Main Index: Hungarian Bible

Roma 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

11:1 Mondom tehat: Avagy elvetette-e Isten az ő nepet? Tavol legyen; mert en is izraelita vagyok, az Ábraham magvabol, Benjamin nemzetsegeből valo.

11:2 Nem vetette el Isten az ő nepet, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjatok-e, mit mond az iras Illesről? a mint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondvan:

11:3 Uram, a te profetaidat megöltek, es a te oltaraidat leromboltak; es csak en egyedül maradtam, es engem is halalra keresnek.

11:4 De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hetezer embert, a kik nem hajtottak terdet a Baalnak.

11:5 Ekkepen azert most is van maradek a kegyelemből valo valasztas szerint.

11:6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többe kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többe cselekedet.

11:7 Micsoda tehat? A mit Izrael keres, azt nem nyerte meg: a valasztottak ellenben megnyertek, a többiek pedig megkemenyittettek:

11:8 A mint meg van irva: Az Isten kabultsag lelket adta nekik; szemeket, hogy ne lassanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.

11:9 David is ezt mondja: Legyen az ő asztaluk tőrre, halova, botrankozassa es megtorlassa.

11:10 Sötetüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lassanak, es az ő hatokat mindenkorra görbitsd meg.

11:11 Annakokaert mondom: Avagy azert botlottak-e meg, hogy elessenek? Tavol legyen; hanem az ő esetük folytan [lett] az idvesseg a poganyoke, hogy ők felingereltessenek.

11:12 Ha pedig az ő esetök vilagnak gazdagsaga, es az ő vesztesegök poganyok gazdagsaga, mennyivel inkabb az ő teljessegök?

11:13 Mert nektek mondom a poganyoknak, a mennyiben hat en poganyok apostola vagyok, a szolgalatomat dicsőitem,

11:14 Ha ugyan felingerelhetnem az en atyamfiait, es megtarthatnek közülök nemelyeket.

11:15 Mert ha az ő elvettetesök a vilagnak megbekelese, micsoda [lesz] a felvetelök hanemha elet a halalbol?

11:16 Ha pedig a zsenge szent, akkor a teszta is; es ha a gyöker szent, az agak is [azok.]

11:17 Ha pedig nemely agak kitörettek, te pedig vadolajfa letedre beoltattal azok köze, es reszese lettel az olajfa gyökerenek es zsirjanak;

11:18 Ne kevelykedjel az agak elleneben: ha pedig kevelykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyöker teged.

11:19 Azt mondod azert: Kitörettek [az] agak, hogy en oltassam be.

11:20 Úgy van; hitetlenseg miatt törettek ki, te pedig hit altal allasz; fel ne fuvalkodjal, hanem felj;

11:21 Mert ha az Isten a termeszet szerint valo agaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez.

11:22 Tekintsd meg azert az Istennek kegyesseget es kemenyseget: azok irant a kik elestek, kemenyseget; irantad pedig a kegyesseget, ha megmaradsz a kegyessegben; különben te is kivagatol.

11:23 Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlensegben, beoltatnak; mert az Isten ismet beolthatja őket.

11:24 Mert ha te a termeszet szerint valo vadolajfabol kivagattal, es termeszet ellenere beoltattal a szelid olajfaba: mennyivel inkabb beoltatnak ezek a termeszet szerint valok az ő sajat olajfajokba.

11:25 Mert nem akarom, hogy ne tudjatok atyamfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjetek, hogy a megkemenyedes Izraelre nezve [csak] reszben törtent, a meddig a poganyok teljessege bemegyen.

11:26 És igy az egesz Izrael megtartatik, a mint meg van irva: Eljő Sionbol a Szabadito, es elforditja Jakobtol a gonoszsagokat:

11:27 És ez nekik az en szövetsegem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.

11:28 Az evangyeliomra nezve ugyan ellensegek ti erettetek; de a valasztasra nezve szerelmetesek az atyakert.

11:29 Mert megbanhatatlanok az Istennek ajandekai es az ő elhivasa.

11:30 Mert mikepen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmassagot nyertetek az ő engedetlensegök miatt:

11:31 Azonkepen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmassagba jutasotok folytan ők is irgalmassagot nyerjenek;

11:32 Mert az Isten mindeneket engedetlenseg ala rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.

11:33 Óh Isten gazdagsaganak, bölcsesegenek es tudomanyanak melysege! Mely igen kikutathatatlanok az ő iteletei s kinyomozhatatlanok az ő utai!

11:34 Mert kicsoda ismerte meg az Úr ertelmet? vagy kicsoda volt neki tanacsosa?

11:35 Avagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt?

11:36 Mert ő tőle, ő altala es ő rea nezve vannak mindenek. Öve a dicsőseg mindörökke. Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase