Main Index: Hungarian Bible

1 Tesszalonika 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]   

4:1 Tovabba pedig kerünk titeket, atyamfiai, es intünk az Úr Jezusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultatok, mimodon kell forgolodnotok es Istennek tetszenetek: mindinkabb gyarapodjatok.

4:2 Mert tudjatok, milyen parancsolatokat adtunk nektek az Úr Jezus altal.

4:3 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentte leteletek, hogy magatokat a paraznasagtol megtartoztassatok;

4:4 Hogy mindenitek szentsegben es tisztessegben tudja birni a maga edenyet,

4:5 Nem kivansag gerjedelmevel, mint a poganyok, a kik nem ismerik az Istent;

4:6 Hogy senki tul ne lepjen es meg ne karositsa valamely dologban az ő atyjafiat: mert bosszut all az Úr mindezekert, a mint elebb is mondottuk nektek es bizonysagot tettünk.

4:7 Mert nem tisztatalansagra, hanem szentsegre hivott el minket az Isten.

4:8 A ki azert megveti [ezeket,] nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelket is közle velünk.

4:9 Az atyafiui szeretetről pedig nem [is] szükseg irnom nektek: mert titeket Isten maga tanitott meg arra, hogy egymast szeressetek;

4:10 Sőt gyakoroljatok is azt mindamaz atyafiak irant, a kik egesz Maczedoniaban vannak. Kerünk azonban titeket atyamfiai, hogy mindinkabb gyarapodjatok;

4:11 És becsületbeli dolognak tartsatok, hogy csendes eletet folytassatok, sajat dolgaitoknak utana lassatok, es tulajdon kezeitekkel munkalkodjatok, a mikent rendeltük nektek;

4:12 Hogy a kivülvalok irant tisztessegesen viselkedjetek, es semmi szükseget ne erezzetek.

4:13 Nem akarom tovabba, atyamfiai, hogy tudatlansagban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bankodjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen remenysegök.

4:14 Mert ha hisszük, hogy Jezus meghalt es feltamadott, azonkepen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jezus altal ő vele együtt.

4:15 Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavaval, hogy mi, a kik elünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteleig, epen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.

4:16 Mert maga az Úr riadoval, arkangyal szozataval es isteni harsonaval leszall az egből: es feltamadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

4:17 Azutan mi, a kik elünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elebe a levegőbe; es ekkepen mindenkor az Úrral leszünk.

4:18 Annakokaert vigasztaljatok egymast e beszedekkel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase