Main Index: Hungarian Bible

Galata 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

2:1 Azutan tizennegy esztendő mulva ismet fölmentem Jeruzsalembe Barnabassal együtt, elviven Titust is.

2:2 Fölmentem pedig kijelentes következteben es elejök adtam az evangyeliomot, melyet hirdetek a poganyok között, de külön a tekintelyeseknek, hogy valami modon hiaba ne fussak, avagy ne futottam legyen.

2:3 De meg a velem levő Titus sem kenyszerittetett a körülmetelkedesre, noha görög vala,

2:4 Tudniillik a belopozkodott hamis atyafiakert, a kik alattomban közenk jöttek, hogy kikemleljek a mi szabadsagunkat, melylyel birunk a Krisztus Jezusban, hogy minket szolgakka tegyenek:

2:5 Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangyeliom igazsaga megmaradjon szamotokra.

2:6 A tekintelyesektől pedig, (barminők valanak regen, azzal nem törődöm; Isten nem nezi az embernek szemelyet : mert velem a tekintelyesek semmit sem közöltek;

2:7 Sőt ellenkezőleg, mikor lattak, hogy en ream van bizva a körülmeteletlenseg evangyelioma, mint Peterre a körülmetelese;

2:8 (Mert a ki erős volt Peterben a körülmetelkedes apostolsagara, bennem is erős volt a poganyok között).

2:9 És elismerven a nekem adatott kegyelmet, Jakab es Kefas, meg Janos, kik oszlopokul tekintetnek, bajtarsi jobbjukat nyujtak nekem es Barnabasnak, hogy mi a poganyok között, ők pedig a körülmeteles között [predikaljunk:]

2:10 Csakhogy a szegenyekről megemlekezzünk; a mit is en igyekeztem megcselekedni.

2:11 Mikor pedig Peter Antiokhiaba jött, szemtől szembe ellene allottam, mivel panasz volt ra.

2:12 Mert mielőtt nemelyek oda jöttek Jakabtol, a poganyokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, felrevonult es elkülönitette magat, felven a körülmetelkedesből valoktol.

2:13 És vele kepmutatoskodtak a többi zsidok is, ugy hogy Barnabas szinten elcsabittatott az ő tettetesök altal.

2:14 De mikor lattam, hogy nem egyenesen jarnak az evangyeliom igazsagahoz kepest, mondek Peternek mindnyajok előtt: Ha te zsido letedre pogany modra elsz es nem zsido modra, mikent kenyszerited a poganyokat, hogy zsido modra eljenek?

2:15 Mi, termeszet szerint zsidok es nem poganyok közül valo bűnösök,

2:16 Tudvan azt, hogy az ember nem igazul meg a törveny cselekedeteiből, hanem a Jezus Krisztusban valo hit altal, mi is Krisztus Jezusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban valo hitből es nem a törveny cselekedeteiből; Mivel a törveny cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

2:17 Ha pedig Krisztusban keresven a megigazulast, mimagunk is bűnösöknek talaltatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgaja-e? Tavol legyen.

2:18 Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismet fölepitem, önmagamat teszem bűnösse.

2:19 Mert en a törveny altal meghaltam a törvenynek, hogy Istennek eljek.

2:20 Krisztussal együtt megfeszittettem. Élek pedig többe nem en, hanem el bennem a Krisztus; a mely eletet pedig most testben elek, az Isten Fiaban valo hitben elem, a ki szeretett engem es önmagat adta erettem.

2:21 Nem törlöm el az Isten kegyelmet; mert ha a törveny altal [van] az igazsag, tehat Krisztus ok nelkül halt meg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase