Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

28:1 És miutan szerencsesen megmenekültek, akkor megtudak, hogy Melitanak neveztetik az a sziget.

28:2 A barbarok pedig nem közönseges emberseget cselekesznek vala mi velünk: mert tüzet gerjesztven, befogadanak mindnyajonkat a rajtunk valo zaporert es a hidegert.

28:3 Mikor pedig Pal nagy sok venyiget szedett es a tűzre tette, egy vipera a melegből kimaszva, az ő kezere ragada.

28:4 Mikor pedig lattak a barbarok az ő kezeről függeni a merges kigyot, mondjak vala egymasnak: Nyilvan gyilkos ez az ember, kit nem hagya elni a bosszuallas, noha a tengerből megszabadult.

28:5 De neki, minekutana a kigyot lerazta a tűzbe, semmi baja sem lőn.

28:6 Azok pedig azt varjak vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenseggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig vartak, es lattak, hogy semmi baja nem lesz, megvaltoztatva ertelmöket, istennek mondjak vala őt.

28:7 Annak a helynek környeken valanak pedig a sziget főemberenek, nevszerint Publiusnak mezei joszagai, ki befogadvan minket, harom napig nagy embersegesen vendegül latott.

28:8 Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelesben es verhasban betegen feküvek. Kihez Pal bemene, es minekutana könyörgött, kezeit rea vetve meggyogyita őt.

28:9 Minekutana azert ez megtörtent, egyebek is, kik betegek valanak a szigeten, ő hozza jövenek es meggyogyulanak.

28:10 Kik nekünk nagy tisztesseget is tőnek, es mikor elindulank, a szükseges dolgokkal ellatanak.

28:11 Harom honap mulva tudniillik egy Alexandriaba valo hajon elindulank, mely a szigeten telelt, melynek czimere Kasztor es Pollux vala.

28:12 És Szirakuzaba eljutvan, ott maradank harom napig.

28:13 Onnet körülkerülven, eljutank Regiumba, es egy nap mulva deli szel tamadvan, masnap megerkezenk Puteoliba.

28:14 Hol mikor atyafiakat talaltunk, kerenek minket, hogy nalok maradjunk het napig; es ugy menenk Romaba.

28:15 Onnet is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallottak, nekünk előnkbe jövenek Appii Forumig es Tres Tabernaeig. És mikor Pal meglatta őket, halakat advan az Istennek, batorsagot vőn.

28:16 Mikor pedig Romaba jutottunk, a szazados atada a foglyokat a testőrsereg fővezerenek. Palnak azonban megengedtetek, hogy külön lakjek az őt őriző vitezzel.

28:17 Lőn pedig, hogy harom nap mulva magahoz hivata Pal a zsidok között valo főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, monda nekik: Atyamfiai,ferfiak, en jollehet semmit sem vetkeztem a nep ellen, vagy az ősi szokasok ellen, mindazaltal foglyul adattam at Jeruzsalemből a romaiak kezebe.

28:18 Kik miutan kihallgattak, el akaranak engem bocsatani, mivelhogy en bennem semmi halalra melto vetek nincsen.

28:19 De mivel a zsidok ellene mondtak, kenyszerittettem a csaszarra appellalni, nem mintha az en nepem ellen volna valami vadam.

28:20 Ennekokaert hivattalak tehat titeket, hogy lassalak benneteket es szoljak veletek; mert az Izraelnek remenysegeert vetettem körül e lanczczal.

28:21 Azok pedig mondanak neki: Mi te felőled sem levelet nem vettünk Judeabol, sem pedig az atyafiak közül ide jőve valaki, nem jelentett, vagy szolott te felőled valami rosszat.

28:22 Akarnok azert tőled hallani, micsoda ertelemben vagy. Mert e felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak.

28:23 Kitűzven tehat neki egy napot, eljövenek hozza a szallasara többen; kiknek nagy bizonysagtetellel szol vala az Istennek orszaga felől, igyekezven elhitetni ő velök a Jezus felől valo dolgokat, ugy a Mozes törvenyeből, mint a profetakbol, reggeltől fogva mind estveig.

28:24 És nemelyek hivenek az ő beszedenek, masok nem hivenek.

28:25 Mivel pedig nem egyezenek meg egymassal, eloszlanak, miutan Pal ez egy szot monda: Jol szolott a Szent Lelek Ésaias profeta altal a mi atyainknak, mondvan:

28:26 Eredj el a nephez es mondd: Hallvan halljatok, es ne ertsetek; es nezven nezzetek, es ne lassatok!

28:27 Mert megköveredett e nepnek szive, es füleikkel nehezen hallanak, es szemeiket behunyjak; hogy szemeikkel ne lassanak, füleikkel ne halljanak, szivükkel ne ertsenek es meg ne terjenek, es meg ne gyogyitsam őket.

28:28 Legyen azert nektek tudtotokra, hogy a pogany nepeknek küldetett az Istennek ez idvezitese, es ők meg is hallgatjak.

28:29 És mikor ezeket mondotta, elmenenek a zsidok, magok között sokat vetekedve.

28:30 Marada pedig Pal ket egesz esztendeig az ő tulajdon berelt szallasan, es mindazokat befogadja vala, kik ő hozza menenek.

28:31 Predikalvan az Istennek orszagat es tanitvan az Úr Jezus Krisztus felől valo dolgokat teljes batorsaggal, minden tiltas nelkül.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase