Main Index: Hungarian Bible

Roma 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

6:1 Mit mondunk tehat? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annal nagyobb legyen?

6:2 Tavol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimodon elnenk meg abban?

6:3 Avagy nem tudjatok-e, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jezusba, az ő halalaba keresztelkedtünk meg?

6:4 Eltemettettünk azert ő vele együtt a keresztseg altal a halalba: hogy mikepen feltamasztatott Krisztus a halalbol az Atyanak dicsősege altal, azonkepen mi is uj eletben jarjunk.

6:5 Mert ha az ő halalanak hasonlatossaga szerint vele egygye lettünk, bizonyara feltamadasae szerint is [azok] leszünk.

6:6 Tudvan azt, hogy a mi o emberünk ő vele megfeszittetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezutan ne szolgaljunk a bűnnek:

6:7 Mert a ki meghalt, felszabadult a bűn alol.

6:8 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy elünk is ő vele.

6:9 Tudvan, hogy Krisztus, a ki feltamadott a halalbol, többe meg nem hal; a halal többe rajta nem uralkodik,

6:10 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig el, az Istennek el.

6:11 Ezenkepen gondoljatok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de eltek az Istennek a mi Urunk Jezus Krisztusban.

6:12 Ne uralkodjek tehat a bűn a ti halando testetekben, hogy engedjetek neki az ő kivansagaiban:

6:13 Se ne szanjatok oda a ti tagjaitokat hamissagnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szanjatok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halalbol eletre keltetek, es a ti tagjaitokat igazsagnak fegyvereiül az Istennek.

6:14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törveny alatt, hanem kegyelem alatt.

6:15 Mit is tehat? Vetkezzünk-e mivelhogy nem vagyunk törveny alatt, hanem kegyelem alatt? Tavol legyen.

6:16 Avagy nem tudjatok, hogy a kinek oda szanjatok magatokat szolgakul az engedelmessegre, annak vagytok szolgai, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halalra, vagy az engedelmessegnek igazsagra?

6:17 De hala az Istennek, hogy [jollehet] a bűn szolgai voltatok, de szivetek szerint engedelmeskedtek a tudomany azon alakjanak, a melyre adattatok.

6:18 Felszabadulvan pedig a bűn alol, az igazsagnak szolgaiva lettetek.

6:19 Emberi modon szolok a ti testeteknek erőtlensege miatt. Mert a mikepen oda szantatok a ti tagjaitokat a tisztatalansagnak es a hamissagnak szolgaiul a hamissagra: azonkepen szanjatok oda most a ti tagjaitokat szolgaiul az igazsagnak a megszenteltetesre.

6:20 Mert mikor a bűn szolgai valatok, az igazsagtol szabadok valatok.

6:21 Micsoda gyümölcset vettetek azert akkor azoknak, a miket most szegyenletek? mert azoknak a vege halal.

6:22 Most pedig, minekutana felszabadultatok a bűn alol, szolgaiva lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetesre, a vege pedig örök elet.

6:23 Mert a bűn zsoldja halal; az Isten kegyelmi ajandeka pedig örök elet a mi Urunk Krisztus Jezusban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase