Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

7:1 Monda pedig a főpap: Vajjon igy vannak-e hat ezek?

7:2 Ő pedig monda: Ferfiak, atyamfiai es atyak, halljatok meg! A dicsősegnek Istene megjelenek a mi atyanknak, Ábrahamnak, mikor Mezopotamiaban vala, minekelőtte Haranban lakott,

7:3 És monda neki: Eredj ki a te földedből es a te nemzetseged közül, es jer arra a földre, a melyet mutatok neked.

7:4 Akkor kimenven a Kaldeusok földeből, lakozek Haranban: es onnet, minekutana megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, a melyen ti most laktok:

7:5 És nem adott neki abban örökseget csak egy labnyomnyit is: es azt igerte, hogy neki adja azt birtokul es az ő magvanak ő utana, holott nem vala neki gyermeke.

7:6 Szolt pedig az Isten akkepen, hogy az ő magva zseller leszen idegen földön, es szolgalat ala vetik azt, es nyomorgatjak, negyszaz esztendeig.

7:7 De azt a nepet, melynek szolgalnak, en megitelem, monda az Isten: es ezek utan kijőnek, es szolgalnak nekem e helyen.

7:8 És adta neki a körülmeteles szövetseget: es igy nemze Izsakot, es körülmetele őt nyolczadnapon; es Izsak Jakobot, es Jakob a tizenket patriarkhat.

7:9 A patriarkhak pedig irigysegből eladak Jozsefet Égyiptomba; de Isten vele vala,

7:10 És megszabadita őt minden nyomorusagabol, es ada neki kedvesseget es bölcseseget a Farao előtt, Égyiptom kiralya előtt, ki őt Égyiptom föle es az ő egesz haza föle kormanyzoul allata.

7:11 Következek pedig ehseg Égyiptom es Kanaan egesz földere, es nagy nyomorusag; es nem talalnak vala eledelt a mi atyaink.

7:12 Mikor pedig meghallotta Jakob, hogy Égyiptomban van gabona, elkülde először a mi atyainkat.

7:13 És masodik alkalommal fölismerek Jozsefet testverei, es a Farao megtuda a Jozsef nemzetseget.

7:14 És Jozsef elküldven, magahoz hivata az ő atyjat, Jakobot, es egesz hetvenöt lelekből allo nemzetseget.

7:15 Lemene azert Jakob Égyiptomba, es meghala ő es a mi atyaink;

7:16 És elvitetenek Sikembe, es helyheztetenek a sirba, melyet Ábraham vett vala ezüstpenzen, Emmornak, a Sikem [atyjanak] fiaitol.

7:17 Mikor pedig elközelgetett az igeretnek ideje, melyet Isten esküvel igert Ábrahamnak, megnevekedek a nep es megsokasodek Égyiptomban,

7:18 Mindaddig, mignem mas kiraly tamada, ki nem ismeri vala Jozsefet.

7:19 Ez a mi nemzetsegünkkel alnokul banva nyomorgatta a mi atyainkat, hogy magzataikat kitetesse, hogy eletben ne maradjanak.

7:20 Akkor születek Mozes, es ekes vala az Isten előtt. Ez harom honapig atyja hazaban tartatek.

7:21 Mikor pedig kitetetett, a Farao leanya felveve, es felnevele őt a sajat fia gyanant.

7:22 És Mozes tanittatek az Égyiptombeliek minden bölcsesegere; es hatalmas vala beszedben es cselekedetben.

7:23 Mikor pedig negyveneves kora betölt, eszebe jutott, hogy meglatogassa atyjafiait, az Izrael fiait.

7:24 És mikor latta, hogy egyik bantalommal illettetik, megoltalmaza, es az egyiptomi embert megölven, bosszut alla azert, a ki bosszusaggal illettetett.

7:25 És azt gondola, hogy az ő atyjafiai megertik, hogy az Isten az ő keze altal ad nekik szabadulast; de azok nem ertettek meg.

7:26 Masnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, es inte őket bekessegre, mondvan: Ferfiak, testverek vagytok ti; miert illetitek egymast bosszusaggal?

7:27 De az, a ki felebaratjat bantalmazta, elutasita őt magatol, mondvan: Kicsoda tett teged fejedelemme es birova mi rajtunk?

7:28 Csak nem akarsz engem [is] megölni, mikepen megöled tegnap az egyiptomit?

7:29 E beszedre aztan Mozes elfuta es lőn jöveveny a Midian földen, a hol ket fia születek.

7:30 És negyven esztendő elteltevel megjelenek neki a Sinai hegy pusztajaban az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes langjaban.

7:31 Mozes pedig mikor meglatta, elcsodalkozek a latason. Mikor pedig oda mene, hogy megszemlelje, lőn az Úrnak szava ő hozza:

7:32 Én vagyok a te atyaidnak Istene, Ábrahamnak Istene, es Izsaknak Istene, es Jakobnak Istene. Mozes pedig megremülven, nem mere megnezni.

7:33 Az Úr pedig monda neki: Oldozd le sarudat labaidrol; mert a hely, a melyen allasz, szent föld.

7:34 Latvan lattam az en nepemnek nyomorusagat, mely Égyiptomban van, es az ő fohaszkodasukat meghallgattam, es azert szallottam le, hogy őket megszabaditsam; most azert jőjj, elküldelek teged Égyiptomba.

7:35 Ezt a Mozest, a kit megtagadanak, mondvan: Ki tett teged fejedelemme es birova? ezt az Isten fejedelmül es szabaditoul külde angyal keze altal, a ki megjelent neki a csipkebokorban.

7:36 Ez hozta ki őket, csodakat es jeleket teven Égyiptomnak földeben es a Verestengeren es a pusztaban negyven esztendeig.

7:37 Ez ama Mozes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta: Profetat tamaszt nektek az Úr, a ti Istentek, a ti atyatokfiai közül, mint engem: azt hallgassatok.

7:38 Ez az, a ki [ott] volt a gyülekezetben a pusztaban a Sinai hegyen vele beszelő angyallal es a mi atyainkkal: ki elő igeket vőn, hogy nekünk adja;

7:39 A kinek nem akartak engedni a mi atyaink, hanem eltaszitak maguktol, es szivökben Égyiptom fele fordulanak,

7:40 Ezt mondvan Áronnak: Csinalj nekünk isteneket, kik előttünk jarjanak: mert ez a Mozes, ki minket Égyiptom földeből kihozott, nem tudjuk, mi törtent ő vele.

7:41 És borjukepet csinalanak azokban a napokban, es aldozatot vivenek a balvanynak, es gyönyörködenek az ő kezeik csinalmanyaiban.

7:42 Az Isten pedig elfordula, es ada őket, hogy szolgaljanak az eg seregenek; a mint meg van irva a profetak könyveben: Vajjon aldozati barmokat es aldozatokat hoztatok-e nekem negyven esztendeig a pusztaban, Izraelnek haza?

7:43 Sőt inkabb hordoztatok a Molok satorat, es a ti istenteknek, Remfannak csillagat, a kepeket, melyeket csinaltatok, hogy azokat imadjatok: elviszlek azert titeket Babilonon tul.

7:44 A bizonysagnak satora a mi atyainknal volt a pusztaban, a mint parancsolta az, a ki mondotta Mozesnek, hogy azt arra a mintara csinalja, melyet latott vala.

7:45 Melyet a mi atyaink atveven, be is hoztak Jozsueval, mikor birodalmukba vettek a poganyokat, kiket kiűzött az Isten a mi atyaink szine elől, mind a Davidnak napjaiig;

7:46 Ki kegyelmet talalt az Isten előtt, es könyörgött, hogy hajlekot talalhasson a Jakob Istenenek.

7:47 Salamon epite pedig neki hazat.

7:48 De ama Magassagos nem kezzel csinalt templomokban lakik, mint a profeta mondja:

7:49 A menny nekem ülőszekem, a föld pedig az en labaimnak zsamolya; micsoda hazat epithettek nekem? azt mondja az Úr, vagy melyik az en nyugodalmamnak helye?

7:50 Nem az en kezem csinalta-e mindezeket?

7:51 Kemeny nyaku es körülmeteletlen szivű es fülű emberek, ti mindenkor a Szent Leleknek ellene igyekeztek, mint atyaitok, ti azonkepen.

7:52 A profetak közül kit nem üldöztek a ti atyaitok? es megöltek azokat, a kik eleve hirdettek amaz Igaznak eljövetelet: kinek ti most aruloiva es gyilkosaiva lettetek;

7:53 Kik a törvenyt angyalok rendelesere vettetek, es nem tartottatok meg.

7:54 Mikor pedig ezeket hallottak, szivükben dühösködnek es fogaikat csikorgatjak vala ő ellene.

7:55 Mivel pedig teljes vala Szent Lelekkel, a mennybe függesztven szemeit, lata Istennek dicsőseget, es Jezust allani az Istennek jobbja felől,

7:56 És monda: Íme latom az egeket megnyilni, es az embernek Fiat az Isten jobbja felől allani.

7:57 Felkialtvan pedig nagy fenszoval, füleiket bedugak, es egyakarattal rea rohananak;

7:58 És kiűzven a varoson kivül, megkövezek: a tanubizonysagok pedig felsőruhaikat egy Saulus nevezetű ifju labaihoz raktak le.

7:59 Megkövezek azert Istvant, ki imadkozik es ezt mondja vala: Uram Jezus, vedd magadhoz az en lelkemet!

7:60 Terdre esven pedig, nagy fenszoval kialta: Uram, ne tulajdonitsd nekik e bűnt! És ezt mondvan, elaluvek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase