Main Index: Hungarian Bible

1 Korintus 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

1:1 Pal, Jezus Krisztusnak Isten akaratabol elhivott apostola, es Sosthenes, az atyafi.

1:2 Az Isten gyülekezetenek, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jezusban megszentelteknek, elhivott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jezus Krisztus nevet segitsegül hivjak barmely helyen, a magoken es a mienken:

1:3 Kegyelem nektek es bekesseg Istentől, a mi Atyanktol, es az Úr Jezus Krisztustol.

1:4 Halat adok az en Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelmeert, mely nektek a Krisztus Jezusban adatott,

1:5 Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszedben es minden ismeretben,

1:6 A mint megerősittetett ti bennetek a Krisztus felől valo bizonysagtetel.

1:7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajandek nelkül nem szűkölködtök, varvan a mi Urunk Jezus Krisztusnak megjeleneset,

1:8 A ki meg is erősit titeket mindvegig feddhetetlensegben, a mi Urunk Jezus Krisztusnak napjan.

1:9 Hű az Isten, ki elhivott titeket az ő Fiaval, a mi Urunk Jezus Krisztussal valo közössegre,

1:10 Kerlek azonban titeket atyamfiai, a mi Urunk Jezus Krisztus nevere, hogy mindnyajan egykepen szoljatok es ne legyenek köztetek szakadasok, de legyetek teljesen egyek ugyanazon ertelemben es ugyanazon velemenyben.

1:11 Mert megtudtam felőletek atyamfiai a Kloe embereitől, hogy versengesek vannak köztetek.

1:12 Azt ertem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pale vagyok, en meg Apollose, en meg Kefase, en meg Krisztuse.

1:13 Vajjon reszekre osztatott-e a Krisztus? Vajjon Pal feszittetett-e meg erettetek, vagy a Pal nevere kereszteltettetek-e meg?

1:14 Halakat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kiveve Krispust es Gajust,

1:15 Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevere kereszteltem.

1:16 Megkereszteltem azonban Stefana hazanepet is, ezenkivül nem tudom, hogy valakit mast kereszteltem volna.

1:17 Mert nem azert küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyeliomot hirdessem; de nem szolasban valo bölcseseggel, hogy a Krisztus keresztje hiabavalo ne legyen.

1:18 Mert a keresztről valo beszed bolondsag ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

1:19 Mert meg van irva: Elvesztem a bölcseknek bölcseseget es az ertelmeseknek ertelmet elvetem.

1:20 Hol a bölcs? hol az irastudo? hol e vilagnak vitazoja? Nemde nem bolondsagga tette-e Isten e vilagnak bölcseseget?

1:21 Mert minekutana az Isten bölcsesegeben nem ismerte meg a vilag a bölcseseg altal az Istent, tetszek az Istennek, hogy az igehirdetes bolondsaga altal tartsa meg a hivőket.

1:22 Mert egyfelől a zsidok jelt kivannak, masfelől a görögök bölcseseget keresnek.

1:23 Mi pedig Krisztust predikaljuk, mint megfeszitettet, a zsidoknak ugyan botrankozast, a görögöknek pedig bolondsagot;

1:24 Ámde magoknak a hivatalosoknak, ugy zsidoknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmat es Istennek bölcseseget.

1:25 Mert az Isten bolondsaga bölcsebb az embereknel, es az Isten erőtelensege erősebb az embereknel.

1:26 Mert tekintsetek csak a ti hivatastokat, atyamfiai, hogy nem sokan [hivattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;

1:27 Hanem a vilag bolondjait valasztotta ki maganak az Isten, hogy megszegyenitse a bölcseket; es a vilag erőtleneit valasztotta ki maganak az Isten, hogy megszegyenitse az erőseket;

1:28 És a vilag nemteleneit es megvetettjeit valasztotta ki maganak az Isten, es a semmiket, hogy a valamiket megsemmisitse:

1:29 Hogy ne dicsekedjek ő előtte egy test sem.

1:30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jezusban, ki bölcsesegül lőn nekünk Istentől, es igazsagul, szentsegül es valtsagul:

1:31 Hogy, a mint meg van irva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase