Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

27:1 Midőn pedig elvegeztetett, hogy mi Italiaba hajozzunk, atadak mind Palt, mind nemely egyeb foglyokat egy Julius nevű szazadosnak a csaszari seregből.

27:2 Beülven azert egy Adramittiumbol valo hajoba, az Ázsia menteben fekvő helyeket akarvan behajozni, elindulank, velünk leven a maczedoniai Aristarkhus, ki Thessalonikabol valo.

27:3 És masnap megerkezenk Sidonba. És Julius emberseggel banvan Pallal, megengede, hogy barataihoz elmenve gondoskodasukban reszesüljön.

27:4 És onnan elindulvan, Ciprus alatt evezenk el, mivelhogy a szelek ellenkezők valanak.

27:5 És a Cziliczia es Pamfilia mellett levő tengeren atevezven, eljutank a licziai Miraba.

27:6 És mivel ott a szazados egy Italiaba menő alexandriai hajot talalt, abba szallitott be minket.

27:7 Több napon at azonban lassan hajozvan es nehezen erkezven Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket [odajutni] a szel, elhajozank Kreta alatt, Salmone mellett,

27:8 És nagy ügygyel-bajjal elhajozvan mellette, jutank egy helyre, melyet Szepkikötőknek neveznek, melyhez közel vala Lasea varosa.

27:9 Mivel pedig sok idő mult el, es a hajozas mas veszedelmes vala, mivelhogy a bőjt is elmult immar, inti vala Pal őket,

27:10 Ezt mondvan nekik: Ferfiak, latom, hogy nemcsak a terehnek es a hajonak, hanem a mi eletünknek is bantodasaval es nagy karaval fog törtenni e hajozas.

27:11 De a szazados inkabb hisz vala a kormanyosmesternek es a hajotulajdonosnak, hogynem annak, a mit Pal mond vala.

27:12 Mivel pedig az a kikötő telelesre nem volt alkalmas, a többseg azt hataroza, hogy hajozzanak el onnan is, ha valami modon eljutva Fenixbe, Kreta kikötőjebe, mely delnyugot es eszaknyugot fele nez, kitelelhetnenek.

27:13 Mivel pedig deli szel kezdett lassan funi, azt gondolvan, hogy feltett szandekuknak uraiva lettek, elindulvan, közelebb hajoztak el Kreta mellett.

27:14 Nemsokara azonban viharos szelvesz csapott le oda, mely Észak-keleti szelnek neveztetik.

27:15 Mikor pedig a hajo elragadtatott, es nem birt a szellel szembe menni, nekieresztven [azt,] vitetünk vala tova.

27:16 Mikor pedig egy kis sziget ala futottunk, mely Klaudanak hivattatik, csak alig birtuk hatalmunkba keriteni a csolnakot.

27:17 Melyet miutan felvontak, vedőeszközöket alkalmaznak vala, alol megövedzven a hajot; es mivel felnek vala, hogy zatonyra bukkannak, lebocsatvan a vitorlat, ugy vitetnek vala.

27:18 Mikor pedig a szelvesztől nagyon hanyattatank, masnap a hajoterhet kihanyak;

27:19 És harmadnap tulajdon kezeinkkel hanyok ki a hajo felszereleset.

27:20 Mikor pedig több napon at sem nap, sem csillagok nem latszottak, es nem kis vihar szorongatott, tovabbra minden remenysegünk elvetetett eletben maradasunk felől.

27:21 Mikor pedig hosszas volt mar az etlenseg, akkor Pal felallvan ő közöttük, monda: Jollehet szükseges lett volna, oh ferfiak, hogy engedelmeskedve nekem, ne indultunk volna el Kretabol, es elkerültük volna ezt a bajt es kart:

27:22 Mindazaltal mostanra nezve is intelek benneteket, hogy jo remenysegben legyetek; mert egy lelek sem vesz el közületek, hanem csak a hajo.

27:23 Mert ez ejjel mellem alla egy angyala az Istennek, a kie vagyok, a kinek szolgalok is,

27:24 Ezt mondvan: Ne felj Pal! A csaszar ele kell neked allanod. És ime az Isten ajandekba adta neked mindazokat, kik te veled hajoznak.

27:25 Annakokaert jo remenysegben legyetek, ferfiak! Mert hiszek az Istnnek, hogy ugy lesz, a mint nekem megmondatott.

27:26 Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk.

27:27 Mikor pedig a tizennegyedik ejszaka eljött, a mint ide s tova hanyatank az Ádrian, ejfeltajban eszrevevek a hajosok hogy valami szarazföld közelget hozzajok.

27:28 És lebocsatvan a vizmerő ont, husz ölnyinek talalak, majd egy kevesse tovabb menven es ismet lebocsatvan a vizmerő ont, talalak tizenöt ölnyinek.

27:29 És mivel feltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajonak hatulso reszeből negy vasmacskat vetven ki, kivanjak vala, hogy nappal legyen.

27:30 A hajosok pedig mikor el akaranak menekülni a hajobol, es a csolnakot lebocsatak a tengerre, annak szine alatt, mintha a hajo orrabol vasmacskakat akarnanak vetni,

27:31 Monda Pal a szazadosnak es a vitezeknek: Ha ezek a hajoban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok.

27:32 Akkor a vitezek elvagak a csolnak köteleit, es ki hagyak esni azt.

27:33 Addig pedig, mig nappal lenne, inti vala Pal mindnyajokat, hogy egyenek, mondvan: Ma tizennegyedik napja, miota folyton etlen varakoztok, semmit sem veve magatokhoz.

27:34 Azert intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgal. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszal a fejeről.

27:35 Mikor pedig ezeket monda, es kenyeret vőn kezebe, halakat ada Istennek mindnyajok előtt, es megtörven, kezde enni.

27:36 Felbatorodvan pedig mindnyajan, szinten vevenek magukhoz taplalekot.

27:37 Valank pedig a hajoban lelekszam szerint összesen ketszazhetvenhatan.

27:38 Miutan pedig megelegedtek eledellel, a hajot könnyebbitik vala, a gabonat kihanyvan a tengerbe.

27:39 Mikor pedig megvirradt, a szarazföldet nem ismerik vala fel; hanem egy tengeröblöt sajditanak vala, melynek sima partja van, melyre vegezek, hogy kihajtjak a hajot, ha birjak.

27:40 A vasmacskakat azert körös-körül elvagdalvan, a tengerben hagyak, egyszersmind eloldvan a kormanyrudak köteleit es felvonvan a nagy vitorlat a szelfuvasnak, igyekeznek vala a part fele haladni.

27:41 De mikor egy zatonyos helyre talaltak, rahajtottak a hajot. És az első resze ugyan megakadvan, mozdithatatlanul marad vala, a hatulso resze azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt.

27:42 A vitezeknek pedig az lőn tanacsa, hogy a foglyokat vagjak le, hogy senki el ne szaladhasson, minekutana kiuszott.

27:43 De a szazados meg akarvan tartani Palt, eltilta őket e szandektol, es megparancsola, hogy a kik uszni tudnak, először azok szökdössenek a tengerbe es meneküljenek ki a szarazföldre.

27:44 A többiek pedig ki deszkakon, ki a hajo egyeb darabjain. És igy lőn, hogy mindnyajan szerencsesen kimenekültek a szarazföldre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase