Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

16:1 Juta pedig Derbebe es Listraba: És ime vala ott egy Timotheus nevű tanitvany, egy hivő zsido asszonynak, de görög atyanak fia;

16:2 Kiről jo bizonysagot tesznek vala a Listraban es Ikoniumban levő atyafiak.

16:3 Ezt Pal magaval akara vinni; es veven, körülmetele őt a zsidokert, kik azokon a helyeken valanak: mert ismertek mindnyajan az ő atyjat, hogy görög volt.

16:4 És a mint altalmentek a varosokon, meghagyak nekik, hogy tartsak meg a rendeleseket, melyeket vegeztek a Jeruzsalemben levő apostolok es venek.

16:5 A gyülekezetek azert erősödenek a hitben, es gyarapodanak szamban naponkent.

16:6 Eljarvan pedig Frigiat es Galacia tartomanyat, mivelhogy eltiltatanak a Szent Lelektől, hogy az iget Ázsiaban hirdessek,

16:7 Misia fele menven, igyekeznek vala Bithiniaba jutni; de nem ereszte őket a Lelek.

16:8 Áthaladvan azert Misian, lemenenek Troasba.

16:9 És azon az ejszakan latas jelenek meg Palnak: egy macedon ferfiu allt [előtte,] kerve őt es ezt mondva: Jer altal Macedoniaba, es legy segitsegül nekünk!

16:10 Mihelyt pedig a latast latta, azonnal igyekezenk elmenni Macedoniaba, megertven, hogy oda hivott minket az Úr, hogy azoknak predikaljuk az evangyeliomot.

16:11 Elhajozvan azert Troasbol, egyenesen Samothrakeba mentünk, es masnap Neapolisba;

16:12 Onnet pedig Filippibe, mely Macedonia azon reszenek első gyarmatvarosa. És ebben a varosban töltöttünk nehany napot.

16:13 És szombatnapon kimenenk a varoson kivül egy folyoviz melle, hol az imadkozas szokott lenni; es leülven, beszelgetenk az egybegyűlt asszonyokkal.

16:14 És egy Lidia nevű, Thiatira varosbeli biborarus asszony, ki feli vala az Istent, hallgata [reank.] Ennek az Úr megnyita szivet, hogy figyelmezzen azokra, a miket Pal mond vala.

16:15 Mikor pedig megkeresztelkedek mind hazanepevel egybe, kere minket, mondvan: Ha az Úr hivenek iteltetek engem, jertek az en hazamhoz, es maradjatok [ott.] És unszola minket.

16:16 Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgesre, egy szolgaloleanyka jöve előnkbe, kiben jövendőmondasnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondasaval.

16:17 Ez követven Palt es minket, kialt vala, mondvan: Ezek az emberek a magassagos Istennek szolgai, kik nektek az idvessegnek utjat hirdetik.

16:18 Ezt pedig több napon at mivelte. Pal azonban megbosszankodvan, es hatrafordulvan, monda a leleknek: Parancsolom neked a Jezus Krisztus neveben, hogy menj ki belőle. És kimene abban az oraban.

16:19 Latvan pedig annak az urai, hogy keresetüknek a remenysege elveszett, megfogva Palt es Silast, vonak a piaczra a hatosagok ele.

16:20 És odavezetven őket a birakhoz, mondanak: Ezek az emberek zsido letükre meghaboritjak a mi varosunkat,

16:21 És olyan szertartasokat hirdetnek, melyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy romaiak vagyunk.

16:22 És [velök] egyben feltamada a sokasag ő ellenök. A birak pedig letepetven ruhaikat, megvesszőztetek [őket.]

16:23 És miutan sok ütest mertek rajok, tömlöczbe vetek [őket,] megparancsolva a tömlöcztartonak, hogy gondosan őrizze őket.

16:24 Ki ilyen parancsolatot veven, vete őket a belső tömlöczbe, es labaikat kalodaba szorita.

16:25 Éjfeltajban pedig Pal es Silas imadkozvan, enekkel dicsőitek az Istent. A foglyok pedig hallgatjak vala őket.

16:26 És hirtelen nagy földindulas lőn, ugyannyira, hogy megrendülenek a tömlöcz fundamentomai; es azonnal megnyilanak az ajtok mind, es mindnyajoknak a bilincsei feloldodnak.

16:27 Fölserkenven pedig a tömlöcztarto, es latvan, hogy nyitva vannak a tömlöcznek ajtai, kivonva fegyveret, meg akara magat ölni, azt gondolvan, hogy elszöktek a foglyok.

16:28 Pal azonban nagy fenszoval kialta, mondvan: Semmi kart ne tegy magadban; mert mindnyajan itt vagyunk!

16:29 Az pedig vilagot kerve beugrott, es remegve borult Pal es Silas ele,

16:30 És kihozvan őket, monda: Uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy idvezüljek?

16:31 Azok pedig mondanak: Higyj az Úr Jezus Krisztusban, es idvezülsz mind te, mind a te hazadnepe!

16:32 És hirdetek neki az Úrnak igejet, es mindazoknak, kik az ő hazanal valanak.

16:33 És az magahoz veven őket az ejszakanak azon orajaban, megmosa az ütesektől; es megkeresztelkedek azonnal ő es az övei mindnyajan.

16:34 És beviven őket hazaba, asztalt terite nekik, es egesz haznepevel egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.

16:35 Mikor pedig megvirradt, a birak elküldek a poroszlokat, mondvan: Bocsasd el azokat az embereket.

16:36 A tömlöcztarto pedig tudtara ada e szavakat Palnak: A birak ide küldöttek, hogy bocsassalak el titeket: most azert kimenven, menjetek el bekesseggel!

16:37 Pal pedig monda nekik: Megvesszőztek minket nyilvanosan, itelet nelkül, holott romai emberek vagyunk, es tömlöczbe vetettek: es most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem ugy; hanem jőjjenek ők maguk es vezessenek ki minket.

16:38 A poroszlok pedig megmondak a biraknak e beszedeket; es azok megfelemlenek, mikor meghallottak, hogy romaiak,

16:39 És odamenven, megkerlelek őket: es kivezetven, kerek, hogy menjenek ki a varosbol.

16:40 Kijöven pedig a tömlöczből, bemenenek Lidiahoz; es mikor lattak az atyafiakat, vigasztalak őket, es eltavozanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase