Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

17:1 Miutan pedig altalmentek Ámfipolison es Apollonian, Thessalonikaba erkeztek, a hol volt a zsidoknak zsinagogajok.

17:2 Pal pedig, a mint szokasa vala, bemene hozzajok, es harom szombaton at vetekedek velök az irasokbol,

17:3 Megmagyarazva es kimutatva, hogy a Krisztusnak szükseg volt szenvedni es feltamadni a halalbol; es hogy ez a Jezus a Krisztus, a kit en hirdetek nektek.

17:4 És nemelyek azok közül hivenek es csatlakozanak Palhoz es Silashoz; ugyszinten az istenfelő görögök közül nagy sokasag, es az előkelő asszonyok közül nem kevesen.

17:5 De a zsidok, kik nem hisznek vala, irigysegtől felindittatvan, es magok melle veven a piaczi nepsegből nemely gonosz ferfiakat, es csődületet tamasztvan, felhaboritak a varost; es a Jason hazat megostromolvan, igyekeztek őket kihozni a nep köze.

17:6 Mikor pedig őket nem talalak, Jasont es nemely atyafiakat vonszolak a varos előljaroi ele, kialtozva, hogy ezek az orszaghaboritok itt is megjelentek;

17:7 Kiket Jason hazaba fogadott: pedig ezek mindnyajan a csaszar parancsolatai ellen cselekesznek, mivelhogy mast tartanak kiralynak, Jezust.

17:8 Fel is inditak a sokasagot es a varos előljaroit, kik halljak vala ezeket.

17:9 De mikor kezesseget nyertek Jason es a többiek reszeről, elbocsatak őket.

17:10 Az atyafiak pedig azonnal, azon ejszakan elküldek Palt Silassal egyetemben Bereaba; kik mikor odamentek, elmenenek a zsidoknak zsinagogajaba.

17:11 Ezek pedig nemesb lelkűek valanak a Thessalonikabelieknel, ugymint kik bevevek az iget teljes keszseggel, naponkent tudakozva az irasokat, ha ugy vannak-e ezek.

17:12 Sokan hivenek azert ő közülök; sőt az előkelő görög asszonyok es ferfiak közül is nem kevesen.

17:13 Mikor azonban tudtokra esett a Thessalonikabol valo zsidoknak, hogy Bereaban is predikalta Pal az Istennek igejet, elmenenek, es a sokasagot ott is felhaboritak.

17:14 De akkor mindjart kibocsatak az atyafiak Palt, hogy utazzek a tenger fele; Silas es Timotheus azonban ott maradanak.

17:15 A kik pedig elkisertek Palt, elvivek őt egesz Athenig; es parancsat veven Silashoz es Timotheushoz, hogy minel hamarabb menjenek ő hozza, elmenenek.

17:16 Athenben pedig, mikor azokat vara Pal, lelke haborog vala ő benne, latvan, hogy a varos balvanyokkal van tele.

17:17 Vetekedik vala azert a zsinagogaban a zsidokkal es az istenfelő emberekkel, es a piaczon mindennap azokkal, a kiket előtalalt.

17:18 Nemelyek pedig az epikureus es stoikus filozofusok közül összeakadtak ő vele. És nemelyek mondanak: Mit akarhat ez a csacsogo mondani? Masok meg: Idegen istensegek hirdetőjenek latszik. Mivelhogy a Jezust es a feltamadast hirdeti vala nekik.

17:19 És megragadvan őt, az Areopagusra vivek, ezt mondvan: Vajjon megerthetjük-e mi az az uj tudomany, melyet te hirdetsz?

17:20 Mert valami idegen dolgokat beszelsz a mi füleinknek: meg akarjuk azert erteni, mik lehetnek ezek.

17:21 Az atheniek pedig mindnyajan es az ott lako jövevenyek semmi masban nem valanak foglalatosok, mint valami ujsagnak beszeleseben es hallgatasaban.

17:22 Előallvan pedig Pal az Areopagusnak közepette, monda: Atheni ferfiak, minden tekintetben nagyon istenfelőknek latlak titeket.

17:23 Mert mikor bejaram es szemlelem a ti szentelyeiteket, talalkozam egy oltarral is, melyre ez vala rairva: Ismeretlen Istennek. A kit azert ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem en nektek.

17:24 Az Isten, a ki teremtette a vilagot es mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek es földnek ura, kezzel csinalt templomokban nem lakik.

17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nelkül szűkölködnek, holott ő ad mindeneknek eletet, leheletet es mindent;

17:26 És az egesz emberi nemzetseget egy verből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egesz szinen, meghatarozvan eleve rendelt idejöket es lakasuknak hatarait;

17:27 Hogy keressek az Urat, ha talan kitapogathatnak őt es megtalalhatnak, jollehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

17:28 Mert ő benne elünk, mozgunk es vagyunk; mikepen a költőitek közül is mondottak nemelyek: Mert az ő nemzetsege is vagyunk.

17:29 Mivelhogy azert az Istennek nemzetsege vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterseg es kitalalas faragvanyahoz hasonlatos az istenseg.

17:30 E tudatlansagnak idejet azert elnezven az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megterjenek:

17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megiteli majd a föld kerekseget igazsagban egy ferfiu altal, kit arra rendelt; bizonysagot teven mindenkinek, az altal, hogy feltamaszta őt halottaibol.

17:32 Mikor pedig a halottak feltamadasarol hallottak, nemelyek gunyolodtak; masok pedig mondanak: Majd meg meghallgatunk teged e felől.

17:33 És ilyen modon Pal kimene azok közül.

17:34 Nemely ferfiak azonban csatlakozvan ő hozza, hivenek; ezek között az areopagita Dienes is, es egy Damaris nevű asszony, es masok ő velök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase