Main Index: Hungarian Bible

Galata 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

4:1 Mondom pedig, hogy a meddig az örökös kiskoru, semmiben sem különbözik a szolgatol, jollehet ura mindennek;

4:2 Hanem gyamok es gondviselők alatt van az atyjatol rendelt ideig.

4:3 Azonkepen mi is, mikor kiskoruak valank, a vilag elemei ala voltunk vettetve szolgakent:

4:4 Mikor pedig eljött az időnek teljessege, kibocsatotta Isten az ő Fiat, a ki asszonytol lett, a ki törveny alatt lett,

4:5 Hogy a törveny alatt levőket megvaltsa, hogy elnyerjük a fiusagot.

4:6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsatotta az Isten az ő Fianak Lelket a ti sziveitekbe, ki ezt kialtja: Abba, Atya!

4:7 Azert nem vagy többe szolga, hanem fiu; ha pedig fiu, Istennek örököse is Krisztus altal.

4:8 Ámde akkor, mikor meg nem ismertetek az Istent, azoknak szolgaltatok, a mik termeszet szerint nem istenek;

4:9 Most azonban, hogy megismertetek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, mikent tertek vissza ismet az erőtelen es gyarlo elemekhez, a melyeknek megint ujbol szolgalni akartok?

4:10 Megtartjatok a napokat es honapokat es időket, meg az esztendőket.

4:11 Feltelek titeket, hogy hiaba faradoztam körültetek.

4:12 Legyetek olyanok, mint en; mert en is olyanna lettem, mint ti: atyamfiai, kerlek titeket, semmivel sem bantottatok meg engem.

4:13 Tudjatok pedig, hogy testem erőtelensege miatt hirdettem nektek az evangyeliomot először.

4:14 És megkisertetven testemben, nem vetettetek meg, sem nem utaltatok meg engem, hanem ugy fogadtatok, mint Istennek angyalat, mint Krisztus Jezust.

4:15 Hova lőn tehat a ti boldogsagotok? Mert bizonysagot teszek nektek, hogy ti, ha lehetseges volt volna, szemeiteket kivajvan, nekem adtatok volna.

4:16 Tehat ellensegetek lettem-e, megmondvan nektek az igazat?

4:17 Nem szepen buzgolkodnak erettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok.

4:18 Szep dolog pedig faradozni a joban mindenkor, es nem csupan akkor, ha köztetek vagyok.

4:19 Gyermekeim! kiket ismet fajdalommal szűlök, miglen kiabrazolodik bennetek Krisztus.

4:20 Szeretnek pedig most köztetek jelen lenni es valtoztatni a hangomon; mert bizonytalansagban vagyok felőletek.

4:21 Mondjatok meg nekem, kik a törveny alatt akartok lenni: nem halljatok-e a törvenyt?

4:22 Mert meg van irva, hogy Ábrahamnak ket fia volt; egyik a szolgalotol, es a masik a szabadostol.

4:23 De a szolgalotol valo test szerint született; a szabadostol valo pedig az igeret altal.

4:24 Ezek mast peldaznak: mert azok [az] [asszonyok] a ket szövetseg, az egyik a Sinai hegyről valo, szolgasagra szűlő, ez Hagar,

4:25 Mert Hagar a Sinai hegy Arabiaban, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsalemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgal.

4:26 De a magassagos Jeruzsalem szabad, ez mindnyajunknak anyja,

4:27 Mert meg van irva: Ujjongj te meddő, ki nem szűlsz; vigadozzal es kialts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint a kinek ferje vagyon.

4:28 Mi pedig, atyamfiai, Izsak szerint, igeretnek gyermekei vagyunk.

4:29 De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lelek szerint valot, ugy most is.

4:30 De mit mond az Íras? Űzd ki a szolgalot es az ő fiat; mert a szolgalo fia nem örököl a szabad nő fiaval.

4:31 Annakokaert, atyamfiai, nem vagyunk a szolgalo fiai, hanem a szabadosei.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase