Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

10:1 Minthogy a törvenyben a jövendő joknak arnyeka, nem maga a dolgok kepe van meg, ennelfogva azokkal az aldozatokkal, a melyeket esztendőnkent szünetlenül visznek, sohasem kepes tökeletessegre juttatni az odajarulokat;

10:2 Különben megszűnt volna az aldozas, mivelhogy az egyszer megtisztult aldozok többe semminemű bűntudattal nem birtak volna.

10:3 De azok esztendőnkent bűnre emlekeztetnek.

10:4 Mert lehetetlen, hogy a bikak es bakok vere eltörölje a bűnöket.

10:5 Azert a vilagba bejövetelekor igy szol: Áldozatot es ajandekot nem akartal, de testet alkottal nekem,

10:6 Égő es bűnert valo aldozatokat nem kedveltel.

10:7 Akkor mondam: Íme itt vagyok, (a könyv fejezeteben irva vagyon rolam), hogy cselekedjem oh Isten a te akaratodat.

10:8 Fentebb mondvan, hogy aldozatot es ajandekot es egő, meg bűnert valo aldozatokat nem akartal, sem nem kedveltel a melyeket a törveny szerint visznek,

10:9 Ekkor ezt mondotta: Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a masodikat,

10:10 A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jezus Krisztus testenek megaldozasa altal.

10:11 És minden pap naponkent szolgalatban all es gyakorta viszi ugyanazokat az aldozatokat, a melyek sohasem kepesek eltörölni a bűnöket.

10:12 Ő azonban, egy aldozattal aldozvan a bűnökert, mindörökre űle az Istennek jobbjara,

10:13 Varvan immar, mig labainak zsamolyaul vettetnek az ő ellensegei.

10:14 Mert egyetlenegy aldozataval örökre tökeletesekke tette a megszentelteket.

10:15 Bizonysagot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Lelek is, mert minekutana előre mondotta:

10:16 Ez az a szövetseg, melyet kötök velök ama napok utan, mondja az Úr: Adom az en törvenyemet az ő sziveikbe, es az ő elmejökbe irom be azokat,

10:17 [Azutan igy szol:] És az ő bűneikről es alnoksagaikrol többe meg nem emlekezem.

10:18 A hol pedig bűnök bocsanata vagyon, ott nincs többe bűnert valo aldozat.

10:19 Mivelhogy azert atyamfiai bizodalmunk van a szentelybe valo bemenetelre a Jezus vere altal,

10:20 Azon az uton, a melyet ő szentelt nekünk uj es elő [ut] gyanant, a karpit, azaz az ő teste altal,

10:21 És leven nagy papunk az Isten haza felett:

10:22 Jaruljunk hozza igaz szivvel, hitnek teljessegevel, mint a kiknek szivök tiszta a gonosz lelkiismerettől,

10:23 És testök meg van mosva tiszta vizzel; tartsuk meg a remenysegnek vallasat tantorithatatlanul, mert hű az, a ki igeretet tett,

10:24 És ügyeljünk egymasra, a szeretetre es jo cselekedetekre valo felbuzdulas vegett,

10:25 El nem hagyvan a magunk gyülekezetet, a mikepen szokasuk nemelyeknek, hanem intven egymast annyival inkabb, mivel latjatok, hogy ama nap közelget.

10:26 Mert ha szandekosan vetkezünk, az igazsag megismeresere valo eljutas utan, akkor többe nincs bűnökert valo aldozat,

10:27 Hanem az iteletnek valami rettenetes varasa es a tűznek langja, a mely megemeszti az ellenszegülőket.

10:28 A ki megveti a Mozes törvenyet, ket vagy harom tanubizonysagra irgalom nelkül meghal;

10:29 Gondoljatok meg, mennyivel sulyosabb büntetesre meltonak iteltetik az, a ki az Isten Fiat megtapodja, es a szövetsegnek veret, melylyel megszenteltetett, tisztatalannak tartja, es a kegyelemnek Lelket bantalmazza?

10:30 Mert ismerjük azt, a ki igy szolt: Enyem a bosszuallas, en megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismet: Az Úr megiteli az ő nepet.

10:31 Rettenetes dolog az elő Istennek kezebe esni.

10:32 Emlekezzetek pedig vissza a regebbi napokra, a melyekben, minekutana megvilagosittattatok, sok szenvedesteljes küzdelmet allottatok ki,

10:33 Midőn egyfelől gyalazasokkal es nyomorgattatasokkal nyilvanossag ele hurczoltak titeket, masfelől tarsai lettetek azoknak, a kik igy jartak.

10:34 Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, es vagyonotok elrablasat örömmel fogadtatok, tudvan, hogy nektek jobb es maradando vagyonotok van a mennyekben.

10:35 Ne dobjatok el hat bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

10:36 Mert bekesseges tűresre van szüksegetek, hogy az Isten akaratat cselekedven, elnyerjetek az igeretet.

10:37 Mert meg vajmi keves idő, es a ki eljövendő, eljő es nem kesik.

10:38 Az igaz pedig hitből el. És a ki meghatral, abban nem gyönyörködik a lelkem.

10:39 De mi nem vagyunk meghatralas [emberei], hogy elvesszünk, hanem hitei, hogy eletet nyerjünk.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase