Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

25:1 Festus tehat, miutan bement a tartomanyba, harom nap mulva felmene Jeruzsalembe Czezareabol.

25:2 Panaszt tőnek pedig neki a főpap es a zsidok főemberei Pal ellen, es kerek őt,

25:3 Kerven magok szamara joindulatat ő ellene, hogy hozassa at őt Jeruzsalembe, lest vetven, hogy megölhessek őt az uton.

25:4 Festus azonban azt felele, hogy Palt Czezareaban őrzik, ő maga pedig csakhamar ki fog menni:

25:5 A kik azert köztetek, ugymond, főemberek, velem alajőven, ha valami gonoszsag van abban a ferfiuban, emeljenek vadat ellene.

25:6 Miutan pedig tiz napnal tovabb időzött közöttük, lemenven Czezareaba, masnap itelőszekibe üle, es Palt előhozata.

25:7 Mikor pedig az megjelent, körülallak a zsidok, kik alamentek vala Jeruzsalemből, sok es sulyos vadat hozvan fel Pal ellen, melyeket nem birtak bebizonyitani;

25:8 Mivelhogy ő a maga mentsegere ezt feleli vala: Sem a zsidok törvenye ellen, sem a templom ellen, sem a csaszar ellen semmit sem vetettem.

25:9 Festus pedig a zsidoknak kedveskedni akarvan, felelven Palnak, monda: Akarsz-e Jeruzsalembe felmenni es ott iteltetni meg ezekről en előttem?

25:10 Pal azonban monda: A csaszar itelőszeke előtt allok, itt kell nekem megiteltetnem. A zsidoknak semmit sem vetettem, mikent te is jol tudod.

25:11 Mert ha vetkes vagyok es valami halalra meltot cselekedtem, nem vonakodom a halaltol; ha azonban semmi sincs azokban, a mikkel ezek vadolnak engem, senki sem ajandekozhat oda engem azoknak. A csaszarra appellalok!

25:12 Akkor Festus tanacsaval ertekezven, felele: A csaszarra appellaltal, a csaszar ele fogsz menni!

25:13 Nehany nap elmultaval pedig Agrippa kiraly es Bernice erkezek Czezareaba, hogy köszöntsek Festust.

25:14 Mikor pedig több napig időztek ott, Festus elebe ada a kiralynak a Pal dolgat, mondvan: Van itt egy ferfiu, kit Felix hagyott fogva.

25:15 Ki felől, mikor Jeruzsalembe mentem, jelentest tőnek a főpapok es a zsidoknak venei, kerve ő ellene iteletet.

25:16 Kiknek azt felelem, hogy nem szokasuk a romaiaknak, hogy valamely embert halalra adjanak, mielőtt a vadlott szembe nem allittatik vadloival, es alkalmat nem nyer a vad felől valo mentsegere.

25:17 Mikor azert ők ide gyűltek, minden haladek nelkül masnap az itelőszekbe ülven, előhozatam azt a ferfiut,

25:18 Ki ellen, mikor vadloi előalltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, a miket en sejtettem:

25:19 Hanem valami vitas kerdeseik valanak ő vele az ő tulajdon babonasaguk felől, es bizonyos megholt Jezus felől, kiről Pal azt allitja vala, hogy el.

25:20 Én pedig bizonytalansagban leven az e felől valo vitara nezve, kerdem, vajjon akar-e Jeruzsalembe menni, es ott iteltetni meg ezek felől.

25:21 Pal azonban appellalvan, hogy ő Augustus döntesere tartassek fenn, parancsolam, hogy tartassek fogva, mig őt a csaszarhoz nem küldhetem.

25:22 Agrippa pedig monda Festusnak: Szeretnem magam is azt az embert hallani. Ő pedig monda: Holnap meg fogod őt hallani.

25:23 Masnap tehat eljőven Agrippa es Bernice nagy pompaval, es bemenven a kihallgatasi terembe az ezredesekkel es a varos főfőpolgaraival együtt, Festus parancsolatjara előhozak Palt.

25:24 És monda Festus: Agrippa kiraly, es ti ferfiak mindnyajan, kik velünk egybe itt vagytok! Latjatok őt, ki felől a zsidoknak egesz sokasaga megkeresett engem, mind Jeruzsalemben, mind itt, azt kialtva, hogy nem kell neki tovabb elnie.

25:25 Én pedig, ambar megertem, hogy semmi halalra melto dolgot sem cselekedett, de mivel eppen ő maga appellalt Augustusra, elvegeztem, hogy elküldöm őt.

25:26 Ki felől nem tudok valami bizonyost irni az en uramnak. Ezert hoztam őt előtökbe, es kivaltkepen te elődbe, Agrippa kiraly, hogy a kihallgatas megtörtentevel tudjak mit irni.

25:27 Mert esztelen dolognak latszik nekem, hogy a ki foglyot küld, az ellene valo vadakat is meg ne jelentse.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase