Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

8:1 Fődolog pedig azokra nezve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felseg kiralyi szekenek jobbjara üle,

8:2 Mint a szent helynek es amaz igazi satornak szolgaja, a melyet az Úr es nem ember epitett.

8:3 Mert minden főpap ajandekok meg aldozatok vitelere rendeltetik, a miert szükseges, hogy legyen valamije ennek is, a mit aldozatul vigyen.

8:4 Ha tehat a földön volna, meg csak pap sem volna, leven olyan papok, a kik a törveny szerint aldoznak ajandekokkal,

8:5 A kik a mennyei dolgok abrazolatanak es arnyekanak szolgalnak, a mint Isten mondotta Mozesnek, mikor be akarta vegezni a satort: Meglasd, ugymond, hogy mindeneket azon minta szerint keszits, a mely a hegyen mutattatott neked.

8:6 Most azonban annyival kivalobb szolgalatot nyert, a mennyivel jobb szövetsegnek közbenjaroja, a mely jobb igeretek alapjan köttetett.

8:7 Mert ha az az első kifogastalan volt volna, nem kerestetett volna hely a masodiknak.

8:8 Mert dorgalvan őket, igy szol: Íme napok jőnek, ezt mondja az Úr, es az Izrael hazaval es Judanak hazaval uj szövetseget kötök.

8:9 Nem azon szövetseg szerint, a melyet kötöttem az ő atyaikkal ama napon, mikor kezen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptombol, mert ők nem maradtak meg abban az en szövetsegemben, azert en sem gondoltam velök, mondja az Úr.

8:10 Mert ez az a szövetseg, melyet kötök az Izrael hazaval, ama napok multan, mond az Úr: Adom az en törvenyemet az ő elmejökbe, es az ő szivökbe irom azokat, es leszek nekik Istenök es ők lesznek nekem nepem.

8:11 És nem tanitja kiki az ő felebaratjat es kiki az ő atyafiat, mondvan: Ismerd meg az Urat; mert mindnyajan megismernek engem a kicsinytől nagyig.

8:12 Mert megkegyelmezek alnoksagaiknak, es az ő bűneikről es gonoszsagaikrol meg nem emlekezem.

8:13 Mikor ujrol beszel, ova tette az elsőt; a mi pedig megavul es megvenhedik, közel van az enyeszethez.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase