Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

21:1 A mint pedig, ő tőlük elszakadvan, elindultunk, egyenesen haladva Kousba erkezenk, masnap pedig Rhodusba, es onnet Pataraba.

21:2 És mikor talaltunk egy hajot, mely Fenicziaba mene altal, abba beülven, elhajozank.

21:3 És miutan meglattuk Cziprust es elhagytuk azt balkezre, evezenk Siriaba, es Tirusban kötenk ki: mert a hajo ott rakja vala ki a terhet.

21:4 És ott maradank het napig, miutan feltalaltuk a tanitvanyokat, kik Palnak mondjak vala a Lelek altal, hogy ne menjen fel Jeruzsalembe.

21:5 Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenven, elutazank; kikiserven bennünket mindnyajan felesegestől, gyermekestől egeszen a varoson kivülre. És a tenger partjan terdre esve imadkozank.

21:6 És egymastol elbucsuzvan, beülenk a hajoba, azok pedig megterenek az öveikhez.

21:7 Mi pedig a hajozast bevegezven, Tirusbol eljutank Ptolemaisba; es köszöntven az atyafiakat, nalok maradank egy napig.

21:8 Masnap pedig elmenven Pal es mi, kik ő vele valank, erkezenk Czezareaba; es bemenven a Filep evangyelista hazaba, ki ama het közül valo vala, ő nala maradank.

21:9 Ennek pedig vala negy szűz leanya, a kik profetalnak vala.

21:10 Mialatt pedig mi több napig ott maradank, alajöve egy Judeabol valo profeta, nevszerint Agabus.

21:11 És mikor hozzank jött, veve Palnak az övet, es megkötözven a maga kezeit es labait, monda: Ezt mondja a Szent Lelek: A ferfiut, a kie ez az öv, ekkepen kötözik meg a zsidok Jeruzsalemben, es adjak a poganyoknak kezebe.

21:12 Mikor pedig ezeket hallottuk, kerők, mind mi, mind az oda valok, hogy ne menjen fel Jeruzsalembe.

21:13 De Pal felele: Mit miveltek sirvan es az en szivemet kesergetven? mert en nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kesz vagyok Jeruzsalemben az Úr Jezusnak neveert.

21:14 Mikor azert nem engedett, megnyugodtunk, mondvan: Legyen meg az Úrnak akaratja.

21:15 E napok utan pedig felkeszülődven, felmenenk Jeruzsalembe.

21:16 Jövenek pedig mi velünk együtt a tanitvanyok közül is Czezareabol, kik elvezetenek bizonyos cziprusi Mnasonhoz, egy regi tanitvanyhoz, hogy ott legyen szallasunk.

21:17 Mikor azert Jeruzsalembe jutottunk, örömmel fogadanak minket az atyafiak.

21:18 Masnap pedig bemene Pal velünk együtt Jakabhoz; es a venek mindnyajan ott valanak.

21:19 És köszöntven őket, elbeszele egyenkent, a miket az Isten a poganyok között az ő szolgalata altal cselekedett.

21:20 Azok pedig [ezt] hallvan, dicsőitek az Urat; es mondanak neki: Latod, atyamfia, mely sok ezeren vannak zsidok, kik hivőkke lettek; es mindnyajan buzognak a törveny mellett:

21:21 Felőled pedig azt hallottak, hogy te mindazokat a zsidokat, kik a poganyok között vannak, Mozestől valo elszakadasra tanitod, azt mondvan, hogy ne meteljek körül fiaikat, se a [zsido] szokasok szerint ne jarjanak.

21:22 Micsoda annakokaert? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokasagnak; mert meghalljak, hogy ide jöttel.

21:23 Ezt miveld azert, a mit neked mondunk: Van mi köztünk negy ferfiu, kik fogadalmat vettek magokra;

21:24 Ezeket magad melle veven, tisztulj meg velök, es költs rajok, hogy megnyiressek fejöket: es megtudjak mindenek, hogy semmi sincs azokban, a miket te felőled hallottak; hanem te magad is ugy jarsz, hogy a törvenyt megtartod.

21:25 A poganyokbol lett hivők felől pedig mi irtunk, azt vegezven, hogy ők semmi ilyenfelet ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzak meg magokat mind a balvanyoknak aldozott hustol, mind a vertől, mind a fulvaholt allattol, mind a paraznasagtol.

21:26 Akkor Pal maga melle veve azokat a ferfiakat, masnap ő velök megtisztulvan, bemene a templomba, bejelentven a tisztulas napjainak elteleset, a mig mindegyikökert elvegeztetik az aldozat.

21:27 Mikor pedig a het nap immar eltelőben volt, az Ázsiabol valo zsidok, meglatvan őt a templomban, felinditak az egesz sokasagot, es rea vetek kezöket,

21:28 Kialtvan: Izraelita ferfiak, legyetek segitsegül: ez az az ember, ki e nep ellen, a törveny ellen es e hely ellen tanit mindenkit mindenütt; ezen felül meg görögöket is hozott be a templomba, es megferteztette ezt a szent helyet.

21:29 Mert lattak vala annakelőtte az efezusi Trofimust ő vele a varosban, kiről azt velek, hogy Pal bevitte a templomba.

21:30 Megmozdula azert az egesz varos, es a nep összecsődüle: es Palt megragadvan, vonszoljak vala ki őt a templombol: es mindjart bezaratanak az ajtok.

21:31 Mikor pedig meg akarak őt ölni, feljuta a hir a sereg ezredesehez, hogy az egesz Jeruzsalem felzendült.

21:32 Ki azonnal vitezeket es szazadosokat veven maga melle, lefutott hozzajok. Azok pedig mikor meglattak az ezredest es a vitezeket, megszűnenek Palt verni.

21:33 Akkor odaerven az ezredes, elfogata őt, es parancsola, hogy kötözzek meg ket lanczczal; es tudakoza, hogy kicsoda es mit cselekedett.

21:34 De ki egyet, ki mast kialt vala a sokasag között; es mikor nem erthete meg a bizonyos valosagot a zajongas miatt, parancsola, hogy vigyek el őt a varba.

21:35 Mikor pedig a lepcsőkhöz jutott, lőn, hogy ugy vivek őt a vitezek a neptömeg erőszaktetele miatt;

21:36 Mert követi vala a nepnek sokasaga, kialtozva: Öld meg őt!

21:37 És mikor immar a varba akarak bevinni Palt, monda az ezredesnek: Vajjon szabad-e nekem valamit szolanom te hozzad? Az pedig monda: Tudsz görögül?

21:38 Hat nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellazitotta es kivitte a pusztaba azt a negyezer orgyilkos ferfiut?

21:39 Monda pedig Pal: Én ugyan tarzusi zsido ember vagyok, Cziliczia nem ismeretlen varosanak polgara; de kerlek teged, engedd meg nekem, hogy szoljak a nephez.

21:40 Mikor aztan az megengedte, Pal a lepcsőkön allva intett kezevel a nepnek: es mikor nagy csendesseg lőn, megszolala zsido nyelven, mondvan:

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase