Main Index: Hungarian Bible

Titusz 3

[1]    [2]    [3]   

3:1 Emlekeztessed őket, hogy a fejedelemsegeknek es hatalmassagoknak engedelmeskedjenek, hodoljanak, minden jo cselekedetre keszek legyenek,

3:2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngedek legyenek, teljes szelidseget tanusitvan minden ember irant.

3:3 Mert regenten mi is esztelenek, engedetlenek, tevelygők, különböző kivansagoknak es gyönyöröknek szolgai, gonoszsagban es irigysegben elők, gyűlölsegesek, egymast gyűlölők valank.

3:4 De mikor a mi megtarto Istenünknek jovolta es az emberekhez valo szeretete megjelent,

3:5 Nem az igazsagnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmassagabol tartott meg minket az ujjaszületesnek fürdője es a Szent Lelek megujitasa altal,

3:6 Melyet kitöltött reank bőseggel a mi megtarto Jezus Krisztusunk altal;

3:7 Hogy az ő kegyelmeből megigazulvan, örökösök legyünk az örök elet remenysege szerint.

3:8 Igaz ez a beszed, es akarom, hogy ezeket erősitsed, hogy igyekezzenek jo cselekedetekkel előljarni azok, a kik Istenben hivőkke lettek. Ezek jok es hasznosak az embereknek;

3:9 A balgatag vitatkozasokat azonban es a nemzetsegekről valo tudakozasokat, es a civakodast es a törveny felől valo harczokat kerüld; mert haszontalanok es hiabavalok.

3:10 Az eretnek embert egy vagy ket intes utan kerüld;

3:11 Tudvan, hogy az ilyen romlott, es vetkezik, önmaga is karhoztatvan magat.

3:12 Mikor Ártemast vagy Tikhikust hozzad küldöm, siess hozzam jőni Nikapolyba; mert elhataroztam, hogy ott töltöm a telet.

3:13 A törvenytudo Zenast es Apollost gondosan inditsd utnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozasuk.

3:14 Tanuljak meg pedig a mieink is, hogy jo cselekedetekkel jarjanak elől a szükseges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

3:15 Köszöntenek teged a velem levők mindnyajan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyajatokkal! Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase