Main Index: Hungarian Bible

Zsidok 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

2:1 Annakokaert annal is inkabb szükseges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.

2:2 Mert ha az angyaloktol hirdetett beszed erős volt es minden bűn es engedetlenseg elvette igazsagos bünteteset:

2:3 Mimodon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvesseggel? a melyet, miutan kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallottak, biztositottak szamunkra,

2:4 Velök együtt bizonysagot teven arrol az Isten, jelekkel meg csodakkal es sokfele erőkkel s a Szent Leleknek közleseivel az ő akarata szerint.

2:5 Mert nem angyaloknak vetette ala a jövendő vilagot, a melyről szolunk.

2:6 Sőt bizonysagot tett valahol valaki, mondvan: Micsoda az ember, hogy megemlekezel ő rola, avagy az embernek fia, hogy gondod van rea?

2:7 Kisebbe tetted őt rövid időre az angyaloknal, dicsőseggel es tisztesseggel megkoronaztad őt es urra tetted kezeid munkain,

2:8 Mindent labai ala vetettel. Mert azzal, hogy neki mindent alavetett, semmit sem hagyott alavetetlenül: de most meg nem latjuk, hogy neki minden alavettetett.

2:9 Azt azonban latjuk, hogy Jezus, a ki egy keves időre kisebbe tetetett az angyaloknal, a halal elszenvedeseert dicsőseggel es tisztesseggel koronaztatott meg, hogy az Isten kegyelmeből mindenkiert megizlelje a halalt.

2:10 Mert illendő vala, hogy a kiert minden es a ki altal minden, sok fiakat vezerelven dicsősegre, az ő idvessegök fejedelmet szenvedesek altal tegye tökeletesse.

2:11 Mert a megszentelő es a megszenteltek egytől valok mindnyajan, a mely oknal fogva nem szegyenli őket atyjafiainak hivni,

2:12 Mondvan: Hirdetem a te nevedet az en atyamfiainak, az anyaszentegyhaznak közepette dicseretet mondok neked.

2:13 És ismet: Én ő benne bizom; es ismet: Ímhol vagyok en es a gyermekek, a kiket az Isten nekem adott.

2:14 Mivel tehat a gyermekek testből es verből valok, ő is hasonlatoskepen reszese lett azoknak, hogy a halal altal megsemmisitse azt, a kinek hatalma van a halalon, tudniillik az ördögöt,

2:15 És megszabaditsa azokat, a kik a halaltol valo felelem miatt teljes eletökben rabok valanak.

2:16 Mert nyilvan nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábraham magvat karolta fel.

2:17 Annakokaert mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen es hiv főpap az Isten előtt valo dolgokban, hogy engesztelest szerezzen a nep bűneiert.

2:18 Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkisertetven, segithet azokon, a kik megkisertetnek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase