Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

13:1 Valanak pedig Antiokhiaban az [ott] levő gyülekezetben nemely profetak es tanitok: Barnabas es Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, es a Czirenei Luczius es Manaen, ki Herodessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, es Saulus.

13:2 Mikor azert azok szolgalanak az Úrnak es bőjtölenek, monda a Szent Lelek: Valaszszatok el nekem Barnabast es Saulust a munkara, a melyre en őket elhivtam.

13:3 Akkor, miutan bőjtöltek es imadkoztak, es kezeiket reajok vetettek, elbocsatak [őket.]

13:4 Ők annakokaert, miutan kibocsattattak a Szent Lelektől, lemenenek Szeleucziaba; es onnet elevezenek Cziprusba.

13:5 És mikor Salamisba jutottak, hirdetek az Isten beszedet a zsidoknak zsinagogaiban: es Janos is velük vala, mint segitőtars.

13:6 És eljarvan a szigetet mind Pafusig, talalkozanak egy ördöngős hamisprofeta zsidora, kinek neve [vala] Barjezus;

13:7 Ki Sergius Paulus tiszttartoval, ez okos emberrel vala. Ez magahoz hivatvan Barnabast es Saulust, kivana hallani az Isten beszedet.

13:8 Elimas, az ördöngős azonban (mert igy magyaraztatik az ő neve) ellenkezik vala velök, igyekezven a tiszttartot elforditani a hittől.

13:9 De Saulus, ki Pal is, megtelven Szent Lelekkel, szemeit rea vetve,

13:10 Monda: Ó minden alnoksaggal es minden gonoszsaggal teljes ördögfi, minden igazsagnak ellensege, nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz utait elforditani?

13:11 Most azert ime az Úrnak keze van ellened, es vak leszel es nem latod a napot egy ideig. És azonnal homaly es sötetseg szalla rea; es kerengve keres vala vezetőket.

13:12 Akkor a tiszttarto, mikor latta a törtent dolgot, hűn, elalmelkodvan az Úrnak tudomanyan.

13:13 Elhajozvan pedig Pafusbol Pal es kiserői, Pergaba, Pamfilianak varosaba menenek. Janos azonban elvalvan tőlük, megtere Jeruzsalembe.

13:14 Ők pedig Pergabol tovabb menve, eljutanak Antiokhiaba, Pisidianak [varosaba,] es bemenven szombatnapon a zsinagogaba; leülenek.

13:15 És a törvenynek es a profetaknak felolvasasa utan küldenek a zsinagoganak előljaroi ő hozzajok, mondvan: Atyankfiai, ferfiak, ha van valami intőbeszedetek a nephez, szoljatok.

13:16 Pal azert felkelven es kezevel intven, monda: Izraelnek ferfiai, es ti, kik felitek az Istent, halljatok meg.

13:17 Ennek a nepnek, Izraelnek Istene kivalasztotta a mi atyainkat, es e nepet fölemelte, mikor Égyiptomnak földeben jövevenyek valanak, es onnet kihoza őket hatalmas karja altal.

13:18 És közel negyven esztendőnek idejeig tűrte az ő erkölcsöket a pusztaban.

13:19 És minekutana eltörölt het nepet a Kanaan földen, azoknak földöket sorsvetes altal eloszta nekik.

13:20 És azutan mintegy negyszazötven esztendeig adott birakat mind Samuel profetaig;

13:21 Annakutana pedig kiralyt kerenek maguknak, es ada nekik az Isten Sault, a Kis fiat, a Benjamin nemzetsegeből valo ferfiut negyven esztendeig.

13:22 És mikor őt elvete, tamaszta nekik Davidot kiralyul; kiről bizonysagot is tőn es monda: Talaltam szivem szerint valo ferfiut, Davidot, a Jesse fiat, ki minden akaratomat veghez viszi.

13:23 Ennek magvabol tamasztott Isten, igerete szerint, Izraelnek szabaditot, Jezust;

13:24 Minekutana előbb Janos az ő eljövetele előtt a megteresnek keresztseget predikalta Izrael egesz nepenek.

13:25 És mikor be akara vegezni Janos az ő tisztet, monda: Kinek gondoltok engem? Nem en vagyok [az], hanem ime en utanam jő, kinek nem vagyok melto megoldani labainak sarujat.

13:26 Atyamfiai, ferfiak, Ábraham nemzetenek fiai, es kik ti köztetek felik az Istent, ez idvessegnek beszede nektek küldetett.

13:27 Mert a kik lakoznak Jeruzsalemben es azoknak fejei, mivelhogy őt fel nem ismerek, a profetaknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, iteletükkel betöltöttek.

13:28 És bar semmi halalra valo okot nem talaltak, kerek Pilatustol, hogy ölettessek meg.

13:29 És mikor mindazokat elvegeztek, a mik ő felőle megirattak, a farol leveve sirba helyheztetek.

13:30 De az Isten feltamaszta őt halottaibol:

13:31 És ő megjelent több napon at azoknak, kik együtt jöttek fel ő vele Galileabol Jeruzsalembe, kik neki bizonysagai a nep előtt.

13:32 És mi hirdetjük nektek az atyaknak tett igeretet, hogy azt az Isten betöltötte nekünk, az ő fiaiknak feltamasztvan Jezust:

13:33 Mint a masodik zsoltarban is meg van irva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek en teged.

13:34 Hogy pedig feltamasztotta őt halottaibol, ugy hogy nem is fog többe az enyeszetbe visszaterni, azt igy mondotta: Nektek adom a David biztos szent [javait.]

13:35 Azert mondja masutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadast lasson.

13:36 Mert David, minekutana a sajat idejeben szolgalt az Isten akaratanak, elaludt, es helyheztetek az ő atyaihoz, es rothadast latott.

13:37 De a kit Isten feltamasztott, az nem latott rothadast.

13:38 Azert legyen nektek tudtotokra, atyamfiai, ferfiak, hogy ez altal hirdettetik nektek a bűnöknek bocsanata:

13:39 És mindenekből, a mikből a Mozes törvenye altal meg nem igazittathattatok, ez altal mindenki, a ki hisz, megigazul.

13:40 Meglassatok azert, hogy rajtatok ne essek, a mit a profetak megmondottak:

13:41 Lassatok meg, ti megvetők, es csodalkozzatok es semmisüljetek meg; mert en [oly] dolgot cselekszem a ti időtökben, [oly] dolgot, melyet nem hinnetek, ha valaki elmondana nektek.

13:42 Mikor pedig kimentek a zsidok zsinagogajabol, kerek a poganyok, hogy a következő szombaton predikaljak nekik ezen beszedeket.

13:43 Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidok közül es az istenfelő prozelitusok közül követek Palt es Barnabast; a kik szolvan hozzajuk, biztatak őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmeben.

13:44 A következő szombaton aztan majdnem az egesz varos egybegyűle az Isten igejenek hallgatasara,

13:45 Mikor pedig lattak a zsidok a sokasagot, betelenek irigyseggel, es ellene mondanak azoknak, miket Pal mond vala, ellenkezve es karomlast szolva.

13:46 Akkor Pal es Barnabas nagy batorsaggal szolva mondanak: Szükseges volt, hogy először nektek hirdettessek az Isten igeje; de mivelhogy ti megvetitek azt, es nem tartjatok meltoknak magatokat az örök eletre, ime a poganyokhoz fordulunk.

13:47 Mert igy parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek teged vilagossagul a poganyoknak, hogy legy üdvössegükre a földnek szeleig.

13:48 A poganyok pedig ezeket hallvan, örvendezenek, es magasztaljak vala az Úrnak igejet; es a kik csak örök eletre valasztattak vala, hivenek.

13:49 Terjede pedig az Úrnak igeje az egesz tartomanyban.

13:50 A zsidok azonban felinditak az istenfelő es tisztessegbeli asszonyokat es a varosnak eleit, es üldözest tamasztanak Pal es Barnabas ellen, es kiűzek őket hatarukbol.

13:51 Azok pedig labuknak porat lerazvan ellenük, elmenenek Ikoniumba.

13:52 A tanitvanyok pedig betelnek vala örömmel es Szent Lelekkel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase