Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

8:1 Saulus pedig szinten javallta az ő megöleteset. És tamada azon a napon nagy üldözes a jeruzsalemi gyülekezet ellen, es mindnyajan eloszlanak Judeanak es Samarianak tajaira, az apostolokat kiveve.

8:2 Istvant pedig eltakaritak kegyes ferfiak, es nagy sirast tőnek ő rajta.

8:3 Saulus pedig pusztita az anyaszentegyhazat, hazrol-hazra jarva, es ferfiakat es asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.

8:4 Amazok annakokaert eloszolvan, szejjeljartak, hirdetve az iget.

8:5 És Filep lemenven Samaria varosaba, predikalja vala nekik a Krisztust.

8:6 A sokasag pedig egy szivvel-lelekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallvan es latvan a jeleket, melyeket cselekedek.

8:7 Mert sokakbol, kikben tisztatalan lelkek voltak, nagy hangon kialtva kimenenek; sok gutaütött es santa pedig meggyogyula.

8:8 És lőn nagy öröm abban a varosban.

8:9 Egy Simon nevű ember pedig mar előbb gyakorolta abban a varosban az ördögi tudomanyt es elamitotta Samaria nepet, magat valami nagynak allitvan:

8:10 Kire mindnyajan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondvan: Ez az Istennek ama nagy ereje!

8:11 Azert figyeltek pedig ra, mert sok időn at az ördögi mestersegekkel elamitotta őket.

8:12 De miutan hittek Filepnek, a ki az Isten orszagara es a Jezus Krisztus nevere tartozo örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedenek mind ferfiak, mind asszonyok.

8:13 És Simon maga is hűn, es megkeresztelkedven, Fileppel tarta; es latvan, hogy jelek es nagy erők lesznek, almelkodik vala.

8:14 Mikor pedig meghallottak a jeruzsalemi apostolok, hogy Samaria bevette az Isten igejet, elküldek azokhoz Petert es Janost;

8:15 Kik mikor lementek, könyörögtek erettük, hogy vegyenek Szent Lelket:

8:16 Mert meg senkire azok közül nem szallott ra, csak meg voltak keresztelve az Úr Jezus nevere.

8:17 Akkor kezeiket reajuk vetek, es vőnek Szent Lelket.

8:18 Mikor pedig latta Simon, hogy az apostolok kezratetele altal adatik a Szent Lelek, megkinala őket penzzel,

8:19 Mondvan: Adjatok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.

8:20 De Peter monda neki: A te penzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajandeka penzen megvehető.

8:21 Nincsen neked reszed, sem örökseged e dologban, mert a te szived nem igaz az Isten előtt.

8:22 Terj meg azert ezen gonoszsagodbol, es kerjed az Istent, ha talan megbocsattatik neked szivednek gondolatja.

8:23 Mert latom, hogy te keserűseges meregben es alnoksagnak kötelekeben leledzel.

8:24 Felelven pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti enerettem az Úrnak, hogy semmi azokbol, a miket mondtatok, ream ne jőjjön.

8:25 Azok annakokaert, minekutana bizonysagot tettek, es hirdettek az Úrnak igejet, megterenek Jeruzsalembe, es a Samaritanusoknak sok falujaban predikalak az evangyeliomot.

8:26 Az Úrnak angyala pedig szola Filepnek, mondvan: Kelj fel es menj el del fele, arra az utra, mely Jeruzsalemből Gazaba megy ala. Jaratlan ez.

8:27 És felkelven, elmene. És ime egy szerecsen ferfiu, Kandakenak, a szerecsenek kiralyasszonyanak hatalmas komornyikja, ki az ő egesz kincstaranak felügyelője vala, ki feljött imadkozni Jeruzsalembe;

8:28 És visszaterőben volt es az ő szekeren ül vala, es olvasa Ésaias profetat.

8:29 Monda pedig a Lelek Filepnek: Jarulj oda es csatlakozzal ehhez a szekerhez!

8:30 Filep azert oda futamodvan, halla, a mint az Ésaias profetat olvassa vala. És monda: Vajjon erted-e, a mit olvasol?

8:31 Ő pedig monda: Mimodon erthetnem, ha csak valaki meg nem magyarazza nekem? És kere Filepet, hogy felhagvan, üljön melle.

8:32 Az irasnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh vitetek meszarszekre, es mint a barany az ő nyirője előtt nema, azonkepen nem nyitotta fel az ő szajat.

8:33 Az ő megalaztatasaban az ő itelete elvetetett, az ő nemzetseget pedig kicsoda sorolja el? mert elvetetik a földről az ő elete.

8:34 Felelven pedig a komornyik Filepnek, monda: Kerlek teged, kiről mondja ezt a profeta? Magarol-e, vagy mas valakiről?

8:35 Filep pedig szajat megnyitvan, es elkezdven ezen az irason, hirdete neki a Jezust.

8:36 Mikor pedig menenek az uton, jutanak egy vizhez; es monda a komornyik: Ímhol a viz: mi gatol, hogy megkeresztelkedjem?

8:37 Filep pedig monda: Ha teljes szivből hiszel, meglehet. Az pedig felelven, monda: Hiszem, hogy a Jezus Krisztus az Isten Fia.

8:38 És megallita a szekeret; es leszallanak mindketten a vizbe, Filep es a komornyik; es megkeresztele őt.

8:39 Mikor pedig a vizből feljöttek, az Úrnak Lelke elragada Filepet; es többe nem latta őt a komornyik, mert [tovabb] mene az ő utjan örömmel.

8:40 Filep pedig talaltatek Azotusban; es szejjeljarva hirdete az evangyeliomot minden varosnak, miglen Czezareaba juta.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase