Main Index: Hungarian Bible

2 Tesszalonika 3

[1]    [2]    [3]   

3:1 Vegezetre imadkozzatok ertünk atyamfiai, hogy az Úrnak beszede terjedjen es dicsőittessek, a mikent ti köztetek is.

3:2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan es gonosz emberektől. Mert nem mindenkie a hit!

3:3 De hű az Úr, a ki megerősit titeket es megőriz a gonosztol.

3:4 Bizunk is az Úrban reatok nezve, hogy megteszitek es meg is fogjatok tenni azokat, a miket parancsolunk.

3:5 Az Úr pedig igazgassa a ti sziveteket az Isten irant valo szeretetre, es Krisztus irant valo allhatatossagra.

3:6 A mi Urunk Jezus Krisztus neveben pedig, rendeljük nektek, atyamfiai, hogy vonjatok el magatokat minden atyafitol, a ki rendetlenül el, es nem ama utasitas szerint, a melyet mi tőlünk kapott.

3:7 Magatok is tudjatok, mimodon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül.

3:8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinel, hanem munkaval es faradsaggal, ejjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhere.

3:9 Nem azert, mintha nem volna ra jogunk, hanem hogy magunkat peldaul adjuk nektek, hogy minket kövessetek.

3:10 Mert a mikor nalatok voltunk is, azt rendeltük nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyek.

3:11 Mert halljuk, hogy nemelyek rendetlenül elnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.

3:12 Az ilyeneknek azonban rendeljük es kerjük őket a mi Urunk Jezus Krisztusra, hogy csendesen munkalkodva, a magok kenyeret egyek.

3:13 Ti pedig, atyamfiai, meg ne restüljetek a jo cselekvesben.

3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi level altal valo beszedünknek, azt jegyezzetek meg; es ne tarsalkodjatok vele, hogy megszegyenüljön.

3:15 De ne tartsatok ellensegnek, hanem intsetek, mint atyafit.

3:16 Maga pedig a bekessegnek Ura adjon nektek mindenkor minden tekintetben bekesseget. Az Úr [legyen] mindnyajatokkal!

3:17 A köszöntest en Pal [irom] a sajat kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így irok.

3:18 A mi Urunk Jezus Krisztusnak kegyelme mindnyajatokkal! Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase