Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

15:1 Nemelyek pedig, kik Judeabol jöttek ala, igy tanitjak vala az atyafiakat: Ha körül nem metelkedtek Mozes rendtartasa szerint, nem idvezülhettek.

15:2 Mikor azert Palnak es Barnabasnak nagy haborusaga es vetekedese lőn azok ellen, azt vegezek, hogy Pal es Barnabas es nemely masok ő közülök menjenek fel az apostolokhoz es a venekhez Jeruzsalembe e kerdes ügyeben.

15:3 Ők tehat kikisertetven a gyülekezettől, altalmentek Fenician es Samarian, elbeszelve a poganyok megtereset; es nagy örömet szerzenek az összes atyafiaknak.

15:4 Mikor pedig megerkeztek Jeruzsalembe, a gyülekezet es az apostolok es a venek fogadak őket, es [ők] elbeszelek, mily nagy dolgokat cselekedek az Isten ő velök.

15:5 Előallanak azonban nemely hivők a farizeusok szerzeteből valok közül, mondvan, hogy körül kell metelni őket, es megparancsolni, hogy a Mozes törvenyet megtartsak.

15:6 Egybegyülenek azert az apostolok es a venek, hogy e dolog felől vegezzenek.

15:7 És mikor nagy vetekedes tamadt, felkelven Peter, monda nekik: Atyamfiai, ferfiak, ti tudjatok, hogy az Isten regebbi idő ota kivalasztott [engem] mi közülünk, hogy a poganyok az en szambol halljak az evangyeliomnak beszedet, es higyjenek.

15:8 És a sziveket ismerő Isten bizonysagot tett mellettük, mert adta nekik a Szent Lelket, mikent nekünk is;

15:9 És semmi különbseget sem tett mi köztünk es azok között, a hit altal tisztitvan meg azoknak szivet.

15:10 Most azert mit kisertitek az Istent, hogy a tanitvanyok nyakaba oly igat tegyetek, melyet sem a mi atyaink, sem mi el nem hordozhattunk?

15:11 Sőt inkabb az Úr Jezus Krisztus kegyelme altal hiszszük, hogy megtartatunk, mikepen azok is.

15:12 Elhallgatott azert az egesz sokasag; es hallgatjak vala Barnabast es Palt, a mint elbeszelek, mennyi jelt es csudat tett az Isten ő altalok a poganyok között.

15:13 Miutan pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondvan: Atyamfiai, ferfiak, hallgassatok meg engem!

15:14 Simeon elbeszele, mimodon gondoskodott először az Isten, hogy a poganyok közül vegyen nepet az ő nevenek,

15:15 És ezzel egyeznek a profetak mondasai, mint meg van irva:

15:16 Ezek utan megterek es felepitem a Davidnak leomlott satorat; es annak omladekait helyreallitom, es ismet felallatom azt:

15:17 Hogy megkeresse az embereknek többi resze az Urat, es a poganyok mindnyajan, a kik az en nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi.

15:18 Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.

15:19 Azokaert en azt mondom, hogy nem kell haborgatni azokat, kik a poganyok közül ternek meg az Istenhez;

15:20 Hanem irjuk meg nekik, hogy tartozkodjanak a balvanyok fertelmessegeitől, a paraznasagtol, a fulvaholt allattol es a vertől.

15:21 Mert Mozesnek regi nemzedekek ota varosonkent megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagogakban minden szombaton olvassak.

15:22 Akkor tetszek az apostoloknak es a veneknek az egesz gyülekezettel egybe, hogy ferfiakat valaszszanak ki magok közül es elküldjek Antiokhiaba Pallal es Barnabassal, Judast, kinek mellekneve Barsabas, es Silast, kik az atyafiak között főemberek valanak.

15:23 Megirvan azok keze altal ezeket: Az apostolok, a venek, es az atyafiak az Antiokhiaban, Siriaban es Czilicziaban levő, a poganyok közül valo atyafiaknak üdvözletüket!

15:24 Mivelhogy meghallottuk, hogy nemelyek mi közülünk kimenven, meghaboritottak titeket beszedeikkel, feldulva a ti lelketeket, azt mondvan, hogy körülmetelkedjetek es a törvenyt megtartsatok; kiknek mi parancsot nem adtunk:

15:25 Tetszek nekünk, miutan egyertelemre jutottunk, hogy ferfiakat valaszszunk ki es elküldjük ti hozzatok a mi szeretteinkkel, Barnabassal es Pallal,

15:26 Oly emberekkel, kik eletüket tettek koczkara a mi Urunk Jezus Krisztus neveert.

15:27 Küldöttük azert Judast es Silast, kik előszoval szinten tudtotokra adjak ugyanezeket.

15:28 Mert tetszek a Szent Leleknek es nekünk, hogy semmi több teher ne vettessek ti reatok ezeken a szükseges dolgokon kivül,

15:29 Hogy tartozkodjatok a balvanyoknak aldozott dolgoktol, a vertől, a fulvaholt allattol, es a paraznasagtol; melyektől ha megovjatok magatokat, jol lesz dolgotok. Legyetek egeszsegben!

15:30 Azok annakokaert elbocsattatvan, elmenenek Antiokhiaba; es egybegyűjtven a sokasagot, atadak a levelet.

15:31 És mikor elolvastak, örvendezenek az intesen.

15:32 Judas es Silas pedig maguk is profetak leven, sok beszeddel intek az atyafiakat, es megerősitek.

15:33 Miutan pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsatak őket az atyafiak bekesseggel az apostolokhoz.

15:34 De Silasnak tetszek ott maradni.

15:35 Pal es Barnabas is Antiokhiaban időzenek, tanitva es predikalva masokkal is többekkel az Úrnak igejet.

15:36 Egynehany nap mulva pedig monda Pal Barnabasnak: Visszaterve most, latogassuk meg a mi atyankfiait minden varosban, melyben hirdettük az Úrnak igejet, hogyan vannak.

15:37 És Barnabas azt tanacsola, hogy vegyek maguk melle Janost, ki Marknak hivatik.

15:38 Pal azonban azt tarta meltonak, hogy a ki elszakadt tőlük Pamfiliatol fogva, es nem ment velök a munkara, ne vegyek maguk melle azt.

15:39 Meghasonlas tamada azert, ugyhogy elszakadanak egymastol, es Barnabas maga melle veve Markot, elhajozek Cziprusba;

15:40 Pal pedig Silast valasztvan maga melle, elmene, az Isten kegyelmere bizatvan az atyafiaktol.

15:41 És eljara Siriat es Czilicziat, erősitve a gyülekezeteket.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase