Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

22:1 Atyamfiai, ferfiak es atyak, hallgassatok meg az en beszedemet, a melylyel most magamat előttetek mentem.

22:2 Mikor pedig hallottak, hogy zsido nyelven szol hozzajok, meg inkabb nyugalmat tanusitottak. És monda:

22:3 Én zsido ember vagyok, születtem a czilicziai Tarzusban, fölneveltettem pedig ebben a varosban a Gamaliel labainal, tanittattam az atyak törvenyenek pontossaga szerint, buzgo leven az Istenhez, mikent ti mindnyajan vagytok ma:

22:4 És ezt a tudomanyt üldöztem mind halalig, megkötözven es tömlöczbe vetven mind ferfiakat, mind asszonyokat.

22:5 Mikepen a főpap is bizonysagom nekem, es a veneknek egesz tanacsa; kiktől leveleket is veven az atyafiakhoz, Damaskusba menek, hogy az odavalokat is fogva hozzam Jeruzsalembe, hogy bűnhődjenek.

22:6 Lőn pedig, hogy a mint menek es közelgetek Damaskushoz, deltajban nagy hirtelenseggel az egből nagy vilagossag sugarzott körül engem.

22:7 És leesem a földre, es hallek szot, mely monda nekem: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

22:8 Én pedig felelek: Kicsoda vagy, Uram? És monda nekem: Én vagyok a nazareti Jezus, a kit te kergetsz.

22:9 A kik pedig velem valanak, a vilagossagot ugyan lattak, es megremültek; de annak szavat, a ki velem szol vala, nem hallottak.

22:10 Én pedig mondek: Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig monda nekem: Kelj fel es menj el Damaskusba; es ott megmondjak neked mindazokat, a mik elrendelvek neked, hogy veghez vigyed.

22:11 Mikor pedig nem latek annak a vilagossagnak dicsősege miatt, a velem valoktol kezenfogva vezettetve menek Damaskusba.

22:12 Egy bizonyos Ananias pedig, ki a törveny szerint istenfelő ferfiu, kiről az ott lako zsidok mind jo bizonysagot tesznek,

22:13 Hozzam jöve es mellem allva monda nekem: Saul atyamfia, nyerd vissza szemed vilagat. És en azon szempillantasban rea tekintettem.

22:14 Ő pedig monda: A mi atyainknak Istene valasztott teged, hogy megismerd az ő akaratat, es meglasd amaz Igazat, es szot hallj az ő szajabol.

22:15 Mert leszel neki tanubizonysaga minden embernel azok felől, a miket lattal es hallottal.

22:16 Most annakokaert mit kesedelmezel? Kelj fel es keresztelkedjel meg es mosd le a te bűneidet, segitsegül hivan az Úrnak nevet.

22:17 Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsalembe megtertem es imadkozam a templomban, elragadtatam lelkemben,

22:18 És latam őt, ki ezt monda nekem: Siess es menj ki hamar Jeruzsalemből: mert nem veszik be a te tanubizonysagteteledet en felőlem.

22:19 És en mondek: Uram, ők magok tudjak, hogy en tömlöczbe vetettem es vertem zsinagogankent azokat, a kik hisznek vala te benned:

22:20 És mikor ama te martirodnak, Istvannak vere kiontatek, en is ott allek es helyeslem az ő megöleteset, es őrizem azoknak köntöset, a kik őt megöltek.

22:21 És monda nekem: Eredj el, mert en teged messze küldelek a poganyok köze.

22:22 Hallgatjak vala pedig őt e szoig; de most felemelek szavokat, mondvan: Töröld el a földszineről az ilyent, mert nem illik neki elni.

22:23 Mikor pedig azok kiabaltak, es köntösüket elhanyak, es port szoranak a levegőbe,

22:24 Parancsola az ezredes, hogy vigyek őt a varba, mondvan, hogy korbacsütesekkel vallassak ki őt, hogy megtudhassa, mi okert kiabaltak ugy rea.

22:25 A mint azonban lekötöttek őt a szijakkal, monda Pal az ott allo szazadosnak: Vajjon szabad-e nektek romai embert, kit el nem iteltek, megostorozni?

22:26 Miutan pedig ezt meghalla a szazados, elmenven, megjelente az ezredesnek, mondvan: Meglasd, mit akarsz cselekedni; mert ez az ember romai.

22:27 Hozzamenven azert az ezredes, monda neki: Mondd meg nekem, te romai vagy-e? Ő pedig monda: Az.

22:28 És felele az ezredes: Én nagy összegert vettem meg ezt a polgarjogot. Pal pedig monda: Én pedig [benne] is születtem.

22:29 Mindjart eltavozanak azert ő tőle, a kik őt vallatni akarak. Sőt az ezredes is megijede, mikor megertette, hogy romai, es hogy őt megkötöztette.

22:30 Masnap pedig meg akarvan tudni a bizonyos valosagot, miben vadoltatik a zsidoktol, feloldata őt bilincseiből, es megparancsola, hogy a főpapok az ő egesz tanacsokkal egyben hozza menjenek; es levezetven Palt, eleikbe allata.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase