Main Index: Hungarian Bible

Galata 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

3:1 Óh balgatag Galatziabeliek, kicsoda igezett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazsagnak, kiknek szemei előtt a Jezus Krisztus ugy iratott le, [mintha] ti köztetek feszittetett [volna] meg?

3:2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törveny cselekedeteiből kaptatok-e a Lelket, avagy a hit hallasabol?

3:3 Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lelekben kezdtetek el, most testben fejeznetek be?

3:4 Annyit szenvedtetek hiaba? ha ugyan hiaba.

3:5 Annakokaert, a ki a Lelket szolgaltatja nektek, es hatalmas dolgokat művel bennetek, a törveny cselekedeteiből, vagy a hit hallasabol [cselekeszi-e?]

3:6 Mikepen Ábraham hitt az Istennek, es tulajdonittatott neki igazsagul.

3:7 Értsetek meg tehat, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábraham fiai.

3:8 Előre latvan pedig az Íras, hogy Isten hitből fogja megigazitani a poganyokat, eleve hirdette Ábrahamnak, hogy: Te benned fognak megaldatni minden nepek.

3:9 Ekkent a hitből valok aldatnak meg a hivő Ábrahammal.

3:10 Mert a kik törveny cselekedeteiből vannak, atok alatt vannak; minthogy meg van irva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törveny könyveben, hogy azokat cselekedje.

3:11 Hogy pedig a törveny altal senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvanvalo, mert az igaz ember hitből el.

3:12 A törveny pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, elni fog azok altal.

3:13 Krisztus valtott meg minket a törveny atkatol, atokka leven erettünk; mert meg van irva: Átkozott minden, a ki fan függ:

3:14 Hogy az Ábraham aldasa Krisztus Jezusban legyen a poganyokon, hogy a Lelek igeretet elnyerjük hit altal.

3:15 Atyamfiai! ember szerint szolok. Lam az embernek megerősitett testamentomat senki erőtelenne nem teszi, sem ahhoz hozza nem ad.

3:16 Az igeretek pedig Ábrahamnak adattak es az ő magvanak. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokrol; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.

3:17 Ezt mondom pedig, hogy a kötest, melyet Isten először megerősitett a Krisztusra nezve, a negyszazharmincz esztendő multan keletkezett törveny nem teszi erőtelenne, hogy megsemmisitse az igeretet.

3:18 Mert ha törvenyből [van] az örökseg, akkor többe nem igeretből; Ábrahamnak pedig igeret altal ajandekozta azt az Isten.

3:19 Micsoda tehat a törveny? A bűnök okaert adatott, a mig eljő a Mag, a kinek tetetett az igeret; rendeltetven angyalok altal, közbenjaro kezeben.

3:20 A közbenjaro pedig nem egye, Isten ellenben egy.

3:21 A törveny tehat az Isten igeretei ellen van-e? Tavol legyen! Mert ha olyan törveny adatott volna, a mely kepes megeleveniteni, valoban a törvenyből volna az igazsag.

3:22 De az Íras mindent bűn ala rekesztett, hogy az igeret Jezus Krisztusban valo hitből adassek a hivőknek.

3:23 Minekelőtte pedig eljött a hit, törveny alatt őriztettünk, egybezarva az eljövendő hit kinyilatkoztatasaig.

3:24 Ekkent a törveny Krisztusra vezerlő mesterünkke lett, hogy hitből igazuljunk meg.

3:25 De minekutana eljött a hit, nem vagyunk többe a vezerlő mester alatt.

3:26 Mert mindnyajan Isten fiai vagytok a Krisztus Jezusban valo hit altal.

3:27 Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztetek fel.

3:28 Nincs zsido, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs ferfi, sem nő; mert ti mindnyajan egyek vagytok a Krisztus Jezusban.

3:29 Ha pedig Krisztusei vagytok, tehat az Ábraham magva vagytok, es igeret szerint örökösök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase