Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

12:1 Abban az időben pedig Herodes kiraly elkezde kegyetlenkedni nemelyekkel, a gyülekezetből valok közül.

12:2 Megölete pedig Jakabot, Janosnak testveret, fegyverrel.

12:3 És latvan, hogy ez tetszik a zsidoknak, föltette magaban, hogy elfogatja Petert is. (Valanak pedig a kovasztalan kenyerek napjai.)

12:4 Kit el is fogatvan, tömlöczbe vete, atadvan negy negyes katonai szakasznak, hogy őrizzek őt; husvet utan akarvan őt a nep ele vezettetni.

12:5 Peter azert őriztetek a fogsagban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő erette.

12:6 Mikor pedig Herodes őt elő akara vezettetni, azon az ejszakan aluszik vala Peter ket vitez között, megkötözve ket lanczczal; es őrök őrizek az ajto előtt a tömlöczöt.

12:7 És ime az Úrnak angyala eljöve, es vilagossag fenylek a tömlöczben: es meglökven Peter oldalat, felkölte őt, mondvan: Kelj föl hamar! És leesenek a lanczok kezeiről.

12:8 És monda neki az angyal: Övezd fel magadat, es kösd fel saruidat. És ugy cselekedek. És monda neki: Vedd rad felsőruhadat es kövess engem!

12:9 És kimenven, követe őt; es nem tudta, hogy valosag az, a mi törtenik az angyal altal, hanem azt hitte, hogy latast lat.

12:10 Mikor pedig altalmentek az első őrsön es a masodikon, jutanak a vaskapuhoz, mely a varosba visz; mely magatol megnyilek előttük: es kimenven, egy utczan előremenenek; es azonnal eltavozek az angyal ő tőle.

12:11 És Peter magahoz terve monda: Most tudom igazan, hogy az Úr elbocsatotta az ő angyalat, es megszabaditott engem Herodes kezeből es a zsidok nepenek egesz varakozasatol.

12:12 És miutan ezt megertette, elmene Marianak, a Janos anyjanak hazahoz, ki Marknak neveztetik; hol sokan valanak egybegyűlve es könyörögnek vala.

12:13 És mikor Peter zörgetett a tornacz ajtajan, egy Rhode nevű szolgaloleany mene oda, hogy hallgatozzek:

12:14 És megismerven a Peter szavat, örömeben nem nyita meg a kaput, hanem befutvan, hirül ada, hogy Peter all a kapu előtt.

12:15 Azok pedig mondanak neki: Elment az eszed. Ő azonban erősite, hogy ugy van. Azok pedig mondanak: Az ő angyala az.

12:16 Peter pedig szüntelen zörget vala: mikor azert felnyitottak, meglatak őt es elalmelkodanak.

12:17 Miutan pedig kezevel hallgatast intett nekik, elbeszele nekik, mimodon hozta ki őt az Úr a tömlöczből. És monda: Adjatok tudtara ezeket Jakabnak es az atyafiaknak. És kimenven elmene mas helyre.

12:18 Mikor pedig megvirradt, nem csekely haborusag tamada a vitezek között, mi törtent hat Peterrel.

12:19 Herodes pedig mikor előkerte őt es nem talalta, kivallatvan az őröket, parancsola, hogy kivegeztessenek. És lemenven Judeabol Czezareaba, [ott] időzött.

12:20 Herodes pedig ellenseges indulattal vala a tirusiak es sidoniak irant; de azok egyakarattal eljövenek ő hozza, es Blastust, a kiraly kamarasat megnyerven, bekesseget kerenek, mivelhogy az ő tartomanyuk a kiralyebol elelmeztetik vala.

12:21 Egy kitűzött napon pedig Herodes kiralyi ruhajaba felöltözve es szekibe ülve nyilvanosan szola hozzajuk.

12:22 A nep pedig felkialta: Isten szava ez es nem embere.

12:23 És azonnal megvere őt az Úrnak angyala, azert, hogy nem az Istennek ada a dicsőseget; es a fergektől megemesztetven, meghala.

12:24 Az Istennek igeje pedig növekedik es terjed vala,

12:25 Barnabas es Saulus pedig visszaterenek Jeruzsalemből, betöltven szolgalatukat, maguk melle veve Janost is, kinek mellekneve Mark vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase