Main Index: Hungarian Bible

Roma 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

9:1 Igazsagot szolok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonysagot a Szent Lelek altal,

9:2 Hogy nagy az en szomorusagom es szüntelen valo az en szivemnek fajdalma;

9:3 Mert kivannam, hogy en magam atok legyek, [elszakasztva] a Krisztustol az en atyamfiaiert, a kik rokonaim test szerint;

9:4 A kik izraelitak, a kike a fiusag es a dicsőseg es a szövetsegek, meg a törvenyadas es az isteni tisztelet es az igeretek;

9:5 A kike az atyak, es a kik közül valo test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökke aldando Isten. Ámen.

9:6 Nem lehet pedig, hogy meghiusult legyen az Isten beszede. Mert nem mindnyajan izraelitak azok, kik Izraeltől valok;

9:7 Sem nem mindnyajan fiak, kik az Ábraham magvabol valok; hanem: Izsakban neveztetik neked a te magod.

9:8 Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az igeret fiait tekinti magul.

9:9 Mert igeretnek beszede ez: Ez idő tajban eljövök, es Saranak fia lesz.

9:10 Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant meheben, Izsaktol a mi atyanktol:

9:11 Mert mikor meg meg sem születtek, sem semmi jot vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kivalasztas szerint valo vegzese megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhivotol,

9:12 Megmondatott neki, hogy: A nagyobbik szolgal a kisebbiknek.

9:13 Mikepen meg van irva: Jakobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.

9:14 Mit mondunk tehat: Vajjon nem igazsagtalansag-e [ez] az Istentől? Tavol legyen!

9:15 Mert Mozesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, es kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.

9:16 Annakokaert tehat nem aze, a ki akarja, sem nem aze, a ki fut, hanem a könyörülő Istene.

9:17 Mert azt mondja az iras a Faraonak, hogy: Azert tamasztottalak teged, hogy megmutassam benned az en hatalmamat, es hogy hirdessek az en nevemet az egesz földön.

9:18 Annakokaert a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkemenyit.

9:19 Mondod azert nekem: Miert fedd hat [engem?] [Hiszen] az ő akaratanak kicsoda all ellene?

9:20 Sőt inkabb kicsoda vagy te oh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a keszitmeny a keszitőnek: Miert csinaltal engem igy?

9:21 Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradekbol nemely edenyt tisztessegre, nemelyt pedig becstelensegre csinaljon?

9:22 Ha pedig az Isten az ő haragjat megmutatni es hatalmat megismertetni kivanvan, nagy bekesseges tűressel elszenvedte a harag edenyeit, melyek veszedelemre keszittettek,

9:23 És hogy megismertesse az ő dicsősegenek gazdagsagat az irgalom edenyein, melyeket eleve elkeszitett a dicsősegre, [mit szolhatsz ellene?]

9:24 A kikül el is hivott minket nemcsak a zsidok, hanem a poganyok közül is,

9:25 A mint Hoseasnal is mondja: Hivom a nem en nepemet en nepemnek; es a nem szerettet szeretettnek.

9:26 És leszen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nekik: Ti nem vagytok az en nepem, ott az elő Isten fiainak fognak hivatni.

9:27 Ésaias pedig ezt kialtja Izrael felől: Ha Izrael fiainak szama [annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a maradek tartatik meg.

9:28 Mert a dolgot bevegezi es rövidre metszi igazsagban; mivel rövidesen vegez az Úr a földön.

9:29 És a mint Ésaias előre megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokka lettünk volna, mint Sodoma, es Gomorahoz volnank hasonlok.

9:30 Mit mondunk hat? Azt, hogy a poganyok, a kik az igazsagot nem követtek, az igazsagot elnyertek, meg pedig a hitből valo igazsagot;

9:31 Izrael ellenben, mely az igazsag törvenyet követte, nem jutott el az igazsag törvenyere.

9:32 Miert? Azert, mert nem hitből [kerestek,] hanem mintha a törveny cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközes kövebe,

9:33 A mint meg van irva: Íme beleütközes követ es megbotrankozas sziklajat teszem Sionba; es a ki hisz benne, nem szegyenül meg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase