadulast, hogy becsesebb feltamadasban reszesüljenek.

11:36 Masok pedig megcsufoltatasok es megostoroztatasok probajat allottak ki, sőt meg bilincseket es börtönt is;

11:37 Megköveztettek, kinprobat szenvedtek, szetfűreszeltettek, kardra hanyattak, juhoknak es kecskeknek bőreben bujdostak, nelkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,

11:38 A kikre nem volt melto e vilag, bujdosva pusztakon es hegyeken, meg barlangokban es a földnek hasadekaiban.

11:39 És mindezek, noha hit altal jo bizonysagot nyertek, nem kaptak meg az igeretet.

11:40 Mivel Isten mi felőlünk valami jobbrol gondoskodott, hogy nalunk nelkül tökeletessegre ne jussanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase