Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

4:1 Óvakodjunk tehat, hogy mivel megvan az ő nyugodalmaba valo bemenetel igerete, valaki közületek fogyatkozasban levőnek ne lattassek.

4:2 Mert nekünk is hirdettetett az evangyeliom, mikepen azoknak: de nem hasznalt nekik a hallott beszed, mivel nem parositottak hittel azok, a kik hallottak.

4:3 Mert mi, hivők, bemegyünk a nyugodalomba, mikepen megmondotta: A mint megesküdtem az en haragomban, nem fognak bemenni az en nyugodalmamba; jollehet munkait a vilag megalapitasatol kezdve bevegezte.

4:4 Mert valahol a hetedik naprol ekkepen szolott: És megnyugovek Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.

4:5 És ugyanabban ismet: Nem mennek be az en nyugodalmamba.

4:6 Mivelhogy annakokaert all az, hogy nemelyek bemennek abba, es a kiknek először hirdettetett az evangyeliom, nem mentek be engedetlenseg miatt:

4:7 Ismet hataroz egy napot: Ma, szolvan David altal annnyi idő multan, a mint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavat halljatok, meg ne kemenyitsetek a ti sziveiteket.

4:8 Mert ha őket Jozsue nyugodalomba helyezte volna, nem szolana azok utan mas naprol.

4:9 Annakokaert megvan a szombatja az Isten nepenek.

4:10 Mert a ki bement az ő nyugodalmaba, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a mikepen Isten is a magaeitol,

4:11 Igyekezzünk tehat bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlensegnek ugyanazon peldajaba ne essek.

4:12 Mert az Istennek beszede elő es hato, es elesebb minden ketelű fegyvernel, es elhat a szivnek es leleknek, az izeknek es a velőknek megoszlasaig, es megiteli a gondolatokat es a szivnek indulatait.

4:13 És nincsen oly teremtmeny, a mely nyilvanvalo nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek es leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszelünk.

4:14 Leven annakokaert nagy főpapunk, a ki athatolt az egeken, Jezus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallasunkhoz.

4:15 Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlosagainkon, hanem a ki megkisertetett mindenekben, hozzank hasonloan, kiveve a bűnt.

4:16 Jaruljunk azert bizodalommal a kegyelem kiralyi szekehez, hogy irgalmassagot nyerjünk es kegyelmet talaljunk, alkalmas időben valo segitsegül.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase