Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

19:1 Lőn pedig azonközben, mig Apollos Korinthusban volt, hogy Pal, eljarvan a felsőbb tartomanyokat, Efezusba erkezek: es mikor nemely tanitvanyokra talalt,

19:2 Monda nekik: Vajjon vettetek-e Szent Lelket, minekutana hivőkke lettetek? Azok pedig mondanak neki: Sőt inkabb azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-e Szent Lelek.

19:3 És monda nekik: Mire keresztelkedtetek meg tehat? Azok pedig mondanak: A Janos keresztsegere.

19:4 Monda pedig Pal: Janos megteresnek keresztsegevel keresztelt, azt mondvan a nepnek, hogy a ki ő utana jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jezusban.

19:5 Mikor pedig [ezt] hallak, megkeresztelkedenek az Úr Jezusnak nevere.

19:6 És mikor Pal reajok vetette kezet, szalla a Szent Lelek ő reajok; es szolnak vala nyelveken, es profetalnak vala.

19:7 Valanak pedig a ferfiak összesen mintegy tizenketten.

19:8 Bemenven pedig a zsinagogaba, batorsaggal szol vala, harom honapon at vetekedven es igyekezven meggyőzni az Isten orszagara tartozo dolgokrol.

19:9 Mikor pedig nemelyek megkemenyitek magokat es nem hivenek, gonoszul szolvan az [Úrnak] utarol a sokasag előtt, azoktol eltavozvan, elszakaszta a tanitvanyokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolajaban predikalvan.

19:10 Ez pedig lőn ket esztendeig; ugyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiaban, mind zsidok, mind görögök, hallgatak az Úr Jezusnak igejet.

19:11 És nem közönseges csodakat cselekszik vala az Isten Pal keze altal:

19:12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivek az ő testeről a keszkenőket, vagy kötenyeket, es eltavozanak azoktol a betegsegek, es a gonosz lelkek kimenenek belőlök.

19:13 Elkezdtek pedig nemelyek a lezengő zsido ördögűzők közül az Úr Jezus nevet hivni azokra, a kikben gonosz lelkek valanak, mondvan: Kenyszeritünk titeket a Jezusra, kit Pal predikal.

19:14 Valanak pedig nemelyek Skevanak, egy zsido főpapnak fiai heten, a kik ezt mivelik vala.

19:15 Felelven pedig a gonosz lelek, monda: A Jezust ismerem, Palrol is tudok; de ti kicsodak vagytok?

19:16 És reajok ugorvan az az ember, a kiben a gonosz lelek vala, es legyőzven őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezitelenen es megsebesülve szaladanak ki abbol a hazbol.

19:17 Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidoknak, mind görögöknek, kik Efezusban laknak vala, es felelem szalla mindnyajokra, es magasztaltatik vala az Úr Jezusnak neve.

19:18 És sokan a hivők közül eljőnek vala, megvallvan es megjelentven cselekedeteiket.

19:19 Sokan pedig azok közül, kik ördögi mestersegeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek lattara megegetik vala. És összeszamlalak azoknak arat, es talalak ötvenezer ezüstpenznek.

19:20 Ekkepen az Úrnak igeje erősen nevekedik es hatalmat vesz vala.

19:21 Midőn pedig ezek elteltek, elvegeze Pal magaban, hogy Maczedoniat es Akhajat eljarvan, Jeruzsalembe megy, mondvan: Ott letem utan Romat is meg kell nekem latnom.

19:22 Elküldven pedig Maczedoniaba kettőt azok közül, kik neki szolgalnak vala, Timotheust es Erastust, ő maga egy ideig Ázsiaban marada.

19:23 Tamada azonban azon időtajban nem csekely haborusag az [Úrnak] utart.

19:24 Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diana templomokat csinalvan, a mesterembereknek nem csekely nyereseget ad vala;

19:25 Kiket egybegyűjtven az ilyenfelekkel foglalkozo mivesekkel egybe, monda: Ferfiak, tudjatok, hogy ebből a mestersegből van a mi jolletünk.

19:26 Latjatok pedig es halljatok, hogy ez a Pal nemcsak Efezusnak, hanem közel az egesz Ázsianak sok nepet elaltatvan, elforditotta, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, a melyek kezzel csinaltatnak.

19:27 Nemcsak az a veszely fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterseg tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diananak temploma is semmibe vetetik, es el is vesz az ő nagysaga, kit az egesz Ázsia es a vilag tisztel.

19:28 Mikor pedig [ezeket] hallottak es haraggal megtelenek, kialtnak vala, mondvan: Nagy az efezusi Diana!

19:29 És betelek az egesz varos haborusaggal; es egyakarattal a szinhazba rohananak, megfogvan Gajust es Aristarkhust, kik Maczedoniabol valok es Palnak utitarsai valanak.

19:30 Pal pedig mikor a nep köze akara menni, nem eresztek őt a tanitvanyok.

19:31 És az azsiai főpapok közül is nemelyek, kik baratai valanak neki, küldven ő hozza, kerek, hogy ne menjen a szinhazba.

19:32 Mar most ki egyet, ki mast kialtoz vala, mert a nepgyűles összezavarodott volt, es a többseg nem tudta, miert gyűltek össze.

19:33 A sokasag közül pedig előallatak Alekszandert, minthogy előre tuszkoltak őt a zsidok. Alekszander pedig kezevel intven, vedekezni akara a nep előtt.

19:34 Megismerven azonban, hogy zsido, egy kialtas tört ki mindnyajokbol, mintegy ket ora hosszaig kialtozvan: Nagy az efezusi Diana!

19:35 Miutan pedig a varosi jegyző lecsendesitette a sokasagot, monda: Efezusbeli ferfiak, ugyan kicsoda az az ember, a ki ne tudna, hogy Efezus varosa a nagy Diana istenasszonynak es a Jupitertől esett kepnek templomőrzője?

19:36 Mivelhogy azert ezeknek senki ellene nem szolhat, szükseg, hogy megcsendesedjetek, es semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek.

19:37 Mert ide hoztatok ez embereket, kik sem nem szentsegrontok, sem a ti istenasszonyotok ellen karomlast nem szoltak.

19:38 Ha tehat Demeternek es a hozzatartozo mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvenyszekek vannak, es tiszttartok vannak: pereljenek egymassal.

19:39 Ha pedig egyeb dolgok felől van valami panasztok, a törvenyes nepgyűlesen majd elinteztetik.

19:40 Mert felő, hogy lazadassal vadoltatunk a mai napert, mivelhogy semmi ok sincs, a melylyel szamot tudnank adni ezert a csődületert. És ezeket mondvan, feloszlata a gyűlest.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase