Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

24:1 Öt nap mulva aztan alamene Ananias főpap a venekkel es egy Tertullus nevű prokatorral, kik panaszt tettek a tiszttartonal Pal ellen.

24:2 Mikor pedig ő előszolittatott, Tertullus vadolni kezde, mondvan:

24:3 Nagysagos Felix, teljes haladatossaggal ismerjük el, hogy te altalad nagy bekesseget nyerünk, es a te gondoskodasod folytan igen jo intezkedesek törtennek e nepre nezve, minden tekintetben es mindenütt.

24:4 De hogy teged sok ideig ne tartoztassalak, kerlek hallgass meg minket röviden a te kegyelmesseged szerint.

24:5 Mi ugyanis ugy talaltuk, hogy ez veszedelmes ember, es hasonlast tamaszt a föld kereksegen levő valamennyi zsido közt, es a nazarenusok felekezetenek feje,

24:6 Ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, es a mi törvenyünk szerint akartuk megitelni.

24:7 De Lisias, az ezredes, nagy karhatalommal oda jöven, kiveve őt kezünkből.

24:8 És azt parancsola, hogy az ő vadoloi hozzad jőjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, ertesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vadoljuk.

24:9 Helybenhagyak pedig a zsidok is, mondogatvan, hogy ugy vannak ezek.

24:10 Felele pedig Pal, miutan intett neki a tiszttarto a szolasra: Mivelhogy tudom, hogy te sok esztendő ota vagy e nepnek biraja, batorsagosabban vedekezem a magam ügyeben,

24:11 Mert megtudhatod, hogy nincsen tizenket napjanal több, miota feljöttem imadkozni Jeruzsalembe.

24:12 És a templomban sem talaltak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a nepet egybezenditettem volna, sem a zsinagogakban, sem a varosban.

24:13 Ram sem bizonyithatjak azokat, a mikkel most engem vadolnak.

24:14 Erről pedig vallast teszek neked, hogy en a szerint az ut szerint, melyet felekezetnek mondanak, ugy szolgalok az en atyaim Istenenek, mint a ki hiszek mindazokban, a mik a törvenyben es a profetakban meg vannak irva.

24:15 Remenysegem leven az Istenben, hogy a mit ezek maguk is varnak, lesz feltamadasuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.

24:16 Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botrankozas nelkül valo lelkiismeretem legyen az Isten es emberek előtt mindenkor.

24:17 Sok esztendő mulva pedig eljövek, hogy az en nepemnek alamizsnat hozzak es aldozatokat.

24:18 Ezek közben talalanak engem megtisztulva a templomban, nem sokasaggal, sem pedig haborusagtamasztasban, nemely Ázsiabol valo zsidok,

24:19 Kiknek ide kellett volna te elődbe jőni es vadolni, ha valami panaszuk volna ellenem.

24:20 Avagy ezek magok mondjak meg, vajjon talaltak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor en a tanacs előtt alltam;

24:21 Hacsak ez egy szo tekinteteben nem, melyet közöttük allva kialtottam, hogy: A halottak feltamadasa felől vadoltatom en tőletek e mai napon.

24:22 Mikor pedig ezeket hallotta Felix, elhalaszta dolgukat, mivelhogy tüzetesebb tudomasa volt e szerzet dolgai felől, es monda: Mikor Lisias ezredes alajő, dönteni fogok ügyetekben.

24:23 És megparancsola a szazadosnak, hogy Palt őrizzek, de enyhebb fogsagban legyen, es senkit ne tiltsanak el az övei közül attol, hogy szolgaljon neki, vagy hozza menjen.

24:24 Egynehany nap mulva pedig Felix megjelenven felesegevel Drusillaval egybe, ki zsido asszony vala, maga ele hivata Palt, es hallgata őt a Krisztusban valo hit felől.

24:25 Mikor pedig ő igazsagrol, önmegtartoztatasrol es az eljövendő iteletről szolt, megremülve monda Felix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatossagom lesz, magamhoz hivatlak teged.

24:26 Egyszersmind pedig azt is remenyli vala, hogy Pal penzt ad neki, hogy őt szabadon bocsassa: ezert gyakrabban is magahoz hivatvan őt, beszelget vala vele.

24:27 Mikor pedig ket esztendő elmult, Felix utoda Porcius Festus lőn; es a zsidoknak kedveskedni akarvan Felix, Palt fogsagban hagya.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase