Main Index: Hungarian Bible

Galata 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

1:1 Pal, apostol (nem emberektől, sem nem ember altal, hanem Jezus Krisztus altal es az Atya Isten altal, a ki feltamasztotta őt a halalbol);

1:2 És a velem levő összes atyafiak, Galatzia gyülekezeteinek:

1:3 Kegyelem nektek es bekesseg az Atya Istentől, es a mi Urunk Jezus Krisztustol,

1:4 A ki adta önmagat a mi bűneinkert hogy kiszabaditson minket e jelenvalo gonosz vilagbol, az Istennek es a mi Atyanknak akarata szerint.

1:5 A kinek dicsőseg örökkön örökke! Ámen.

1:6 Csodalkozom, hogy Attol, a ki titeket Krisztus kegyelme altal elhivott, ily hamar mas evangyeliomra hajlotok.

1:7 Holott nincs mas; de nemelyek zavarnak titeket, es el akarjak ferditeni a Krisztus evangyeliomat.

1:8 De ha szinte mi, avagy mennyből valo angyal hirdetne is nektek valamit azon kivül, a mit nektek hirdettünk, legyen atok.

1:9 A mint előbb mondottuk, most is ismet mondom: Ha valaki nektek hirdet valamit azon kivül, a mit elfogadtatok, atok legyen.

1:10 Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyara, ha meg embereknek igyekeznem tetszeni, Krisztus szolgaja nem volnek.

1:11 Tudtotokra adom pedig atyamfiai, hogy az az evangyeliom, melyet en hirdettem, nem ember szerint valo;

1:12 Mert en sem embertől vettem azt, sem nem tanitottak arra, hanem a Jezus Krisztus kijelentese altal.

1:13 Mert hallottatok, mint forgolodtam en egykor a zsidosagban, hogy en felette igen haborgattam az Isten anyaszentegyhazat, es pusztitottam azt.

1:14 És felülmultam a zsidosagban nemzetembeli sok kortarsamat, szerfelett rajongvan atyai hagyomanyaimert.

1:15 De mikor az Istennek tetszett, ki elvalasztott engem az en anyam mehetől fogva es elhivott az ő kegyelme altal,

1:16 Hogy kijelentse az ő Fiat en bennem, hogy hirdessem őt a poganyok között: azonnal nem tanacskoztam testtel es verrel,

1:17 Sem nem mentem Jeruzsalembe az előttem valo apostolokhoz, hanem elmentem Arabiaba, es ismet visszatertem Damaskusba.

1:18 Azutan harom esztendő mulva fölmentem Jeruzsalembe, hogy Petert meglatogassam, es nala maradtam tizenöt napig.

1:19 Az apostolok közül pedig mast nem lattam, hanem [csak] Jakabot, az Úr atyjafiat.

1:20 A miket pedig nektek irok, ime Isten előtt [mondom,] hogy nem hazudom.

1:21 Azutan mentem Sirianak es Cilicianak tartomanyaiba.

1:22 Ismeretlen valek pedig szemelyesen a Judeaban levő keresztyen gyülekezetek előtt;

1:23 Hanem csak hallottak, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztitott.

1:24 És dicsőitek bennem az Istent.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase