Main Index: Hungarian Bible

2 Tesszalonika 1

[1]    [2]    [3]   

1:1 Pal es Silvanus es Timotheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyankban, es az Úr Jezus Krisztusban:

1:2 Kegyelem nektek es bekesseg Istentől, a mi Atyanktol, es az Úr Jezus Krisztustol.

1:3 Mindenkor halaadassal tartozunk az Istennek, atyamfiai, ti erettetek, a mikepen melto [is,] mivelhogy felettebb megnövekedek a ti hitetek, es mindnyajatokban bővölködik az egymashoz valo szeretet;

1:4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartastok es hitetek felől, minden ti üldöztetestek es szorongattatastok között, a melyeket szenvedtek:

1:5 Bizonysagaul az Isten igazsagos iteletenek; hogy meltoknak iteltessetek az Isten orszagara, a melyert szenvedtek is.

1:6 Mert igazsagos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatassal fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak.

1:7 Nektek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jezus az egből az ő hatalmanak angyalaival.

1:8 Tűznek langjaban, ki bosszut all azokon, a kik nem ismerik az Istent, es a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jezus Krisztus evangyeliomanak.

1:9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr abrazatatol, es az ő hatalmanak dicsősegetől,

1:10 A mikor eljő majd, hogy megdicsőittessek az ő szenteiben, es csodaltassek mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanubizonysagunknak hitele volt ti nalatok) ama napon.

1:11 Mivegből imadkozunk is mindenkor ti erettetek, hogy a mi Istenünk meltoknak tartson titeket az elhivasra, es töltsön be titeket a joban valo teljes gyönyörűseggel, es a hitnek hathatos munkalasaval.

1:12 Hogy dicsőittessek meg a mi Urunk Jezus Krisztusnak neve ti bennetek, es ti [is] ő benne, a mi Istenünknek es az Úr Jezus Krisztusnak kegyelmeből.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase