Main Index: Hungarian Bible

Roma 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

4:1 Mit mondunk tehat, hogy Ábraham a mi atyank nyert volna test szerint?

4:2 Mert ha Ábraham cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjek, de nem az Isten előtt.

4:3 Mert mit mond az iras: Hitt pedig Ábraham az Istennek, es tulajdonittatek az ő neki igazsagul.

4:4 Annak pedig, a ki munkalkodik, a jutalom nem tulajdonittatik kegyelemből, hanem tartozas szerint;

4:5 Ellenben annak, a ki nem munkalkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazitja, az ő hite tulajdonittatik igazsagul.

4:6 A mint David is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazsagot tulajdonit cselekedetek nelkül.

4:7 Boldogok, a kiknek megbocsattattak az ő hamissagaik, es a kiknek elfedeztettek az ő bűneik.

4:8 Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonit.

4:9 Ez a boldogsag tehat a zsidonak, vagy a poganynak is [tulajdonittatik- ]e? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahamnak a hit tulajdonittatek igazsagul.

4:10 Mikepen tulajdonittatek tehat? Körülmetelt vagy körülmeteletlen allapotaban? Nem körülmetelt, hanem körülmeteletlen allapotaban.

4:11 És a körülmetelkedes jegyet körülmeteletlensegeben [tanusitott] hite igazsaganak pecsetjeül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, a kik körülmeteletlen letökre hisznek, hogy azoknak is tulajdonittassek az igazsag;

4:12 És [hogy] atyja [legyen] a körülmetelteknek is, azoknak, a kik nemcsak körülmetelkednek, hanem követik is a mi atyanknak Ábrahamnak körülmeteletlensegeben [tanusitott] hitenek nyomdokait.

4:13 Mert nem a törveny altal adatott az igeret Ábrahamnak, vagy az ő magvanak, hogy e vilagnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsaga altal.

4:14 Mert ha azok az örökösök, kik a törvenyből valok, hiabavalova lett a hit, es haszontalanna az igeret:

4:15 Mert a törveny haragot nemz: a hol pedig nincsen törveny, ott törveny ellen valo cselekedet sincsen.

4:16 Azert hitből, hogy kegyelemből [legyen;] hogy erős legyen az igeret az egesz magnak; nemcsak a törvenyből valonak, hanem az Ábraham hiteből valonak is, a ki mindnyajunknak atyank

4:17 (A mint meg van irva, hogy sok nep atyjava tettelek teged ) az előtt, az Isten előtt, a kiben hitt, a ki a holtakat megeleveniti, es azokat, a melyek nincsenek, előszolitja mint meglevőket.

4:18 A ki remenyseg ellenere remenykedve hitte, hogy sok nepnek atyjava lesz, a szerint, a mint megmondatott: Így leszen a te magod.

4:19 És hiteben erős leven, nem gondolt az ő mar elhalt testere, mintegy szazesztendős leven, sem Saranak elhalt mehere;

4:20 Az Istennek igereteben sem ketelkedett hitetlenseggel, hanem erős volt a hitben, dicsőseget advan az Istennek,

4:21 És teljesen elhitte, hogy a mit ő igert, meg is cselekedheti.

4:22 Azert is tulajdonittatek neki igazsagul.

4:23 De nemcsak ő erette iratott meg, hogy tulajdonittatek neki [igazsagul,]

4:24 Hanem mi erettünk is, a kiknek majd tulajdonittatik, azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a ki feltamasztotta a mi Urunkat a Jezust a halalbol,

4:25 Ki a mi bűneinkert [halalra] adatott, es feltamasztatott a mi megigazulasunkert.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase