Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

20:1 Minekutana pedig megszűnt a haborusag, magahoz hivan Pal a tanitvanyokat es tőlük bucsut veven, elindula, hogy Maczedoniaba menjen.

20:2 Miutan pedig azokat a tartomanyokat eljarta, es intette őket bő beszeddel, Görögorszagba mene.

20:3 És ott töltött harom honapot. És mivelhogy a zsidok lest hanytak neki, a mint Siriaba keszült hajozni, ugy vegeze, hogy Maczedonian at ter vissza.

20:4 Kisere pedig őt Ázsiaig a bereai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristarkhus es Sekundus, es a derbei Gajus es Timotheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus es Trofimus.

20:5 Ezek előremenven, megvaranak minket Troasban.

20:6 Mi pedig a kovasztalan kenyerek napjai utan kievezenk Filippiből, es menenk ő hozzajok Troasba öt nap alatt; hol het napot töltenk.

20:7 A hetnek első napjan pedig a tanitvanyok egybegyűlven a kenyer megszegesere, Pal predikal vala nekik, mivelhogy masnap el akara menni; es a tanitast megnyujta ejfelig.

20:8 Vala pedig elegendő szövetnek abban a felhazban, a hol egybe valanak gyülekezve.

20:9 Egy Eutikhus nevű ifju pedig ül vala az ablakban, mely alomba merülve: es mivelhogy Pal sok ideig predikala, elnyomatvan az alom altal, alaesek a harmadik rend hazbol, es halva vetetek föl.

20:10 Pal pedig alamenven, rea borula, es magahoz ölelve monda: Ne haborogjatok; mert a lelke benne van.

20:11 Azutan fölmene, es megszege a kenyeret es evek, es sokaig, mind virradatig beszelgetven, ugy indula el.

20:12 Felhozak pedig az ifjat elevenen, es felette igen megvigasztalodanak.

20:13 Mi pedig előremenven a hajora, Assusba evezenk, ott akarvan fölvenni Palt; mert igy rendelkezett, ő maga gyalog akarvan jőni.

20:14 Mikor pedig Assusban összetalalkozott velünk, felveven őt, menenk Mitilenebe.

20:15 És onnet elevezven, masnap eljutank Khius ellenebe; a következőn pedig athajozank Samusba; es Trogilliumban megszallvan, masnap mentünk Miletusba.

20:16 Mert elvegeze Pal, hogy Efezus mellett elhajozik, hogy ne kelljen neki időt mulatni Ázsiaban; mert siet vala, hogy ha lehetne neki, pünkösd napjara Jeruzsalemben legyen.

20:17 Miletusbol azonban küldven Efezusba, magahoz hivata a gyülekezet veneit.

20:18 Mikor pedig hozza mentek, monda nekik: Ti tudjatok, hogy az első naptol fogva, melyen Ázsiaba jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egesz idő alatt,

20:19 Szolgalvan az Úrnak teljes alazatossaggal es sok könnyhullatas es kisertetek közt, melyek en rajtam a zsidoknak utanam valo leselkedese miatt estek;

20:20 Hogy semmitől sem vonogattam magamat, a mi hasznos, hogy hirdessem nektek, es tanitsalak titeket nyilvanosan es hazankent,

20:21 Bizonysagot teven mind zsidoknak, mind görögöknek az Istenhez valo megteres, es a mi Urunk Jezus Krisztusban valo hit felől.

20:22 És most ime en a Lelektől kenyszeritve megyek Jeruzsalembe, nem tudvan, mik következnek ott en ream.

20:23 Kiveve, hogy a Szent Lelek varosonkent bizonysagot tesz, mondvan, hogy en ream fogsag es nyomorusag következik.

20:24 De semmivel sem gondolok, meg az en eletem sem draga nekem, csakhogy elvegezhessem az en futasomat örömmel, es azt a szolgalatot, melyet vettem az Úr Jezustol, hogy bizonysagot tegyek az Isten kegyelmenek evangyeliomarol.

20:25 És most ime en tudom, hogy nem latjatok többe az en orczamat ti mindnyajan, kik között altalmentem, predikalvan az Istennek orszagat.

20:26 Azert bizonysagot teszek előttetek a mai napon, hogy en mindeneknek veretől tiszta vagyok.

20:27 Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratat.

20:28 Viseljetek gondot azert magatokra es az egesz nyajra, melyben a Szent Lelek titeket vigyazokka tett, az Isten anyaszentegyhazanak legeltetesere, melyet tulajdon verevel szerzett.

20:29 Mert en tudom azt, hogy az en eltavozasom utan jőnek ti közetek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyajnak.

20:30 Sőt ti magatok közül is tamadnak ferfiak, kik fonak dolgokat beszelnek, hogy a tanitvanyokat magok utan vonjak.

20:31 Azert vigyazzatok, megemlekezven arrol, hogy en harom esztendeig ejjel es nappal meg nem szüntem könnyhullatassal inteni mindenkit.

20:32 És most, atyamfiai, ajanlak titeket az Istennek es az ő kegyelmessege igejenek, a ki felepithet es adhat nektek örökseget minden megszenteltek közt.

20:33 Senkinek ezüstjet, vagy aranyat, vagy ruhajat nem kivantam:

20:34 Sőt magatok tudjatok, hogy a magam szüksegeiről es a velem valokrol ezek a kezek gondoskodtak.

20:35 Mindenestől megmutattam nektek, hogy ily modon munkalkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, es megemlekezni az Úr Jezus szavairol, mert ő monda: Jobb adni, mint venni.

20:36 És mikor ezeket mondotta, terdre esve imadkozek mindazokkal egybe.

20:37 Mindnyajan pedig nagy sirasra fakadtak; es Palnak nyakaba borulva csokolgatak őt.

20:38 Keseregve kivaltkepen azon a szavan, a melyet mondott, hogy többe az ő orczajat nem fogjak latni. Aztan elkisertek őt a hajora.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase