Main Index: Hungarian Bible

1 Korintus 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

4:1 Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgait es Isten titkainak safarait.

4:2 A mi pedig egyebirant a safarokban megkivantatik, az, hogy mindenik hivnek talaltassek.

4:3 Ram nezve pedig igen csekely dolog, hogy ti tőletek iteltessem meg, vagy emberi [itelet]naptol; sőt magam sem itelem meg magamat.

4:4 Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; a ki ugyanis engem megitel, az Úr az.

4:5 Azert idő előtt semmit se iteljetek, mig el nem jő az Úr, a ki egyreszt vilagra hozza a sötetsegnek titkait, masreszt megjelenti a sziveknek tanacsait; es akkor mindenkinek az Istentől leszen a dicserete.

4:6 Ezeket pedig, atyamfiai, peldaban szabtam magamra es Apollosra ti erettetek, hogy rajtunk tanuljatok meg, hogy annakfelette a mi irva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjek fel az egyikert a masik ellen.

4:7 Mert kicsoda különböztet meg teged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptal volna? Ha pedig ugy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?

4:8 Immar beteltetek, immar meggazdagodtatok, nalunk nelkül uralkodasra jutottatok; vajha csakugyan uralkodasra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnank.

4:9 Mert ugy velem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsokul allitott, mintegy halalra szantakul: mert latvanyossaga lettünk a vilagnak, ugy angyaloknak, mint embereknek.

4:10 Mi bolondok a Krisztusert, ti pedig bölcsek a Krisztusban; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicsősegesek, mi pedig gyalazatosak.

4:11 Mindezideig ehezünk is, szomjuhozunk is, mezitelenkedünk is, bantalmaztatunk is, bujdosunk is,

4:12 Faradozunk is, tulajdon kezünkkel munkalkodvan; ha szidalommal illettetünk, jot kivanunk; ha haborusagot szenvedünk, bekesseggel tűrjük;

4:13 Ha gyalaztatunk, könyörgünk: szinte a vilag szemetjeve lettünk, mindeneknek söpredekeve egesz mostanig.

4:14 Nem azert irom ezeket, hogy megszegyenitselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek.

4:15 Mert ha tizezer tanitomesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyatok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jezusban az evangyeliom altal.

4:16 Kerlek azert titeket, legyetek az en követőim.

4:17 Azert küldtem hozzatok Timotheust, ki nekem szeretett es hű fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja nektek az en utaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanitok.

4:18 De mintha el se mennek ti hozzatok, ugy felfuvalkodtak nemelyek.

4:19 Pedig elmegyek hamarosan hozzatok, ha az Úr akarandja; es megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszedjet, hanem az erejet.

4:20 Mert nem beszedben all az Istennek orszaga, hanem erőben.

4:21 Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzatok, avagy szeretettel es szelidsegnek lelkevel?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase