Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

9:1 Saulus pedig meg fenyegetestől es öldöklestől lihegve az Úrnak tanitvanyai ellen, elmenven a főpaphoz,

9:2 Kere ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagogakhoz, hogy ha talal nemelyeket, kik ez utnak követői, akar ferfiakat, akar asszonyokat, fogva vigye Jeruzsalembe.

9:3 És a mint mene, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, es nagy hirtelenseggel feny sugarza őt körül a mennyből:

9:4 És ő leesven a földre, halla szozatot, mely ezt mondja vala neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

9:5 És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jezus, a kit te kergetsz: nehez neked az ösztön ellen rugodoznod.

9:6 Remegve es amulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel es menj be a varosba, es majd megmondjak neked, mit kell cselekedned.

9:7 A vele utazo ferfiak pedig neman alltak, hallva ugyan a szot, de senkit sem latva.

9:8 Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyita szemeit, senkit sem lata, azert kezenfogva vezetek be őt Damaskusba.

9:9 És harom napig nem latott, es nem evett es nem ivott.

9:10 Vala pedig egy tanitvany Damaskusban, nevszerint Ananias, es monda annak az Úr latasban: Ananias! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!

9:11 Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel es menj el az ugynevezett Egyenes utczaba, es keress föl a Judas hazaban egy Saulus nevű tarzusi embert, mert ime imadkozik.

9:12 És lata [Saulus] latasban, hogy egy Ananias nevű ferfiu bemene hozza es kezet rea vete, hogy lasson.

9:13 Felele pedig Ananias: Uram, sok embertől hallottam e ferfiu felől, mily sok bosszusaggal illete a te szenteidet Jeruzsalemben:

9:14 És itt [is] hatalma van a főpapoktol, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segitsegül hivjak.

9:15 Monda pedig neki az Úr: Eredj el, mert ő nekem valasztott edenyem, hogy hordozza az en nevemet a poganyok es kiralyok, es Izrael fiai előtt.

9:16 Mert en megmutatom neki, mennyit kell neki az en nevemert szenvedni.

9:17 Elmene azert Ananias es bemene a hazba, es kezeit rea vetven, monda: Saul atyamfia, az Úr küldött engem, Jezus, a ki megjelent neked az uton, melyen jöttel, hogy szemeid megnyiljanak es beteljesedjel Szent Lelekkel.

9:18 És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, es mindjart visszanyere latasat; es felkelven, megkeresztelkedek;

9:19 És miutan evett, megerősödek. Vala pedig Saulus a damaskusi tanitvanyokkal nehany napig.

9:20 És azonnal predikala a zsinagogakban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

9:21 Álmelkodnak vala pedig mindnyajan, a kik hallak, es mondanak: Nem ez-e az, a ki pusztitotta Jeruzsalemben azokat, a kik ezt a nevet hivjak segitsegül, es ide is azert jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?

9:22 Saulus pedig annal inkabb erőt vőn, es zavarba hozta a Damaskusban lako zsidokat, bebizonyitvan, hogy ez a Krisztus.

9:23 Több nap elteltevel azonban a zsidok tanacsot tartanak, hogy őt megöljek:

9:24 De tudtara esek Saulusnak az ő leselkedesök. És őrizek a kapukat mind nappal, mind ejjel, hogy őt megöljek;

9:25 A tanitvanyok azert veven őt ejjel, a kőfalon bocsatak ala, leeresztve egy kosarban.

9:26 Mikor pedig Saulus Jeruzsalembe ment, a tanitvanyokhoz probalt csatlakozni; de mindnyajan feltek tőle, nem hiven, hogy ő tanitvany.

9:27 Barnabas azonban maga melle veven őt, vive az apostolokhoz, es elbeszele nekik, mint latta az uton az Urat, es hogy beszelt vele, es mint tanitott Damaskusban nagy batorsaggal a Jezus neveben.

9:28 És ki- es bejaratos vala köztük Jeruzsalemben:

9:29 És nagy batorsaggal tanitvan az Úr Jezusnak neveben, beszel, sőt vetekedik vala a görög zsidokkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni.

9:30 Megtudvan azonban az atyafiak, levivek őt Czezareaba, es elküldek őt Tarzusba.

9:31 A gyülekezeteknek tehat egesz Judeaban, Galileaban es Samariaban bekessegök vala; epülven es jarvan az Úrnak felelmeben es a Szent Leleknek vigasztalasaban, sokasodnak vala.

9:32 Lőn pedig, hogy Peter, mikor mindnyajukat bejara, lemene a Liddaban lakozo szentekhez is.

9:33 Talala pedig ott egy Éneas nevű embert, ki nyolcz esztendő ota agyban fekszik vala, ki gutaütött vala.

9:34 És monda neki Peter: Éneas, gyogyitson meg teged a Jezus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az agyadat! És azonnal felkele.

9:35 És latak őt mindnyajan, kik laknak vala Liddaban es Saronban, kik megterenek az Úrhoz.

9:36 Joppeban pedig vala egy nőtanitvany, nevszerint Tabitha, mely megmagyarazva Dorkasnak, [azaz zergenek] mondatik: ez gazdag vala jo cselekedetekben es alamizsnakban, melyeket osztogatott.

9:37 Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedven, meghala: es miutan megmostak őt, kiteritek a felhazban.

9:38 Mivelhogy pedig Lidda Joppehoz közel vala, a tanitvanyok meghallvan, hogy Peter ott van, küldenek ket ferfiut ő hozza, kerve, hogy kesedelem nelkül menjen at hozzajuk.

9:39 Felkelven azert Peter, elmene azokkal. Mihelyt oda ere, felvezetek őt a felhazba: es elebe allanak neki az özvegyasszonyok mindnyajan sirva es mutogatva a ruhakat es öltözeteket, melyeket Dorkas csinalt, mig velük együtt volt.

9:40 Peter pedig mindenkit kiküldven, terdre esve imadkozek; es a [holt] testhez fordulvan, monda: Tabitha, kelj fel! Az pedig felnyita szemeit; es meglatvan Petert, felüle.

9:41 És az kezet nyujtva neki, felemele őt; es beszolitvan a szenteket es az özvegyasszonyokat, eleikbe allata őt elevenen.

9:42 És tudtara lőn az egesz Joppenak; es sokan hivenek az Úrban.

9:43 És lőn, hogy ő több napig marada Joppeban egy Simon nevű timarnal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase