Main Index: Hungarian Bible

1 Korintus 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

9:1 Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? Nem lattam-e Jezus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az en munkam vagytok-e ti az Úrban?

9:2 Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony nektek az vagyok, mert az en apostolsagomnak pecsetje az Úrban ti vagytok.

9:3 Ez az en vedelmem azok elleneben, a kik vadolnak engem.

9:4 Nincsen-e arra jogunk, hogy együnk es igyunk?

9:5 Nincsen-e arra jogunk, hogy keresztyen felesegünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is es az Úrnak atyjafiai es Kefas?

9:6 Avagy csak nekem es Barnabasnak nincs-e jogunk, hogy ne dolgozzunk?

9:7 Kicsoda katonaskodik valaha a maga zsoldjan? Kicsoda plantal szőlőt, es nem eszik annak gyümölcseből? Vagy kicsoda legeltet nyajat, es nem eszik a nyajnak tejeből?

9:8 Vajjon emberi modon beszelem-e ezeket? vagy nem ezeket mondja-e a törveny is?

9:9 Mert a Mozes törvenyeben meg van irva: Ne kösd fel a nyomtato ökörnek szajat. Avagy az ökrökre van-e az Istennek gondja?

9:10 Avagy nem erettünk mondja-e altalaban? Mert mi erettünk iratott meg, hogy a ki szant, remenyseg alatt kell szantania, es a ki csepel, az ő remenysegeben reszesnek lennie remenyseg alatt.

9:11 Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog- e, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?

9:12 Ha egyebek reszesülnek a ti javaitokban, mert nem inkabb mi? De mi nem eltünk e szabadsaggal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadalyt ne görditsünk a Krisztus evangyelioma ele.

9:13 Nem tudjatok-e, hogy a kik a szent dolgokban munkalkodnak, a szent helyből elnek, es a kik az oltar körül forgolodnak, az oltarral együtt veszik el reszüket?

9:14 Ekkepen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyeliomot hirdetik, az evangyeliombol eljenek.

9:15 De en ezek közül egygyel sem eltem. Nem azert irtam azonban ezeket, hogy velem is igy törtenjek, mert jobb nekem meghalnom, hogysem valaki hiabavalova tegye az en dicsekedesemet.

9:16 Mert ha az evangyeliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükseg kenyszerit engem. Jaj ugyanis nekem, ha az evangyeliomot nem hirdetem.

9:17 Mert ha akaratom szerint mivelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nelkül, safarsaggal bizattam meg.

9:18 Micsoda tehat az en jutalmam? Hogy predikalasommal ingyenvalova tegyem a Krisztus evangyeliomat, hogy ne hasznaljam ki [ama] szabadsagomat az evangyeliom hirdetesenel.

9:19 Mert en, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgajava tettem, hogy a többseget megnyerjem.

9:20 És a zsidoknak zsidova lettem, hogy zsidokat nyerjek meg; a törveny alatt valoknak törveny alatt valova, hogy a törveny alatt valokat megnyerjem;

9:21 A törveny nelkül valoknak törvenynelkülive, noha nem vagyok Isten törvenye nelkül, hanem Krisztus törvenyeben valo, hogy törveny nelkül valokat nyerjek meg.

9:22 Az erőtleneknek erőtelenne lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenne lettem, hogy minden modon megtartsak nemelyeket.

9:23 Ezt pedig az evangyeliomert mivelem, hogy reszestars legyek abban.

9:24 Nem tudjatok-e, hogy a kik versenypalyan futnak, mindnyajan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyetek.

9:25 Mindaz pedig a ki palyafutasban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlando koszorut nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

9:26 Én azert ugy futok, mint nem bizonytalanra; ugy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;

9:27 Hanem megsanyargatom testemet es szolgava teszem; hogy mig masoknak predikalok, magam valami modon meltatlanna ne legyek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase