Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

3:1 Annakokaert szent atyafiak, mennyei elhivasnak reszesei, figyelmezzetek, a mi vallasunknak apostolara es főpapjara, Krisztus Jezusra,

3:2 A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mozes is az ő egesz hazaban.

3:3 Mert ez nagyobb dicsősegre meltattatott, mint Mozes, a mennyiben a haz epitőjenek nagyobb a tisztessege, mint a haznak.

3:4 Mert minden haznak van epitője, a ki pedig mindent elkeszitett, az Isten az.

3:5 Mozes is hű volt ugyan az ő egesz hazaban, mint szolga, a hirdetendőknek bizonysagara,

3:6 Krisztus ellenben mint Fiu a maga haza felett, a kinek haza mi vagyunk, ha a bizodalmat es a remenysegnek dicsekedeset mind vegig erősen megtartjuk.

3:7 Annakokaeert a mint a Szent Lelek mondja: Ma, ha az ő szavat halljatok,

3:8 Meg ne kemenyitsetek a ti sziveteket, mint az elkeseredeskor, a kisertes ama napjan a pusztaban,

3:9 A hol a ti atyaitok probara tevessel megkisertenek engem es lattak az en cselekedeteimet negyven esztendeig.

3:10 Azert megharagudtam arra a nemzetsegre es mondam: mindig tevelyegnek szivökben; ők pedig nem ismertek meg az en utaimat.

3:11 Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az en nyugodalmamba.

3:12 Vigyazzatok atyamfiai, hogy valaha ne legyen barmelyikőtöknek hitetlen gonosz szive, hogy az elő Istentől elszakadjon;

3:13 Hanem intsetek egymast minden napon, mig tart a ma, hogy egyikőtök se kemenyittessek meg a bűnnek csalardsaga altal:

3:14 Mert reszeseive lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvegig erősen megtartjuk.

3:15 E mondas szerint: Ma, ha az ő szavat halljatok, meg ne kemenyitsetek a ti sziveiteket, mint az elkeseredeskor.

3:16 Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallak? Nemde mindazok, a kik kijövenek Égyiptombol Mozes altal?

3:17 Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-e, a kik vetkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztaban?

3:18 Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmaba, hanemha az engedetleneknek?

3:19 Latjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenseg miatt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase