Main Index: Hungarian Bible

1 Korintus 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

10:1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjatok, atyamfiai, hogy a mi atyaink mindnyajan a felhő alatt voltak, es mindnyajan a tengeren mentek altal;

10:2 És mindnyajan Mozesre keresztelkedtek meg a felhőben es a tengerben;

10:3 És mindnyajan egy lelki eledelt ettek;

10:4 És mindnyajan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklabol, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

10:5 De azoknak többseget nem kedvele az Isten, mert elhullanak a pusztaban.

10:6 Ezek pedig peldaink lőnek, hogy mi ne kivanjunk gonosz dolgokat, a mikepen azok kivantak.

10:7 Se balvanyimadok ne legyetek, mint azok közül nemelyek, a mint meg van irva: Leüle a nep enni es inni, es felkelenek jatszani.

10:8 Se pedig ne paraznalkodjunk mint azok közül paraznalkodtak nemelyek, es elestek egy napon huszonharomezeren.

10:9 Se a Krisztust ne kisertsük, a mint közülök kisertettek nemelyek, es elveszenek a kigyok miatt.

10:10 Se pedig ne zugolodjatok, mikepen ő közülök zugolodanak nemelyek, es elveszenek a pusztito altal.

10:11 Mindezek pedig peldakepen estek rajtok; megirattak pedig a mi tanulsagunkra, a kikhez az időknek vege elerkezett.

10:12 Azert a ki azt hiszi, hogy all, meglassa, hogy el ne essek.

10:13 Nem egyeb, hanem csak emberi kisertes esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hagy titeket feljebb kisertetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kisertessel egyetemben a kimenekedest is megadja majd, hogy elszenvedhessetek.

10:14 Azert szerelmeseim, kerüljetek a balvanyimadast.

10:15 Mint okosokhoz szolok, iteljetek meg ti, a mit mondok.

10:16 A halaadasnak pohara, a melyet megaldunk, nem a Krisztus verevel valo közössegünk-e? A kenyer, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testevel valo közössegünk-e?

10:17 Mert egy a kenyer, egy test vagyunk sokan; mert mindnyajan az egy kenyerből reszesedünk.

10:18 Tekintsetek meg a test szerint valo Izraelt! A kik az aldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közössegben az oltarral?

10:19 Mit mondok tehat? Hogy a balvany valami, vagy hogy a balvanyaldozat valami?

10:20 Sőt, hogy a mit a poganyok aldoznak, ördögöknek aldozzak es nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közössegben.

10:21 Nem ihatjatok az Úr poharat es az ördögök poharat; nem lehettek az Úr asztalanak es az ördögök asztalanak reszesei.

10:22 Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-e nalanal?

10:23 Minden szabad nekem, de nem minden hasznal; minden szabad nekem, de nem minden epit.

10:24 Senki ne keresse, a mi az öve, hanem kiki azt, a mi a mase.

10:25 Mindent, a mit a meszarszekben arulnak, megegyetek, semmit sem tudakozodvan a lelkiismeret miatt.

10:26 Mert az Úre a föld es annak teljessege.

10:27 Ha pedig valaki meghiv titeket a hitetlenek közül es el akartok menni, mindent, a mit eletek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozodvan a lelkiismeret miatt.

10:28 De ha valaki ezt mondja nektek: Ez balvanyaldozati hus, ne egyetek meg a miatt, a ki megjelentette, es a lelkiismeretert; mert az Úre a föld es annak teljessege.

10:29 De nem a tulajdon lelkiismeretet ertem, hanem a masiket. Mert miert karhoztassa az en szabadsagomat a mas lelkiismerete?

10:30 Ha pedig en halaadassal veszek reszt, miert karomoltatom azert, a miert en halakat adok?

10:31 Azert akar esztek, akar isztok, akarmit cselekesztek, mindent az Isten dicsősegere miveljetek.

10:32 Meg ne botrankoztassatok se a zsidokat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetet.

10:33 Mikepen en is mindenkinek mindenben kedveben jarok, nem keresven a magam hasznat, hanem a sokasaget, hogy megtartassanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase